Здавалка
Главная | Обратная связь

Розрахунок опалювальних приладів однотрубної системи водяного опалення.1. Визначаємо теплову потужність, , , опалювального приладу по формулі:

(1)

де - тепловтрати приміщення, для якого розраховується опалювальний прилад, ;

- тепловий потік від трубопроводів, відкрито прокладених у приміщенні, ;

– коефіцієнт, що враховує установку радіаторного термостатичного клапана (РТК), ( при відсутності РТК; при установці РТК).

2. Визначаємо тепловий потік, , , від трубопроводів, відкрито прокладених у приміщенні по формулі:

(2)

де - коефіцієнт теплопередачі через поверхню відкрито прокладеного трубопроводу, , прийнятий рівним для вертикальних і горизонтальних трубопроводів;

– число пі, ;

- зовнішній діаметр трубопроводу, (діаметри трубопроводів наведені в додатку А);

- довжина трубопроводу на розглянутій ділянці, ;

– температура теплоносія, ;

– температура внутрішнього повітря приміщення; .

Тепловий потік від трубопроводів прокладених вертикально і горизонтально також можна визначати по таблицям 1 і 2 додатку Б.

3. Визначаємо температуру на вході в нагрівальні прилади однотрубного стояка, , по формулі:

, (3)

де - температура теплоносія в магістралі, що подає, системи опалення, ;

- сума теплових навантажень на опалювальні прилади до точки, що розраховується, ;

- теплоємність води, ;

- витрата теплоносія через стояк, .

Витрати теплоносія, , , знаходимо по формулі:

(4)

де - теплове навантаження, ;

, - температура на вході та виході, .

4. Визначаємо температуру води при виході з нагрівального приладу, , :

, (5)

де - теплове навантаження на опалювальний прилад, ;

– коефіцієнт затікання води в нагрівальний прилад (визначаємо по таблицям 1 і 2 додатку В).

При установці триходових кранів коефіцієнт затікання , дорівнює .

При установці нагрівальних приладів на однотрубному стояку за проточною схемою коефіцієнт .

При установці радіаторного термостатичного клапана коефіцієнт затікання визначається по формулі:

, (6)

де – характеристика опору радіаторного термостатичного клапана. При відомій пропускній здатності клапана, , величина характеристики опору, , визначається по формулі:

, (7)

де – характеристика опору радіаторного вузла, що складається з радіатора та РТК на підводці і замикаючої ділянки. Величину , обчислюємо по формулі:

, (8)

де - характеристика опору замикаючої ділянки, , що обчислюється з використанням довідкових даних як сума характеристик опору елементів, з яких складається замикаюча ділянка (труба, трійники) (визначаємо за додатком Г);

– пропускна здатність РТК.

5. Визначаємо кількість модулів (секцій, дециметрових ділянок) опалювального приладу, встановлюваного відкрито, по формулі:

, (9)

де – номінальний тепловий потік, , одного модуля опалювального приладу при стандартних для цього приладу значеннях й (визначаємо за додатком Д);

, - розрахунковий і стандартний температурний напір, , на поверхні опалювального приладу:

(10)

, - розрахункова й стандартна витрата теплоносія через опалювальний прилад, ;

, - показники ступенів, зазначених в каталогах (визначаємо за додатком Д);

– коефіцієнт, що враховує вплив декоративного вкриття опалювального приладу (визначаємо за додатком Ж);

– коефіцієнт, що враховує зміни теплового потоку чавунного радіатора при русі теплоносія через радіатор знизу нагору:

, (11)

де - різниця температур на вході й на виході із нагрівального приладу, .

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.