Здавалка
Главная | Обратная связь

Карпинчик таксономиясындаАрнайы факультативтік курстарда

A)Оқушылардың көзқарасын қалыптастыруда маңызды орын алатын мәселелер қарастырылады

B)Бағдарламада жоқ тақырптар орны толықтырылады

C)Қоғам мен табиғат жайлыбілім интеграцияланады

Атмосфералық қысым

A)Атмосфераның жоғарғы қабаттарының төменгі қабаттарды қысуынан пайда болады

B)Жер бетінен биіктеген сайын азаяды

C)Биіктігі 760 мм сынап бағанының қысымына тең

Актив кедергідегі кернеу тербелісі

A)Индуктивті катушкадағы кернеу тербелісінен ге қалады

B)Конденсатордағы кернеу тербелісінен ге озады

C)Ток тербелісімен сәйкес келеді

Ақпараттық оқыту құралдары:

A) Компьютерлер

B) Интернет

C)Интерактив тақта

Ауырлық күші:

A)Жердің денені тарту күші

B)Дене массасына тәуелді

C)Тұрған жер ендігіне тәуелді

Автотербелмелі жүйе элементі:

A)Энергия көзі

B)Тербелмелі жүйе

C)Энергия берілуін реттейтін клапан

Атомның планетарлық моделі

A)Атомның орнықтылығын түсіндіре алмады

B)Атомның сызықты спектрін түсіндіре алмады

C)Атомның физика-химиялық қасиеттерінің басым бөлігін дұрыс түсіндірді

Архимед күші

A)Ығыстырылып шығарылған сұйық не газ салмағына тең

B)Паскаль заңымен түсіндіріледі

C)Салмақсыздық жағдайында әрекет етпейді

Атмосфералық қысым түсіндіретін құбылыстар:

A)Шприцпен дәріні сору

B)Адамның демалуы

C)Адамның су ішуі

Абсолюттік температура

A)Кельвинмен өлшенеді

B)Одан әрі төмендемейтін минималь мәнге ие

C)Цельсия температурасынан 273,15 градусқа артық

Ауызекі оқыту құралдары:

A)Сөз

B)Оқулықтар мен есеп жинақтары

C)Дидактикалық жадығаттар

Алгоритм

A)Есеп шығару барысындағы оқушы әрекетінің құрлымын анықтайыды

B)Оқушы әрекеті нобайының қызметін атқарады

C)Төрт топқа бөлінеді

Арқан тарту» ойынына екі топ қатысуда. Олардың әрқайсысы арқанды 5000Н күшпен тартады. Арқанның керілу күші

A)Арқанның ұзындығы бойында бірдей

B)Оның ұштарынан ортасына қарай бағытталған

C) 5000Н

Айнымалы ток тізбегінде ток күшінің тербелісі

A) Катушкадағы кернеу тербелісінен ге қалады

B) Конденсатордағы кернеуден ге озады

C) Актив кедергідегі кернеу тербелісімен сәйкес келеді

Ә

Әлемнің физикалық бейнесі қалыптасуының негізінде жатпайтын негізгі философиялық ұғымдар:

A) Инерция

B)Күш

C) Инерттілік

Б

Білім мен ебдейліктерді тексеру әдісі:

Жазбаша

Ауызша

Практикалық

Білім мен ебдейліктерді тексеру әдісі:

Жазбаша

Ауызша

Практикалық

Білім мен ебдейліктерді тексеру әдісі:

Ауызша

Жазбаша

Практикалық

Блум таксономиясына жатпайтын ебдейлік пен дағды:

A)шығармашылық әрекет

B)кәдуәлгі жағдайға білімді қолдану

C)шиеленіскен жағдайға білімді қолдану

Бірінші ғарыштық жылдамдық:

A)Дене Жерге құламайтын ең кіші жылдамдық

B)

C)

Баллонда идеал газ бар. Газдың бір бөлігін шығарғанда температура 3 есе, ал қысым 4 есе кеміді. Шығарылған газ үлесі

A)Күй теңеуінен анықталады

B) теңдеуінен анықталады

C) 25% ға тең

Білімді, ебдейлікті және дағдыны бекітуге бағытталған оқушылардың өзіндік жұмысы:

Зертханалық-практикалық жұмыс

Кинематикалық сүлбелермен жұмыс

Кітаппен жұмыс және есеп шығару

Білім көзіне сәйкес еркшеленетін оқыту әдісі:

A) Сөздік

B) Көрнекілік

C) Практикалық

Бағыттары сәкес келмейтін F1= 7Hжәне F2= 4Hекі күш берілген. Тең әрекет күш

A)Үш бұрыш ережесімен анықталады

B) Параллелограм ережесімен анықталады

C) (3Н, 11Н) аралығындағы мәндерге ие

В

Вакуумдік триодтың құрылымдық элементі:

