Здавалка
Главная | Обратная связь

Комбінований документ, який містить вимогу постачальника і доручення платника.3. Платіжне доручення — це:

1) комбінований документ, який містить вимогу постачальника та доручення платника;

2) письмове боргове зобов’язання, яке дає право вимагати від боржника сплати відповідної суми;

3) письмове доручення власника рахунка перерахувати відповідну суму зі свого рахунка на рахунок отримувача коштів;

Документ, що містить доручення чекодавця банку стосовно перерахування на його рахунок певної суми.

4. Відтік коштів від фінансової діяльності забезпечується за рахунок:

1) довгострокових фінансових вкладень та отримання довгострокових кредитів;

2) придбання цінних паперів та необоротних активів;

3) погашення кредитів, виплати дивідендів;

4) емісії акцій, виплати працівникам;

5. Чистий дохід – це:

1) сума чистого прибутку, реінвестована в підприємство;

2) прибуток, який залишається на підприємстві після відрахування з балансового прибутку податків;

3) різниця між валовим доходом і заробітною платою;

4) сума доходу, який розподілено та виплачено у вигляді дивідендів;

6. Під валовим доходом розуміють:

1) різницю між виручкою від реалізації продукції і фондом оплати праці;

2) вартість матеріальних витрат і амортизаційних відрахувань;

3) виручка від реалізації продукції;

4) грошовий вираз вартості новоствореної продукції;

7. Приплив коштів від фінансової діяльності здійснюється за рахунок:

1) надходжень від продажу й оплати векселів, продажу основних засобів;

2) виплати дивідендів і погашення довгострокових кредитів;

3) емісії акцій, отримання позичок;

4) цільового і нецільового фінансування;

8.Надходження коштів від інвестиційної діяльності забезпечується за рахунок:

1) короткострокових кредитів, придбання цінних паперів, емісії акцій;

2) довгострокових фінансових вкладень, виплати дивідендів;

3) надходження від покупців, отримання позичок;

4) продажу фінансових інвестицій і необоротних активів;

9. Грошовий оборот — це:

1) розподіл виручки від реалізації продукції;

2) формування і розподіл грошових фондів;

3) виявлення сутності грошей у русі;

4) грошова маса і готівкові розрахунки;

10. Функції фінансів підприємств:

1) отримання максимального прибутку при мінімальних витратах;

2) фінансове прогнозування і планування, оперативна, поточна фінансово-економічна робота;

3) аналіз і контроль фінансових ресурсів, планування виручки, участь в технологічному процесі, діагностика банкрутства підприємств;

4) формування, розподіл і використання фінансових ресурсів у процесі здійснення господарської діяльності, контроль за формуванням і використанням фінансових ресурсів у процесі відтворення;

11. Трасант — це:

1) особа, яка зобов’язана за наказом сплатити за векселем;

2) отримувач платежу;

3) особа, що виписує вексель;

4) боржник;

12. Скоригований валовий дохід – це:

1) валовий дохід, зменшений на суму амортизаційних відрахувань, ПДВ;

2) сума прибутку підприємства та коригуючого коефіцієнта;©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.