Здавалка
Главная | Обратная связь

Вимоги безпеки перед початком роботиМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ІНСТРУКЦІЇ

ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

З ФІЗИКИ

Електродинаміка

 

 

 

 

Т. В. ГУЛЯЄВА

 

 


Автор: Т.В.Гуляєва – викладач фізики Запорізького авіаційного колледжу ім. О. Г. Івченка, квадіфікаційна категорія –вища.

 

Методичні вказівки та інструкції до лабораторних робіт з фізики. Електро-динаміка. Механічні коливання. Оптика. Розроблено для студентів ІІ курсу ЗАК.

 

Методичні вказівки містять повний комплект інструкцій для виконання лабораторних робіт з фізики студентами I куpcy, передбачених чинною программ МОИ України. Bci роботи мають чітку структуру та мету, обладнання, таблиці. Кожна робота добре ілюстрована i мае малюнки i схеми, які допомагають скласти установку i провести эксперимент.

Основне призначення лабораторних робіт – сприяти формуванню у студентів основних понять, законів, теорій, розвитку мислення, самостійносгі, практичних вмінь i навичок, в тому числі вмінь спостерігати фізичні явища, виконувати досліди, вимірювання, спілкуватись з матеріалами i приладами, аналізувати результати, робити висновки.

Bci роботи передбачають певні види навчальної діяльності, які можна розділити на:

1. Спостереження i вивчення |фізичних явищ.

2.Спостереження i вивч«ення властивостей тіл.

3. Вивчення будови, принципа дії вимірювальних приладів i правил роботи з ними.

4.Вимірювання фізичних величин.

5.Спостереження залежностей між фізичними величинами.

6.Підтвердження фізичних законів.

7.Експериментальні завдання.

 

Активізація розумової діяльності досягається шляхом постановки розвиваль-них запитань протягом виконання роботи. Запитання звертають увагу студентів на важливі сторони явищ, які вивчаються, примушують ix усвідомлювати свої дії i отрмані результати.

 

 

Розробив викладач ____________ (Гуляєва Т.В.)

Розглянуто та затверджено

На засіданні ПЦК

_фізико-математичних дисциплін_

Протокол № ____ від _______________ 2012

Голова ПЦК ___________ (Костенко Л. І.)


МІНЕСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ КОЛЕДЖ

ІМ. О. Г. ІВЧЕНКА

 

Затверджую

Заступник директора з НВР

 

_____________В. І. Сніжко

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ІНСТРУКЦІЇ

ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

З ФІЗИКИ

 

 

електродинаміка

 

Т. В. ГУЛЯЄВА

 

 


Зміст

 

Інструкції з техніки безпеки ………………………………………………….…... 5

Правила оформлення звіту по лабораторній роботі ……………….…….…….. 10

Вказівки до лабораторних робіт ……………………………………………….... 11

Позначення лабораторних і практичних робіт ……………………………….... 12

Додаток А …………………………………………………………………….….. 13

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів при виконанні лабораторних та практичних робіт …………………………………………….…..… 14

Лабораторна робота Визначення питомого опору провідника ………………. 15

Лабораторна робота Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму..19

Лабораторна робота Дослідження залежності потужності споживача від наруги на затискачах ……………………………………………………..………….. 22

Лабораторна робота Послідовне і паралельне з'єднання провідників ………. 25

Лабораторна робота Вивчення явища електромагнітної індукції.………………. 29

 

Додаток Б Інструментальні похибки деяких приладів ………………………… 36

Додаток В Удельное сопротивление и температурный коэффициент сопротивления металлических проволок ……………………………………………. 37

Додаток Г Таблиця Менделеєва ………………………………………………… 37

Додаток Д Елементи теорії похибок ……………………………………………. 39

 

Література ………………………………………………………………………... 47

 


ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНИКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ

 

Затверджую

Заступник директора з НВР

 

_____________В. І. Сніжко

Загальне положення

Інструкція з безпеки поширюється на всіх учасників навчально- і виховного процесу під час виконання демонстраційних дослідів, лабораторних робіт і робіт фізичного практикуму.

 

Вимоги безпеки перед початком роботи

· З'ясуйте порядок і правила безпечного проведення досліду.

· Звільніть робоче місце від усіх не потрібних для роботи предметів і матеріалів.

· Перевірте наявність обладнання, необхідного для виконання досліду.

· Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.