Здавалка
Главная | Обратная связь

Психічний розвиток дитини дошкільного віку (3-7 років)                       
 
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
 
           


Ігрова діяльність Продуктивна діяльність Особистісний розвиток Соціально-емоційний розвиток Розвиток пізнавальної сфери
- сюжетно-рольова гра як провідна діяльність; - через сюжети і ролі засвоєння системи людських стосунків; - через сюжет і роль сприйняття суспільних функцій дорослих; - засвоєння соціального досвіду взаємин; - засвоєння стосунків дорослого світу; - складність у дотриманні уявного внутрішнього плану дій; - роль задуму і власної ініціативи дитини у сюжетно-рольовій грі. - зростає значення образотворчої діяльності; - через ОД формується внутрішній план дій, попереднє планування, задум (носить нестійкий характер); - формується елементарне самообслуговування та праця; - засвоюються прості правила культури побуту; - розвиваються різні види художньої діяльності: музична, художньо-мовленнєва; - роль конструювання у розвитку креативності, сюжетне конструювання; - зароджується учіння як самостійний вид діяльності; - формуються математичні уявлення, уявлення про простір і час, інтелектуальні навички загального плану. - висока пізнавальна активність та допитливість (вік чомучок); - роль спілкування з дорослим з приводу пізнання світу; - потреба дитини в довірі до дорослих, здатність відчувати їх емоційний стан; - незадоволеність потреби в спілкуванні формує відчуженість, тривожність, плаксивість, капризування; - дорослий як джерело інформації і фактор емоційної стабільності; - формування статевої ідентифікації як важливого компоненту в системі «Я»; - роль вольової сфери і мовлення у регуляції діяльності дитини; - ситуативний характер діяльності, нездатність співвідносити результат і умови діяльності. - почуття яскраво виражені та ситуативні; - висока заражуваність емоціями інших; - підвищена чутливість до настрою і ставлення до себе оточуючих; - формуються моральні й інтелектуальні емоції (гордість за виконане доручення, схвалення дорослими); - розуміють значення позитивного і негативного (що таке «добре», що таке «погано»); - зароджується почуття сорому; - характерна властивість емоцій, їх імпульсивність (легко виникають, швидко минають). Відчуття і сприймання: - вдосконалюються всі види сприймань; - засвоюється система сенсорних еталонів; - формуються вміння роздивлятися предмет; - характерне активне, різноманітне, розгорнуте орієнтування в світі речей. Пам’ять: - розвивається найбільш інтенсивно; - без особливих зусиль засвоює велику кількість слів; - однак образна пам’ять переважає над словесною; - мимовільна пам’ять краще розвивається в сюжетно-рольовій грі; - дитина запам’ятовує не лише чуттєві компоненти, а й символічні уявлення про предмети. Мислення: наочно-дієве та наочно-образне - зароджуються елементи символічної функції мислення та внутрішнього плану дій; - узагальнення предметів відбувається не лише за зовнішніми, а й прихованими ознаками; - характеристики мислення: реалістичність, егоцентричність, аніманістичність. Мовлення: - розвивається діалогічне мовлення; - творча спрямованість мовлення (конструюють слова, що відсутні в словнику); - поява антонімів, узагальнюючих слів; - індивідуальні відмінності в розвитку мовленнєвих здібностей. Уява: - нестійка під впливом зовнішніх вражень. Увага: - мимовільна.
ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ССР – дитина – дорослий (вихователь, батьки), світ дорослих диференціюється; дитина – дитина; дитина – предмети. Пр.Д – сюжетно-рольова гра: права, обов’язки, ролі, сюжет, зміст, правила. Новоутворення: поява першого світогляду: «чому?»; первинні моральні інстанції; супідрядність мотивів; довільність поведінки; особистісна свідомість. Психовікова криза 7 років. Сензитивний період: формування внутрішніх моральних інстанцій, творчих здібностейі.


©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.