Здавалка
Главная | Обратная связь

Область застосування  • • Сільське господарство – для виконання робіт в агрегаті зі знаряддями й машинами, що вимагають підвищеного відбору потужності, що комплексно виконують гаму сполучених операцій за один прохід, включаючи розпушення, культивацію, внесення гербіцидів, добрив і сівба.
  • • Комунальне господарство
  • • Лісове господарство
  • • Будівництво
  • • Промисловість

Можливість установки на трактор устаткування спеціального призначення зі змінними робочими органами робить його універсальною дорожньо-будівною й землерийною машиною в якості екскаваторів, бульдозера, навантажувача.

 

 

6. Структура управління

7. Опис цеху.

Складально-зварювальні цеха виконують всі можливі операції з виготовлення деталей складальних одиниць, у яких постійно проводиться складання й зварювання великих металоконструкцій, тому вони повинні бути обладнані складальними стендами й вантажопідйомними й транспортними пристроями відповідної до вантажопідйомності.

Зварювання – технологічний процес з'єднання металів, сплавів, полімерів і інших матеріалів шляхом установлення зв'язків між атомами або молекулами деталей, що зварюються, за допомогою введення тепловий і (або) механічної енергії.

Зварювання використовують на заводах при складанні корпусів автомобілів, на будівельних майданчиках при монтажі металоконструкцій і в багатьох інших областях виробництва. Зварений шов має ряд переваг перед іншими видами з'єднань.

От деякі з них: висока міцність, близька до міцності основного металу, менша вартість у порівнянні з використанням стандартних кріпильних елементів, герметичність, мала вага, нероз'ємність (монолітність) звареного з'єднання, можливість зварювати виробу складної й нестандартної форми, висока продуктивність процесу. Продуктивність сильно зростає при використанні механізованих способів, наприклад автоматичного дугового зварювання під шаром флюсу або в середовищі захисних газів, контактного зварювання на крапкових машинах з виконанням з'єднання в декількох крапках, контактного шовного й рельєфного зварювання.

Цех очолює начальник, який підлеглий директорові заводу. У розпорядженні начальника цеху є управлінський апарат, який допомагає йому керувати діяльністю цеху. У невеликих складально-зварювальних цехах обов'язку бюро підготовки виробництва, організації, нормування праці й планування виконують окремі особи. У деяких більших цехах поряд із заводськими відділами головного зварника або бюро зварювання є цехові бюро зварювання або технолог по зварюванню. На багатьох заводах замість окремих ділянок складання й зварювання створено один або кілька складально-зварювальних ділянок, об'єднаних за принципом виготовлення однотипних виробів.

Цех є споживачем продукції заготівельних цехів, що обробляють, і складів заводу. Одночасно він поставляє свою продукцію цехам остаточної обробки виготовлених виробів і заводському складу готової продукції. До цеху прибуває прокат з елементів (алюміній, цинк), потім його направляють для видалення корозії. Цей процес називається хімічне травлення. У промислових умовах для травлення використовують гальванічні ванни та концентровані кислоти, тому матеріал ванни повинен мати високу хімічну стійкість до кислот і продуктам взаємодії кислот з металами. І потім деталь направляється на зварювання або приварку, при необхідності роблять інші операції (отвори, канавки ), потім зачищають шви. Після виконання раніше вказаних операцій деталь можуть направити для перевірки якості зварювання на рентген і в піч для зняття напруг. Після, деталь направляється в залежності маршруту в інший обробний цех або на склад.

Отже, нормальне виконання процесу виготовлення заданої продукції вимагає виробничого зв'язку між усім цехом та усіма цехами взагалі, спорудженнями й пристроями заводу.

Зв'язок з іншими цехами й загальнозаводськими пристроями, а також зв'язок між відділеннями усередині цеху визначається технологічним процесом виготовлення продукції. У кількісному відношенні найбільш загальним виміром цьому зв'язку є вантажообіг у тоннах за одиницю часу ( рік, місяць, доба або зміна) або у відсотках від кількості річного випуску продукції.

Устаткування цеху дозволяє проводити різні види зварювань для різноманітних деталей різних розмірів і діаметрів а також для проведення допоміжних і додаткових операцій (свердління, точіння, фрезерування). Для цього в цеху встановлені верстати:

- токарно-карусельний (1550);

- радіально-свердлильний (2М55);

- зварювальні верстати, зварювальні стенди й маніпулятори;

- відрізні (EDS 1000);

- також є рентген устаткування й піч для зняття напруг й різноманітні пристосування для кріплення деталі на верстаті;

Технологічні процеси заготівельного й складально-зварювального виробництва оснащуються різноманітними засобами для термічного різання заготовок, обробки крайок деталей під зварювання, складання виробів, авто зварювальними стендами, верстатами, установками й лініями, устаткуванням для термообробки, нанесення покриттів, випробування, контролю, підйомно-транспортним і іншим устаткуванням, у якому широко використовуються пристосування. Ці засоби дозволяють суттєво скоротити трудомісткість заготівельних, складальних, зварювальних і допоміжних робіт, забезпечують стабільна якість виробів, полегшують і поліпшують умови праці робочих масових професій ( слюсарів-збирачів і електрозварювачів металоконструкцій, слюсарів-монтажників, газорізчиків, наплавщиків, слюсарів-інструментальників, що виготовляють зварювальне оснащення, і ін.), дозволяють усунути стомлюючі, монотонні малоцікаві ручні роботи.

При всіх можливостях устаткування цех випускає продукцію:

- днище паливних баків

- корпуса бака Окиснювача й Пального ;

- шпангоут;

- обичайки;

- труби магістральні й тунельні .

Для складально-зварювальних цехів машинобудівних підприємств прийнята шестиденна або п'ятиденний робочий тиждень із одним або двома вихідними днями. Крім цього, установлено вісім додаткових неробочих днів ( 1 січня, 8 березня, 1, 2 і 9 травня, 7 жовтня, 7 і 8 листопада), із числа яких один або кілька днів збігаються з вихідними. Це підвищує річне число робочих днів на один або кілька днів. З урахуванням такого підвищення середнє число робочих днів у році при шестиденному робочому тижні становить 306, а при п'ятиденному робочому тижні - 255 робочих днів.

У цеху налічується 145 людей. З них 75 – основні робітники – це робітники, які безпосередньо зайняті виробництвом товарної продукції; 39 – допоміжні робітники – це робітники, зайняті обслуговуванням обладнання та робочих місць, тобто обслуговуючі робітники в основних цехах і всі робітники в допоміжних цехах; 27 – інженерно технічних працівники - це працівники, що здійснюють організацію й керівництво виробничим процесом на підприємстві.

При відсутності конкретних даних про висоту розташування робочих майданчиків за робочу зону слід ухвалювати простір від рівня підлоги до половини висоти цеху. Такою ділянкою може бути, наприклад, ділянка зварених станин, на якому виконуються заготівельні, складально-зварювальні й контрольні операції. Ця форма спеціалізації застосовується, як правило, на підприємствах багатосерійного й масового виробництва.

У складально-зварювальних цехах застосовується система одного загального або комбінованого ( загальне плюс місцеве) висвітлення. Незалежно від прийнятої системи, освітленість у робочій площині від світильників загального висвітлення повинна бути на ділянках зварювання не менш 50 лк при лампах розжарювання й 150 лк люмінесцентних лампах, а на ділянках розмітки, відповідно, 150 і 400 лк.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.