Здавалка
Главная | Обратная связь

Типи елементів управлінняПри створенні екранної форми автоматично відображається панель інструментів Панель елементів (ToolBox). У Екранну форму можна вставити велике число різноманітних типів елементів управління. Елемент Напис (Label) - це статична область тексту, що зазвичай містить якісну, - або пояснюючу інформацію, наприклад до елементів інтерфейсу.

Рис.2. Надпис - статична область тексту

Наступний інструмент, присутній на Панелі елементів називається Текстове поле (TextBox). У вікнах, які будуть створені за допомогою цього інструменту на формі, Ви вводитимете дані і отримуватимете результати (див. рис.3).

Рис.3. Текстове поле - застава успішного введення і виведення даних

За допомогою інструменту Кнопка (CommandButton) на формі можна створити командну кнопку. Цей елемент управління знайомий кожному користувачеві, оскільки в Windows на кожному кроці ми зустрічаємося з кнопками OK, Відміна, Так, Немає.

 

 

Рис.4. Створення командної кнопки

Наступні два елементи управління, Прапорець (CheckBox) і Перемикач (OptionButton) (див. рис.5, 6), використовуються в ситуаціях, коли користувачеві треба зробити вибір із декількох можливостей. Ці елементи мають два стійкі стани: включено і вимкнене. Якщо прапорці організовані в групу, то користувач може встановити в цій групі один або декілька прапорців, а то і все. На відміну від прапорців, в групі перемикачів можна вибрати тільки один.

 

Рис.5. Вікно форми із створеними прапорцями

Ще два елементи управління, які можна помістити на форму, - Смуги прокрутки (ScrollBar) і Лічильник (SpinButton). Смуги прокрутки як елементи управління - це не зовсім те, чим ми користуємося для прокрутки робочого листа, в даному випадку смуги прокрутки застосовуються як механізми вибору, наприклад, в графічних програмах з їх допомогою можна зробити зображення світлішим або темнішим.

 

 

Рис.6. Вікно форми із створеними перемикачами

Елементи управління, можна вставляти не тільки в екранну форму, але і в робочі листи.

Вказівки для підготовки до заняття.Щоб підготуватися до практичного заняття необхідно вивчити лекційний матеріал, опрацювати рекомендовану літературу, самостійно підшукати матеріали з періодичних видань, мережі Internet, які відповідають заданій темі. Виписати ключові слова і терміни, скласти термінологічний словник. Підготувати приклади для ілюстрації відповідей на теоретичні питання.

Література:

1. Семчук А.Р., Юрченко І.В. Інформатика: Навчальний посібник. –5-е вид. –Чернівці: МВІЦ”Місто”, 2006. –424с.

2. Семчук А.Р., Юрченко І.В. Інформатика: теорія, навчальний практикум.– Чернівці: МВІЦ "Місто", 2005.– 416 с.

3.Інформатика / Григорків В.С., Маханець Л.Л., Білоскурський Р.Р., Якутова О.Ю., Верстяк А.В.: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. – 460 с.

Зміст звіту по роботі:

1. Назва роботи.

2. Постановка задачі.

3. Теоретична підготовка.

3. Опис виконаної роботи та отриманих результатів по кожному з пунктів інструкції, в тому числі:

а) Стандартна панель інструментів редактора Visual Basic .

б) Кнопки для повернення в Excel, вставки елементів (модулів, процедур, екранних форм) у проект і збереження робочої книги;

в) Кнопки для вирізання, копіювання, вставки і пошуку фрагментів коду

г) Кнопки відміни дій і повторення скасованих дій;

д) Кнопки для виконання, зупинки і припинення виконання процедури, а також зміни режиму відображення екранної форми.

4. Висновки.

5. Список використаних джерел.

6. Зберегти звіт у власну папку з ім’ям „Прізвище_21.doc”.

7. Підготуватися до захисту роботи у викладача.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.