A) Катод

B) Анод

C) Тор

Г

Газ қысымы:

A)Молекулалардың ыдыс қабырғасын соққылауынан пайда болады

B)Барлық бағытқа бірдей беріледі

C)Газ температурасына тәуелді

Гейзенберг анықталмағандығына сәйкес өрнек:

Жарықтың кванттық табиғатымен түсіндірілетін құбылыс:

A)Комптон эффекті

B)Фотоэффект

C)Ішкі фотоэффект

A)

B)

C)

Гармониялық тербелістер:

A)F=- kxкүшінің әсерінен болатын тербелістер

B)Параметр синус не косинус заңымен өзгеретін тербелістер

C)Математикалық маятниктің аз амплитудалы тербелістері

Газ 100Дж жылу алғанда ішкі энергиясы 300Дж- ға артты. Сыртқы күштер жұмысы

A)Ішкі энергияны арттыруға жұмсалады

B) өрнегімен анықталады

C) 200 Дж ға тең

Д

Денені материялық нүкте деп қарастыруға болмайтын жағдаят:

A)Токарь станогында өңделіп жатқан деталь

B)Түйісу сәтіндегі екі ғарыш кемесі

C)Еркін жаттығу орындау кезіндегі мәнерлеп сырғанаушы

Денені материялық нүкте деп қарастыруға болатын жағдаят:

A)Поездың 10с ішіндегі бір қалыпты қозғалысы

B)Жерді айнала қозғалатын Ай

C)Жердің Күнді айнала қозғалысы

Дене жылдамдықпен тік жоғары лақтырылған. Дененің 4с тан кейінгі жылдамдығы ( ):

A) -10м/с

B)Төмен бағытталған

C)Үдеуге параллель

Дене шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалады. Тең әрекет күш

A) Центрге тартқыш күш

B) Центрге қарай бағытталған

C) Жылдамдыққа перпендикуляр

Дыбыстың негізгі сипаттамасы:

A)Жоғарылық

B)Қаттылық

C) Тембр

Дене көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған. Траекторияның ең жоғарғы нүктесіндегі дене үдеуі

A) Еркін түсу үдеуіне тең

B) Төмен қарай көкжиекке перпендикуляр бағытталған

C) Дене жылдамдығына перпендикуляр

Диффузия құбылысының көрсететіні:

A)Молекулалар бір бірінен белгілі бір қашықтықта орналасады

B)Молекулалар үздіксіз қозғалыста болады

C)Молекулалардың арасында бос орын болады

Денеге бір түзудің бойымен бағытталған: F1=6H, F2=3H и F3=9H үш күш әрекет етеді. Тең әрекет күш

A)Әр түрлі төрт мәнге ие бола алады

B)18Н максимал мәнге ие

C) 0 болатын минимал мәнге ие

Дене салмағы:

A)Тірекке әсер етуші күш

B)Аспаға әсер етуші күш

C)Векторлық шама

Демонстрациялық құралдар

A)Үлкен өлшемдерімен ерекшеленеді

B)8-9м қашықтықтан көріну керек

C)Тек мұғалімнің қолдануына арналған

Демонстрациялық құралдар

A)Ұзақ мерзімді болу керек

B) Қысқа уақыттық аса жүктелуге төзе алады

C)Тез арада жөнделетін болу керек

Дидактикалық мәселені шеуге арналмған сабақ түрлері:

A)Механиканы оқып-үйрену сабағы

B)Электродинамиканы оқып-үйрену сабағы

C)Зертхананы зерделеу сабағы

Дәстүрлі экрандық техникалық оқыту құралдары:

A)Кодоскоп

B) Эпидиаскоп

C) Диапроектор

Дәстүрлі экрандық-дыбыыстық техникалық оқыту құралдары:

A)Бейнемагнитофон

B) Теледидар

C) Кинопроектор

Демонстациялық тәжірибе мақсаты:

A)Физикалық ұғымдар мен түсініктерді қалыпастыру

B)Физикалық құбылыстарды көсету

C)Оқуыларды білімді құбылыстар мен тәжірибеден іздеге үйрету

Демонстрациялық тәжірибеге қойылатын талап:

A) Түсіндіру шапшаңдығының демонстрация шапшаңдығына сай болуы

B)Кейінгі тәжірибені алдыңғымен қисынды байланыстыру

C)Қызығушылықпен жаңалықтың болуы

Домалау үйкеліс күші

A)Сырғанау үйкеліс күшінен біршама аз

B)Тұрақты мәнге ие

C) өрнегімен анықталады

Диэлектрикті электр өрісіне енгізгенде

A) Полярсыз молекулалар полярланады

B) Молекулалық дипольдер өріс бойымен бағдарланады

C) Диэлектрикте сырқы өріске қарсы өріс пайда болады

Е

Екінші ғарыштық жылдамдық:

