Здавалка
Главная | Обратная связь

Скільки в Україні існує місцевих зборів?1. 2

2. +3

3. 8

4. 5

 

8. Діяльність держави та її органів, а також платників в процесі правового регулювання, нарахування, сплати та зарахування податків, а також контроль за своєчасністю та повнотою їх надходження до бюджету – це:

1. +Податкова робота

2. Податкова політика

3. Податкова система

4. Податкова служба

 

9. Діяльність держави в галузі використання податків щодо розробки концепції їх розвитку та принципів організації – це:

1. + Податкова політика

2. Податкова робота

3. Податкова система

4. Податкова служба

 

Вкажіть, які існують функції податків?

1. +Фіскальна, регулююча і контрольна

2. Нагромаджувана і економічна

3. Накопичувана і стримуюча

4. Фіскальна, стимулююча і змішана

 

Вкажіть, яка функція податків проявляється в наданні пільг з оподаткування окремим галузям і виробникам?

1. Фіскальна

2. +Регулююча

3. Розподільча

4. Стимулююча

Вкажіть, яка функція податків проявляється при формуванні і наповненні бюджету держави?

1.+Фіскальна

2. Регулююча

3. Розподільча

4. Стимулююча

Вкажіть, яка функція податків є найважливішою?

1.+Фіскальна

2. Регулююча

3. Розподільча

4. Стимулююча

 

Вкажіть, яка функція податків створює умови для розвитку або згортання певного виробництва чи виду діяльності?

1. Фіскальна

2. Регулююча

3. Розподільча

4. +Стимулююча

Вкажіть, яка функція податків є своєрідним відображенням фіскальної функції – наповнити бюджет, щоб потім розподілити одержані кошти?

1. Фіскальна

2. Регулююча

3. +Розподільча

4. Стимулююча

 

Вкажіть, для чого існують податки?

1. Для соціального забезпечення громадян

2. +Для забезпечення коштами доходної частини бюджету

3. Для фінансування державних установ

4. Для організації масових заходів

 

Який із принципів оподаткування зобов’язує кожну особу сплачувати, передбачені Податковим кодексом України, податки та збори?

1. Фіскальна достатність

2. +Загальність оподаткування

3. Рівність усіх платників перед законом

4. Економічність оподаткування

Який із принципів оподаткування забезпечує однаковий підхід до всіх платників податків, незалежно від соціальної, релігійної приналежності, громадянства та форми власності юридичної особи?

1. Стабільність

2. Загальність оподаткування

3. +Рівність усіх платників перед законом

4. Економічність оподаткування

 

Який із принципів оподаткування забезпечує встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями?

1.+Фіскальна достатність

2. Загальність оподаткування

3. Рівність усіх платників перед законом

4. Економічність оподаткування

 

Який із принципів оподаткування забезпечує встановлення податків та зборів відповідно до платоспроможності платників податків?

1. Фіскальна достатність

2. Загальність оподаткування

3. +Соціальна справедливість

4. Економічність оподаткування

 

Який із принципів оподаткування забезпечує незмінність будь-яких елементів податків та зборів протягом бюджетного року?

1. +Стабільність

2. Нейтральність

3. Соціальна справедливість

4. Економічність оподаткування

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.