Здавалка
Главная | Обратная связь

територіального центру соціального обслуговування

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Роменського районного

територіального центру

соціального обслуговування

(надання соціальних послуг)

____________________ І.А.Лісна

«___»_____________2013р

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги Роменського районного

територіального центру соціального обслуговування

(надання соціальних послуг)

1. Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги територіального центру (далі - відділення адресної допомоги) утворюється для обслуговування не менш як 500 таких громадян, які відповідно до акта обстеження матеріально – побутових умов потребують натуральної чи грошової допомоги: похилого віку; dw(' інвалідів;
'); інвалідів; хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці) у разі коли вони на своєму утримання мають неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів; які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою, у разі коли вони мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів. 2. Право на безоплатне обслуговування відділенням адресної допомоги мають:

громадяни які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи визнані інвалідами в установленому порядку;

інші громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів, за умови, що середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж 1,5 прожиткового мінімуму для сім’ї;

громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

3. Відділення адресної допомоги виходячи з можливостей, наявної фінансової та матеріально-технічної бази безоплатно забезпечує громадян, зазначених у пункті 2 цього Положення: 1) одягом, взуттям, іншими предметами першої потреби; 2) ліками, предметами медичного призначення; 3) предметами побутової гігієни; 4) продовольчими та промисловими товарами; 5) гарячими обідами тощо.

 

4. Відділення адресної допомоги має право організовувати надання та надавати на платній та безоплатній основі швацьких, кравецьких, перукарських послуг, послуг з ремонту вікон, дверей, квартир (будинків), санвузлів, дахів, парканів, побутової техніки, радіоапаратури, холодильників, взуття, послуг з прання білизни, санітарно – гігієнічних послуг, послуг із заготівлі та завезення палива, розпилювання дров, тощо. 5. Якщо в ході обстеження матеріально-побутових умов громадян з числа осіб, зазначених у пункті 1 цього Положення, які мають право на обслуговування відділенням адресної допомоги, буде встановлено, що вони перенесли операцію, тривале захворювання, у зв'язку з чим перебували на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров'я і мають офіційне підтвердження пов'язаних з цими обставинами грошових витрат, натуральна чи грошова допомога надається їм за умови, що середньомісячний сукупний дохід їх сімей за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує встановлених законом двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. 6. Середньомісячний сукупний дохід сім'ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженою спільним наказом Мінсоцполітики, Мінекономіки, Мінфіну, Держкомстату, Держсім'ямолоддю від 15 листопада 2001р. N486/202/524/455/3370. 7. Відділення адресної допомоги може організовувати пункти прийому від громадян, підприємств, установ та організацій продуктів харчування, одягу, взуття, меблів, предметів першої потреби, побутової техніки, коштів, робіт та послуг для задоволення потреб малозабезпечених громадян.

 

8. Відділення адресної допомоги може надавати у тимчасове користування громадян наявні у нього технічні та інші засоби реабілітації, засоби малої механізації, предмети першої потреби, окремі побутові прилади тощо.

9. Відділення адресної допомоги здійснює обслуговування громадян за умови подання письмової заяви, довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку осіб, довідки про доходи всіх членів сім'ї. За згодою громадянина складається акт обстеження його матеріально-побутових умов.

 

 

10. На кожного громадянина, якого обслуговує відділення адресної допомоги, ведеться особова справа, в якій міститься:

1) письмова заява громадянина;

2) довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку осіб;

3) довідки про доходи членів сім’ї або довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг;

4) копія наказу про здійснення (припинення) обслуговування.

Соціальний працівник відділення адресної допомоги формує особові справи громадян, які звернулися за допомогою, перевіряє відомості, зазначені у поданих ними документах, і вносить їх до електронної бази даних територіального центру.

У разі надання натуральної чи грошової допомоги громадянинові видається документ із зазначенням його прізвища, ім'я, по батькові, адреси, виду наданої допомоги, її кількісних та вартісних показників. У разі коли громадянин через часткову втрату рухової активності не може відвідати відділення адресної допомоги та особисто отримати допомогу, адміністрація територіального центру вживає заходів для доставки допомоги громадянину за місцем його проживання.

11. Положення про відділення адресної допомоги затверджується директором територіального центру.

 

12. Відділення адресної допомоги очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади директором територіального центру за погодженням з начальником управління соціального захисту населення Роменської райдержадміністрації. Завідувач відділення повинен мати вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи не менш як три роки. (ЛО – kon1.rada.gov.ua )

 

- http://zak

 

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.