Здавалка
Главная | Обратная связь

Фізіологія збудливих тканин

Крок 1. Нормальна фізіологія

Номер завдання відповідає номеру тесту, узятого з офіціального сайту центру тестування www.testcentr.org.ua

Внаслідок введення жабі розчину хімічної речовини, у відповідь на всі подразнення

вона відповідає генералізованими судомами. Що було введено жабі?

A *Cтрихнін

B Адреналін

C Ацетилхолін

D Серотонин

E Дофамін

 

20Яким буде скорочення м’язів верхньої кінцівки при намаганні підняти непосильний вантаж?

A *Ізометричним

B Ізотонічним

C Ауксотонічним

D Фазичним

E Одиночним

 

Якої сили подразнення треба нанести на нервове волокно, щоб викликати збудження

у фазі відносної рефрактерності ?

A * Надпорогове

B Підпорогове

C Порогове

D Підпорогове тривале

E Порогове тривале

В эксперименте исследовали порог силы раздражения клеток различных тканей. Где

он оказался наименьшим?

A * В мотонейронах спинного мозга

B В железистых клетках

C В миоцитах скелетной мышцы

D В миоцитах гладкой мышцы

E В кардиомиоцитах

 

В эксперименте на нервно-мышечном препарате лягушки изучают одиночные

сокращения мышцы в ответ на электрическую стимуляцию нерва. Как изменятся

сокращения мышцы после обработки препарата курареподобным веществом?

A *Исчезнут

B Увеличится сила

C Увеличится длительность

D Уменьшится длительность

E Не изменятся

В клетке полностью заблокирован синтез АТФ. Как изменится величина потенциала покоя?

A *Исчезнет

B Незначительно увеличится.

C Существенно увеличится.

D Вначале увеличится, затем уменьшится.

E Вначале уменьшится, затем увеличится

При обстеженні спортсмена після інтенсивного фізичного навантаження виявлено

порушення координації рухів при збереженні сили скорочення м’язів. Причиною цього

може бути зменшення швидкості проведення збудження:

A *Через центральні синапси

B Через нервово-м’язові синапси

C Еферентними нервами

D Аферентними нервами

E Провідними шляхами

В експерименті подразнюють скелетний м’яз серією електричних імпульсів. Який вид

м’язового скорочення буде виникати, якщо кожний наступний імпульс припадає на

період скорочення поодинокого м’язового скорочення?

A *Суцільний тетанус

B Зубчастий тетанус

C Асинзхронний тетанус

D Серія поодиноких скорочень

E Контрактура м’яза

 

Внаслідок дії електричного струму на збудливу клітину виникла деполяризація її

мембрани. Рух яких іонів через мембрану відіграє основну роль в розвитку деполяризації?

A * Na+

B НСО3-

C Са 2+

D Сl -

E К+

 

Внаслідок активації іонних каналів зовнішньої мембрани збудливої клітини значно

збільшився її потенціал спокою. Які канали були активовані?

A *Калієві

B Натрієві

C Швидкі кальцієві

D Повільні кальцієві

E Натрієві та кальцієві

Нервово-м'язовий препарат жаби обробили отрутою. Після цього зберігається

здатність м'яза до скорочення у відповідь на пряму стимуліцію, але втрачається у

відповідь на стимуляцію нерва. Що блокує отрута?

A *Нервово-м'язовий синапс

B Спряження збудження і скорочення у м'язі

C Натрієві канали

D Калієві канали

E Процеси енергоутворення

В експерименті ізольований м'яз жаби ритмічно подразнюють електричними

імпульсами. Кожний наступний імпульс припадає на період розслаблення

попереднього скорочення. Яке скорочення виникне?

A *Зубчастий тетанус

B Одиночне

C Асинхронне

D Суцільний тетанус

E Тонічне

В експерименті збільшили проникність мембрани збудливої клітини для іонів калію.

Які зміни електричного стану мембрани при цьому виникнуть?

A *Гіперполяризація

B Деполяризація

C Потенціал дії

D Локальна вiдповiдь

E Змін не буде

У відповідь на сильне швидке скорочення м’яза спостерігається його рефлекторне

розслаблення. З подразнення яких рецепторів починається ця рефлекторна реакція?

A*Сухожилкові рецептори Гольджи

B М’язові веретена

C Суглобові рецептори

D Дотикові рецептори

EБольові рецептори

У відповідь на розтягнення м’яза спостерігається його рефлекторне скорочення. З

подразнення яких рецепторів починається ця рефлекторна реакція?

A *М’язові веретена

B Сухожилкові рецептори Гольджи

C Суглобові рецептори

D Дотикові рецептори

E Больові рецептори

В експерименті подразнюють скелетний м’яз серією електричних імпульсів. Який вид

м’язового скорочення буде виникати, якщо кожний наступний імпульс припадає на

період розслаблення поодинокого м’язового скорочення?

A *Зубчастий тетанус

B Суцільний тетанус

C Серія поодиноких скорочень

D Контрактура м’яза

E Асинхронний тетанус

 

В експерименті на жабі вивчали міотатичний рефлекс. Однак при розтяганні

скелетного м’яза, його рефлекторне скорочення не відбулося. На порушення функції

яких рецепторів слід звернути увагу?

A *М’язових веретен

B Больових

C Суглобових

D Сухожильних органів Гольджи

E Тактильних

Потенціал спокою клітини дорівнює –80 мв. Під час якої фази ПД величина

мембранного потенціалу склала +30 мВ?

A * Реверсполяризації

B Слідової гіперполяризації

C Слідової деполяризації

D Деполяризації

Яким буде скорочення м’язів верхньої кінцівки при утриманні (але не переміщенні)

вантажу в певному положенні?

A * Ізометричним

B Ізотонічним

C Ауксотонічним

D Концентричним

E Ексцентричним

Проводят исследования на изолированном мышечном волокне. Установлено, что

порог силы раздражения клетки существенно уменьшился. Что из указанного может

быть причиной этого?

A * Активация натриевых каналов мембраны

B Активация калиевых каналов мембраны

C Инактивация натриевых каналов мембраны

D Инактивация кальциевых каналов мембраны

E Блокада энергообразования в клетке

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.