Здавалка
Главная | Обратная связь

Яка негативна вольова якість передбачає нерозумне наполягання людини на своєму?А. несамостійність

Б. впертість

В. лінощі

Г. імпульсивність

22. Неадекватна реакція страху називається:

А. депресія

Б. меланхолія

В. дисфорія

Г. фобія

Д. апатія

23. До порушень емоцій і почуттів відносяться:

А. страх

Б. стрес

В. депресія

Г. смерть “Вуду”

Д. фрустрація

24. Депресія – це …

А. афективний стан, що характеризується негативним емоційним фоном

Б. стан підвищення настрою, рухливість, прискорення розумової діяльності

В. піднесений настрій, стан вдоволення і без турботливості, що не відповідає об’єктивним обставинам

Г. пригнічений настрій, що характеризується дратівливістю, озлобленістю, похмурію, підвищеною чутливістю до дій оточуючих, схильністю до вибухів агресій

Д. характеризується легким і швидким переходом від піднесеного до пригніченого настрою

25. Апатія – це …

А. стан протилежний депресії

Б. неузгодженість, суперечливість кількох уявлень до певного об’єкту, що їх відчуває людина одночасно

В. піднесений настрій, стан вдоволення і без турботливості, що не відповідає об’єктивним обставинам

Г. стан, який характеризується емоційною пасивністю, байдужістю, спрощенням почуттів, відсутністю інтересу до навколишніх явищ, подій та послаблення спонукань

Д. це пригнічений настрій, що характеризується дратівливістю, озлобленістю, похмурістю, схильністю до агресії

26. Зниження волі – це …

А. абулія

Б. гіпобулія

В. гепербулія

Г. парабулія

Д. ступор

27. Сексуальний потяг до своєї статі це …

А. мазохізм

Б. садизм

В. гомосексуалізм

Г. зоофілія

Д. нікрофілія

28. Піроманія – це …

А. схильність до крадіжок

Б. схильність до підпалів

В. схильність до подорожей

Г. нав’язливі страхи

Д. апраксія

29. До порушень волі відносяться:

А. депресія

Б. маніакальний стан

В. абулія

Г. амбівалентність

Д. ейфорія

30. Канцерофобія – це …

А. нав’язливий страх захворіти на рак

Б. нав’язливий страх захворіти на хвороби серця

В. нав’язливий страх захворіти на психічні хвороби

Г. боязнь відкритих приміщень

Д. боязнь закритих приміщень

31. Підвищення волі – це …

А. абулія

Б. гіпербулія

В. гіпобулія

Г. апатія

Д. депресія

32. Афект буває:

А. позитивний

Б. негативний

В. нейтральний

Г. фізіологічний

Д. аутистичний

Настрій має емоційний фон

А. позитивний

Б. фізіологічний

В. паталогічний

Г. фрустрація

Д. аутизм

34. Емоції формуються:

А. в корі

Б. в ретикулярній формації

В. в мозжечку

Г. в спинному мозку

Д. в продовгуватому мозку

35. Значне підвищення активності хворого це:

А. абулія

Б. гіпербулія

В. гіпобулія

Г. парабулія

Д. ступор

36. Дромоманія – це …

А. схильність до бродяжництва

Б. крадіжки без корисливих цілей

В. схильність до підпалів

Г. сексуальне збочення

Д. аутизм

37. Стан пригніченого настрою, розумовою чи рухової загальмованості це:

А. маніакальний синдром

Б. дисфорія

В. емоційна лабільність

Г. амбівалентність почуттів

Д. депресія

38. Суїцид може бути при:

А. апатії

Б. дисфорії

В. депресії

Г. емоційній лабільності

Д. амбівалентності почуттів

39. Стан протилежний депресії:

А. дисфорія

Б. маніакальний стан

В. ейфорія

Г. емоційна лабільність

Д. апатія

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.