Здавалка
Главная | Обратная связь

Якій психологічній категорії відповідає така функція – подолання перешкод і досягнення поставленої мети?Емоційний стан, який своєрідно забарвлює на певний час діяльність людини, характеризує її життєвий тонус називається?

А. настроєм

Б. страхом

В. гнівом

Г. афектом

До якого виду вищих почуттів відноситься совість?

А. моральних

Б. естетичних

В. інтелектуальних

Г. праксичних

Переживання людиною свого ставлення до діяльності, це почуття?

А. моральні

Б. праксичні

В. естетичні

Г. інтелектуальні

Переживання пов’язані зі сприйняттям явищ природи, творів мистецтва, шляхетних вчинків, це почуття?

А. праксичні

Б. естетичні

В. моральні

Г. інтелектуальні

9. Знайдіть правильну відповідь. Вищі людські почуття:

А. притаманні тільки людині, є результатом її виховання і суспільного середовищі;

Б. дані людині від народження, вони є і в тварин;

В. правильної відповіді немає

В якому варіанті названі види емоцій?

А. прості, складні

Б. стенічні, астенічні

В. всі варіанти правильні

Який емоційний стан людини супроводжується сильним, короткочасним збудження, що виникає раптово, оволодіває людиною так сильно, що вона втрачає здатність контролювати свої дії та вчинки?

А. стрес

Б. афект

В. настрій

Г. дистрес

12. М'язове розслаблення називається:

А. емпатія

Б. релаксація

В. стрес

Г. емоція

Що характерне для естетичного почуття людини?

А. переживання свого ставлення до красивого або некрасивого

Б. переживання задоволення або незадоволення

В. виявлення радості, жаги

Г. виявлення гніву, суму, сорому

Яка сукупність наведених нижче ознак характеризує афект?

А. виникають поступово, бувають стійкими, яскраво не виявляються.

Б. сильні, стійкі, яскраво назовні не виявляються.

В. сильні, виникають раптово, зовні виявляються яскраво.

Г. слабкі, нестійкі, виникають раптово.

В якому з варіантів перелічені лише інтелектуальні почуття?

А. сумнів, здивування, почуття нового, допитливість, страх

Б. допитливість, нудьга, радість, сумнів, здивування

В. здивування, почуття комічного, почуття нового, нудьга, інтерес

Г. здивування, упевненість, сумнів, любов до знань

Яка властивість ілюструється такими емоційними станами: захоплення – огида, любов – ненависть, хвилювання – спокій?

А. якість

Б. полярність

В. інтенсивність

Г. стійкість

Який емоційний стан описує О.М.Горький у наведеному нижче уривку?

“Ліс викликав у мене почуття душевного спокою і затишку; в тому почутті зникали всі мої прикрості, забувалось неприємне і в той же час у мене росла особлива настороженість відчуттів: слух і зір ставали гостріші, пам'ять більш чутлива, місткість вражень – глибша”.

А. стрес

Б. фрустрація

В. настрій

Г. афект

18. Воля – це:

А. свідома спрямованість особистості;

Б. цілеспрямована регуляція людини своєї діяльності та поведінки

В. психічна реактивність особистості;

Г. боротьба мотивів

Якій психологічній категорії відповідає така функція – подолання перешкод і досягнення поставленої мети?

А. почуття

Б. темперамент

В. мислення

Г. воля

20. Цілеспрямованість – це:

А. здатність добиватися поставлених цілей;

Б. свідоме підкорення своєї поведінки правилам;

В. уміння особистості керуватися у своїх діях стійкими переконаннями;

Г. принциповість та переконаність людини, виявляється у глибокому усвідомленні своїх завдань і необхідності їх здійснювати©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.