A)

B)

C)Дене Жердің тарту күшін жеңетін ең кіші жылдамдық

Есеп шығарудың жолдарын іздеу кезеңінде

A)Есеп қайта нобайланып, қайта тұжырымдалады

B)Есеп шығару жолдарының психологиялық талдамы жүргізіледі

C)Физикалық есептің математикалық нобайы құрастырылады

Есептің алынған шешімін (жауабын) талдау кезеңінде

A)Алынған жауап өлшемінің сәйкетігі тексеріледі

B)Алынған жауаптың нақтылығы бағаланады

C)Алынған шешімге талдау жүргізіледі

Есеп шығару үдерісін оқу-танымдық талдау кезеңінде

A)Жүзеге асырылған әдістің нәтижелілігі бағаланады

B)Есеп шығарудың басқа әдістері ізделеді

C)Ұқсас есептерді шығарудың жалпы әдістері көрсетіледі

Есеп шығарудың аналитикалық әдісі

A)Оқушылардың логикалық ойлауын дамытуға көмектеседі

B)Әрекеттердің қатаң логикалық тізбегін талап етеді

C)Ізделіндіден, аралық сипаттамалар арқылы, есеп шартында берілгендерге баратын сүлбемен ерекшеленеді

Есеп шығарудың амалына жатпайтын жағдаяттар:

A)Есеп шығарудың графиктік тәсілі

B)Есеп шығарудың логикалық тәсілі

C)Есеп шығарудың аналитикалық-синтетикалық әдісі

Есеп шығару үдерісінде мұғалімнің теориялық дайындығының қамтамасыз ететіні:

A)Оқушылардың есеп шығарудың әдістері жайлы анық түсінігін

B)Оқушылардың есеп шығарудың тәсілдерін білуін

C)Оқушылардың есеп шығару тәсілдерінің мазмұны мен құрылымын білуін

Есеп шығару үдерісінде мұғалімнің теориялық дайындығының қамтамасыз ететіні:

A)Оқушылардың физикалық есептер шығарудың жалпы алгритмін меңгеруін

B) Белгілі тақырыптағы есептер шығару алгоритмін жалпы алгоритмнің нақтылану деп түсінуін

C)Оқушылардың белгілі тақырыптағы есептер шығару алгоритмінен оның құрылымдық элементерін бөле алуын

Есептің негізгі дидактикалыық мақсатын сипаттайтын физикалық есеп түрі:

A)Танымдылық

B)Мақсатау

C)Оқу

Есеп шығару тәсілін көрсететін физикалық есеп түрі:

A)Алгебралық

B)Графиктік

C)Геометриялық

Есеп шығарудың негізгі әдістері:

A)Аналитикалық

B)Синтетикалық

C)Аналитикалық синтетикалық

Есеп нысанына жатпайтын сипаттамалар мен қатыстар:

A)Математикалық

B)Алгебралық

C)Графиктік

Есеп қиындығын айқындайтын жағдаяттар:

A)Физикалық есеп нысандарының саны

B)Нысан сипаттамаларының функционал қатыстары

C)Нысандар берілуінің сипаты мен түрі

Есеп шығарудың мазмұндық талдау мен құрылымдық талдауы кезеңінде

A)Физикалық мазмұндық талдау жүргізіледі

B)Құрылымдық-логикалық талдау жүргізіледі

C)Сүлбелі-таңбалы нобай түзіледі

Есеп шығарылатын өзіндік жұмыстарда

Оқушылар график тұрғызады

Өлшеулер жүргізіледі

Оқушылар есептеулер жүргізіледі

Ж

Жылу алмасуға жататын құбылыс:

A)Жылуөткізгіштік

B) Конвекция

C)Сәуле шығару

Жарық ауадан суға өткенде өзгермейтін параметр:

A) Период

B) Жиілік

C) Фотонның энергиясы

Жылу машинасы қыздырғыштан 100 Дж жылу алып салқындатқышқа 40 Дж жылу береді. Жылу машинасының ПӘК-і

A)Жұмыстың алынған жылуға қатынасымен анықталады

B) 0,6 ға тең

C) 60% ға тең

Жіпке ілінген шарик горизонталь жазықтықта айналады. Центрге тартқыш күш

A)Жіп бойымен бағытталған

B)Серпімділік күшінен туындайды

C)Табиғаты электромагниттік күш

Жоғары деңгейлі факуьтативті курстар

A)Негізгі физика курсымен терең байланысты

B)Оқушылардың теориялық және тәжірибелік дайындығын үйлестіреді

C)Сабақта алынған білімдерді тереңдеуге ықпал етеді

Жаңа тақырыпты меңгеру сабағының негізгі әдісі:

