Здавалка
Главная | Обратная связь

Факультет менеджменту і економікиФакультет менеджменту і економіки здійснює підготовку за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  • бакалавр
  • магістр

Декан факультету – Ірина Юріївна Мельник – кандидат технічних наук, професор, магістр MBA.

Кафедри факультету:

  • Кафедра економіки підприємства
  • Кафедра менеджменту соціокультурної діяльності
  • Кафедра шоу-бізнесу

Адреса деканату: вул. Щорса, 36; каб. 313; тел.: 529-97-94

 

Юридичний факультет

Декан факультету – Маляренко Василь Тимофійович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України, суддя вищого кваліфікаційного класу, Заслужений юрист України. Голова Верховного Суду України (2002-2006), у 1994 – 2006 представляв Україну в комісії Організації Об’єднаних Націй з питань кримінального правосуддя та запобігання злочинності. Автор понад 200 наукових праць, виданих як в Українi, так i за її межами. Опублiкував монографiї: «Пьянство и преступность» (у спiвавторствi); «Конституцiйнi засади кримiнального судочинства», «Прокурор у кримiнальному судочинствi» (у спiвавторствi,), які були удостоєні спеціальних відзнак; "Про покарання за новим Кримінальним кодексом України"; "Перебудова кримінального процесу України в контексті Європейських стандартів. Теорія, історія і практика"; навчальний посібник "Кримінальний процес України: Стан та перспективи розвитку", підручник "Кримінальний процес України" (у співавторстві); підручник "Суд, правоохоронні та правозахисні органи України" (у співавторстві). Протягом 1993—2005 рр. у спiвавторствi опублiкував ряд збiрникiв судової практики, в тому числi збiрник «Реабiлiтацiя репресованих» .

Під редакцією В.Т. Маляренка видано науково-практичні коментарi Кримiнального кодексу, Кримiнально-процесуального кодексу України та, Закону "Про судоустрій України”. Автор низки статей в Юридичній енциклопедії та на шпальтах газет. Нагороджений орденом «За заслуги» III , II , I ступенів; орденом Ярослава Мудрого V ступеня, медалями «Двадцять рокiв Перемоги у Великiй Вiтчизнянiй вiйнi 1941—1945 рр.» та «Ветеран працi»; Почесною грамотою Верховної Ради України . Є одним із перших лауреатів премії ім. Ярослава Мудрого . Має нагороди іноземних держав та православної церкви.

Навчальний процес юридичного факультету забезпечується висококваліфікованими професорами та доцентами - фахівцями з різних галузей права.

Загальні відомості:

Юридичний факультет Київського національного університету культури і мистецтв створено у 1999 році. Випускники юридичного факультету працюють в місцевих судах, прокуратурах, адвокатурі, райдержадміністраціях, органах досудового слідства, органах нотаріату, митницях, юридичних відділах підприємств, установ і організацій.

З метою професійної підготовки студентів навчальний процес забезпечено новітніми методичними розробками, що відповідають чинному законодавству України.

Особлива діяльність в навчальному процесі юридичного факультету належить практичним лабораторіям, де студенти мають можливість отримати не тільки теоретичні, а й практичні знання та навички.

Факультет здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями "Бакалавр", "Спеціаліст" та „Магістр” відповідно до Закону України "Про освіту", "Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", Державних стандартів вищої юридичної освіти, інших актів законодавства України з питань освіти.

На факультеті функціонують кафедри:

  • цивільно-правових дисциплін
  • теорії та історії держави і права
  • кримінального права та процесу

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.