Здавалка
Главная | Обратная связь

Розподілення послуг котельного цеху, використаних збиральним цехомВид продукції Розподілення, % Сума витрат, грн.
Електродвигуни  
Прилади  
Разом 100 %  

Таблиця 22.6

 

Розподілення послуг транспортного цеху,

Використаних збиральним цехом

Вид продукції Розподілення, % Сума витрат, грн.
Електродвигуни  
Прилади  
Разом 100 %  

 

Таблиця 22.7

 

Відомість обліку загальновиробничих витрат по збиральному цеху

№ з/п Статті аналітичного обліку Кредит рахунків
Разом
1. Утримання апарату управління цеху              
2. Амортизація будівель і споруд              
3. Утримання будівель, споруд, обладнання              
4. Знос інвентарю                
  Разом:              

Таблиця 22.8

Розподілення загальновиробничих витрат

Види витрат Разом Вироби
Електродвигуни Прилади
1. Основна заробітна плата виробничих робітників      
2. Загальновиробничі витрати (без постійних нерозподілених, 5%)      
3. Коефіцієнт розподілення      

 

Таблиця 22.9

 

Відомість обліку загальногосподарських витрат

№ за/п Статті аналітичного обліку Кредит рахунків
Разом
1. Утримання апарату управління              
2. Утримання будівель і споруд              
3. Амортизація основних засобів              
4. Знос інвентарю                
  Разом              

Таблиця 22.10

 

Залишки незавершеного виробництва

 

Види продукції Сума, грн.
на початок місяця на кінець місяця
1.Електродвигуни
2. Прилади

Завдання 22.2

 

ТОВ "Ефект" виготовляє джинсові брюки та спідниці. В обліковій політиці підприємства нормальна потужність встановлена у сумі прямих витрат на виробництво продукції. На поточний місяць норматив постійних загальновиробничих витрат складає - 0,076 грн. на 1 грн. прямих витрат.

Базою розподілу загальновиробничих витрат, що включаються до виробничої собівартості, між видами продукції являється основна заробітна плата виробничих робітників.

До змінних витрат віднесені -витрати на обслуговування виробничого обладнання, витрати на ремонт і амортизація основних засобів, що використовуються для обслуговування виробництва.

До постійних витрат віднесенівитрати на опалення і освітлення приміщення виробничого цеху, витрати спецодягу, витрати на відрядження:, заробітна плата і нарахування до фондів соціального захисту;

Протягом поточного місяця на підприємстві були фактично зареєстровані в обліку такі витрати:

а) суми нарахованої амортизації основних засобів використаних у діяльності підприємства (практичне заняття 11, завдання 11.5, табл. 11.5) ;

б) вартість використаних сировини і матеріалів (практичне заняття 13, завдання 13.1, табл. 13.3);

в) витрати на оплату праці, інших виплат працівникам підприємства і нарахування на фонд оплати праці до фондів соціального страхування (практичне заняття 16, завдання 16.1, 16.2, табл. 16.3,16.4);

г) витрати на відрядження і господарські потреби (практичне заняття 18, завдання 18.2, табл. 18.4);

д) витрати пов'язані з наданням послуг і виконанням робіт сторонніми підприємствами і організаціями (практичне заняття 22, завдання 22.2, табл. 22.11).


Таблиця 22.11

Облік витрат

 

Зміст операції Дт Кт Сума, грн.
Списано спецодяг строком використання менше року виданий робітникам, що зайняті: - пошивом спідниць; - пошивом брюк; - обслуговуванням виробництва       400,00 500,00 250,00
Нараховано за опалення і освітлення цеху (суми з ПДВ, податкові накладні отримані): - міськелектромережі – 1260 грн.; - міськтепломережі- 540 грн. Відображено податковий кредит по ПДВ         ? ? ?
Після розподілу списані загальновиробничі витрати на : - виготовлення спідниць; - виготовлення брюк; - собівартість реалізованої продукції       ? ? ?
Передана із виробництва на склад готова продукція виготовлена за місяць за фактичною собівартістю: - спідниць - 748 шт.; - брюк - 625 шт.         ? ?

Необхідно:

1. Систематизувати усі суми витрат діяльності підприємства у розділ 111 журналу ордеру №5 (додаток З).

2. Підсумувати витрати за видами діяльності.

3. Розподілити змінні і постійні розподілені загальновиробничі витрати пропорційно основній заробітній платі виробничих робітників та списати згідно П(с)БО 16 (таблиця 22.12).

4. Підсумувати всі виробничі витрати за видами продукції, що виготовляються.

5. Визначити фактичну собівартість кожного виду випущеної готової продукції (таблиця 22.13).

Таблиця 22.12©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.