A)Сұхбат

B)Әңгіме

C)Мектеп дәрісі

Жалпы алгоритмге жатпайтын есеп шығару алгоритмі:

A)Физикалық шама бірліктерін түрлендіру

B)Физикалық шамалардың туынды бірліктерін анықтау

C)Нақты тақырыптық есептердішығару Жай механизмдер

A)Күштен ұтыс алу үшін қолданылады

B)Орын ауыстыру мен күш бағытын өзгерту үшін қолданылады

C)Жұмыстан ұтыс бермейді

Жай механизмдер жұмысын түсіндіретін заңдар мен ережелер:

A)Механикалық энергияның сақталу заңы

B)Моменттер ережесі

C)Механиканың алтын ережесі

Жер бетіне жақын дененің ауырлық күші:

A) Көжиекке перпендикуляр төмен бағытталған

B)

C)

Жылулық сәле шығару

A)Тепе-тең болатын бірден бір сәуле шығару түрі

B)Абсолют қара дене нобайын қолданып зерттеледі

C)Белгілі бір толқын ұзындығында максимал мәнге ие

З

Зарядтың сақталу заңына сай

A)Тұйықталған жүйеде толық заряд сақталады

B)Зарядтар өздігінен пайда болмайды және жойылмайды

C)Зарядтар бір денеден екінші денеге беріледі

Зертханалық өлшеуіштерге қойылатын талап:

A)Дәлдік пайыының көрсетілуі шарт емес

B)Межелілігінің біркелкігі

C)Бір межелілік пен бір шектілік

Зерттеудің формальданған әдісі:

A)Оқу материалы мен оқушы біліміне логикалы-құрылымдық талдау

B)Физиканы оқытудың жекелеген элементтерінің статикалық бағасы

C)Жүйелік көзқарас (оқу үдерісі күрделі көп деңгейлі жүйе ретінде көрінеді)

Зертханалық аспатарға қойылатын талап:

A)Құнының аздығы мен ұзақ мерзімді жұмыс

B)Құрылысының қарапайымдылығы мен жинақылығы

C)Жарақаттан қорғану дәрежесінің жоғарылығы

Зертханалық электрлік тұтыну көздеріне қойылатын талап:

A)Оның реттелмейтіндігі

B)Бір ғана кернеу мәнін алуға арналуы

C)Сындық жағдайда жұмыс істеуге ұзақ төзімділік

Зертханалық жұмысты орындау сүлбесіне жататын әрекеттер:

A)Мұғалімнің кіріспе сөзі

B)Тәжірибені жүргізу

C)Нәтижені өңдеу

И

Инерциялық санақ жүйелерінде

A)Ньютонның бірінші заңы орындалады

B)Денеге күш әрекет етпесе дене траекториясы түзу сызық болады

C) Егер болса болады

Индуктивті катушкадағы кернеу тербелісі

A)Ток тербелісінен ге озады

B)Актив кедергідегі кернеу тербелісінен ге озады

C)Конденсатордағы кернеу тербелісінен ге озады

Инерциалық санақ жүйелерінде

A)Күш нөлге тең болса жылдамдық тұрақты

B)Күш нөлге тең болса үдеу де нөлге тең

C)Күш нөлге тең болса дене түзу сызық бойымен қозғалады

Импульстің сақталу заңы

A)Тұйықталған жүйелерде орындалады

B) түрінде жазылады

C)Серпімді және серпімсіз соқтығыстарда орындалады

Идеал газда

A) Молекулалар бір бірімен әрекеттеспейді

B) Кинетикалық энергия потенциялық энергиядан көп артық

C) Молекулалар көлемсіз шариктер

Изотермиялық үдеріс:

A)

B)

C)

Изохоралық үдеріс:

A)

B)

C)

Изобаралық үдеріс:

A)

B)

C)

Ш

Шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалыс кезінде

A)Қозғалыс барлық уақытта үдемелі

B)Үдеу шеңбер центріне қарай бағытталған

C)Үдеу жылдамдық бағытының өзгерісін сипаттайды

К

Карпинчик таксономиясында

A)білімді игерудің 4 деңгейі қарастырылады

B) 1-деңгей – есте сақтау

C) 2-деңгей – түсіну

Конденсатордағы кернеу тербелісі

A)Ток тербелісінен ге қалады

B)Актив кедергідегі кернеу тербелісінен ге қалады

C)Индуктивті катушкадағы кернеу тербелісінен ге қалады©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.