Здавалка
Главная | Обратная связь

Студент повинен вміти: а – 3КІР, КРАСНУХА, ЕПІДЕМІЧНИЙ ПАРОТИТ

 

Актуальність.

«Дитячими інфекціями» традиційно називають інфекції, які до початку масової імунізації переважно вражали дитяче населення, що зумовлено широким розповсюдженням збудників у популяції, легкістю передачі та формуванням стійкого тривалого імунітету після перенесеної хвороби. Для профілактики більшості з «дитячих інфекцій» розроблені надійні вакцини, які дозволили значно знизити захворюваність на ці хвороби та включити їх до групи керованих інфекцій. Саме виконання профілактичних заходів зменшило захворюваність на ці інфекції в сотні разів, але з іншого боку зменшення тривалості штучного імунітету зсунуло захворюваність на більш старші вікові категорії, перетворило «дитячі» інфекції в «переважно дорослі».

Кір, краснуха та епідемічний паротит відіграють величезну роль в патології людини. Кір – це одне з найбільш контагіозних інфекційних захворювань. Кожен рік на Земній кулі від кору гине більше людей, ніж в автомобільних аваріях. Широка поширеність захворювання, тяжкий перебіг, можливість розвитку в подальшому повільних інфекцій с тяжким ураженням ЦНС, наявність надійної вакцини, що створює ефективний імунітет спонукало ВООЗ запропонувати та почати впровадження Програму глобальної ліквідації кору шляхом системи щеплень. В умовах спорадичної захворюваності дуже великого значення набуває ранньої діагностики хвороби для проведення адекватних профілактичних заходів та запобігання тяжких ускладнень.

Краснуха – це відносно доброякісне, так зване «амбулаторне» захворювання. Але дуже велику небезпеку вона набуває при зараженні вагітної жінки, оскільки може призвести до переривання вагітності, тяжких вад розвитку плоду і, навіть внутрішньоутробної загибелі дитини. Захворювання, що визивають сходні ураження плоду при зараженні під час вагітності виділяють в окрему групу ТОRСН-інфекцій вивчення та діагностика яких посідає велике місце діяльності не лише інфекціоністів, але й акушерів, гінекологів, генетиків, неонатологів, педіатрів та, безумовно, сімейних лікарів.

Епідемічний паротит перебігає з ураженням не всіх без виключення залозистих органів та центральної нервової системи. З одного боку це зумовлює можливість тяжкого перебігу хвороби, а з іншого може бути етіологічною причиною розвитку таких серйозних наслідків, як тіреоідіт з функціональної недостатністю щитоподібної залози, хронічного панкреатиту та цукрового діабету, оофорітів у жінок та орхоепідідімітів у чоловіків з наступним безпліддям.

З урахуванням того, що на краснуху та епідемічним паротитом хворіють переважно діти та особи молодого віку, ці інфекції представляють велику небезпеку репродуктивному здоров’ю популяції. Саме цей факт та можливість керування епідемічним процесом за допомогою засобів активної імунізації спонукав ВООЗ почати програму ліквідації краснухи та епідемічного паротиту. В Україні планова імунізація в рамках виконання цієї програми почалась з 1990 року.

 

2. Навчальні цілі заняття ( з вказівкою рівня засвоєння, що планується):

2.1. Студент повинен мати уявлення (ознайомитися): а – 1

۰ мати загальне уявлення про місце кору, краснухи та епідемічного паротиту в структурі інфекційних хвороб, поширеність у різних регіонах світу та різних вікових групах, ознайомитися із статистичними даними щодо захворюваності, летальності, частоти ускладнень, віддалених наслідків перенесених інфекцій;

۰ ознайомитися з історією наукового вивчення кору, краснухи та епідемічного паротиту, мати уявлення про науковий вклад вітчизняних вчених в історію наукових досліджень у цій галузі.

2.2. Студент повинен знати: а – 2

 1. етіологію кору, тропізм збудника
 2. епідеміологію кору
 3. патогенез кору
 4. клінічні прояви кору за типового перебігу
 5. патогенез, термін виникнення і клінічні прояви ускладнень кору
 6. лабораторну діагностику кору
 7. принципи лікування кору
 8. правила виписки хворих на кір
 9. прогноз
 10. етіологію краснухи, тропізм збудника
 11. епідеміологію краснухи
 12. патогенез краснухи
 13. клінічні прояви краснухи за типового перебігу
 14. лабораторну діагностику краснухи
 15. принципи лікування краснухи
 16. правила виписки хворих на краснуху
 17. прогноз, включаючи прогноз для вагітної та плоду
 18. етіологію епідемічного паротиту, тропізм збудника
 19. епідеміологію епідемічного паротиту
 20. патогенез епідемічного паротиту
 21. клінічні прояви паротиту за типового перебігу
 22. лабораторну діагностику епідемічного паротиту
 23. принципи лікування епідемічного паротиту
 24. правила виписки хворих епідемічний паротит
 25. прогноз епідемічного паротиту
 26. принципи профілактики керованих «дитячих» інфекцій, календар щеплень
 27. діагностику та тактику ведення хворих на дитячі інфекції у разі виникнення бактеріальних ускладнень
 28. тактику у разі виникнення невідкланих станів

Студент повинен вміти: а – 3

1. Дотримуватися основних правил роботи біля ліжка хворого.

2. Зібрати анамнез захворювання з оцінкою епідеміологічних даних

3. Обстежити хворого і виявити основні симптоми і синдроми кору, краснухи, епідемічного паротиту, обґрунтувати клінічний діагноз, вирішити питання необхідності стаціонарного лікування.

4. На основі клінічного обстеження своєчасно розпізнати можливі ускладнення кору, краснухи та епідемічного паротиту, невідкладні стани.

5. Оформити медичну документацію за фактом встановлення попереднього діагнозу кір, красуха або епідемічного паротиту (екстрене повідомлення у районне епідеміологічне відділення).

6. Скласти план лабораторного та інструментального обстеження хворого.

7. Інтерпретувати результати лабораторного обстеження

8. Правильно оцінити результати специфічних методів діагностики.

9. Скласти індивідуальний план лікування з урахуванням епідеміологічних даних, стадії хвороби, наявності ускладнень, тяжкості стану, алергологічного анамнезу, супутньої патології ; надати невідкладну допомогу

10. Скласти план профілактичних заходів у вогнищі інфекції.

11. Дати рекомендації стосовно режиму, дієти, обстеження, нагляду в періоді реконвалесценції.

 

3. Міжпредметне інтегрування:©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.