Здавалка
Главная | Обратная связь

Ураження електричним струмомКласифікація приміщень за рівнем електробезпеки:

Електробезпека людей значною мірою залежить від вологості і температуриповітря у приміщенні, ступеня електропровідності підлоги і стін, наявності в повітріхімічних речовин й електропровідного ПИЛУ ТОЩО.

Всі виробничі Приміщення за рівнем електробезпеки поділяються на три класи:

1. Приміщення без підвищеної небезпеки. Це сухі приміщення зі

струмонеттровідною підлогою, з вологістю не вище 75% , без пилу або лише зі струмонепровідним пилом температурою повітря до 30°С, в яких відсутня

можливість одночасного дотику людини до корпуса електричної установки і

металевих елементів, з’єднаних з землею;

2. приміщення з підвищеною небезпекою. Для них характерним є наявність однієї з таких п’яти ознак: вологість перевищує 75%, наявний електропровідний пил, електропровідна підлога, температура повітря вище +30°С, існує можливість

одночасного дотику до металевих предметів, з’єднаних з землею, і корпусу

електроустановки:

3. особливо небезпечні приміщення. Вони можуть мати до 100% вологості, абохімічно активне середовище, шо руйнує електроізоляцію, або одночасно дві чи більше ознак, характерних для приміщення з підвищеною небезпекою.

 

У приміщеннях з підвищеною небезпекою допускається напруга ручних переносних світильників, місцевого освітлення виробничого устаткування та електрифікованого ручного інструменту до 36 В, а в особливо небезпечних

приміщеннях - до 12 В.

Електричний струм, проходячи через живий організм, спричиняє термічну, електролітичну, механічну і біологічну дії.

Термічна дія струму характеризується нагріванням тканин і виникненням

опіків.

Електролітична дія струму призводить до розкладу молекул рідин внутрішнього середовища організму на іони і спрямованого руху катіонів до катоду, аніонів до аноду, що супроводжується порушенням гомеостазу.

Механічна дія струму полягає в ушкодженні (розриві, розшаруванні) різних тканин організму, у тому числі м’язової тканини, стінок кровоносних судин, нервів і навіть кісток.

Біологічна дія струму виражається у порушенні біологічних процесів у живому організмі (передачі нервових імпульсів, дихання, роботи серця).

Розрізняють два види ураження організму людини електричним струмом:

електрична травма й електричний удар.

 

Електротравма — це травма, викликана дією електричного струму абоелектричної дуги у вигляді місцевих пошкоджень тканин й органів (електричніопіки, електроофтальмія, електрознаки, металізація шкіри, пориви шкіри, м’язів,вивихи суглобів, переломи кісток внаслідок нездоланих судомних скорочень м’язіввід дії струму).

 

Електричні опіки складають більше 65% електротравматизму. Вони можутьбути поверхневими, коли уражається шкіра, та глибокими - при ураженні шкіри ібільш глибоких тканин тіла.

 

Залежно від умов їх виникнення електричні опіки поділяються на контактні,дугові і змішані:

1. контактні опіки виникають при безпосередньому контакті людини з джереломструму, коли струм значної сили проходить через певну ділянку тіла людини йелектрична енергія перетворюється у теплову:

2. дугові опіки є наслідком дії на тіло людини електродуги, температура якоїблизько 3500°С.

3. змішані опіки — це результат одночасної дії на тіло людини як електричногоструму, так і електродуги.

Електричні опіки бувають 4-х ступенів:

1 -й ступінь - почервоніння шкіри:

2 - й ступінь - утворення пухирців;

3-й ступінь - змертвіння шкіри:

4-й ступінь - обвуглення тканин.

Контактний струм великої сили викликає важкі опіки в місцях входу і виходу, аелектродуга, як правило, призводить до глибокого відмирання й обвуглюваннятканин.

Інтенсивне випромінювання УФ-променів електродугою може викликатиелектроофтальмію - запалення кон’юнктиви, рогівки і слизової оболонки повік.

Електрознаки (електричні позначки) - це чітко окреслені на тілі людини плямисірого, бді яо-жовтого. жовтого кольору круглої або овальної Форми глибиною до 1-1,5 мм, найчастіше у вигляді мозолів, синців. Вони, як правило, безболісні і швидкопіддаються лікуванню.

Металізація шкіри - це проникнення в шкіру людини дрібних частинокрозплавленого металу під дією електродуги. Металізація має місце на відкритихчастинах тіла - руках та обличчі. Уражена ділянка має шорстку поверхню і є болючою.

Електричний удар - це порушення живих тканин організму під впливомелектричного струму, яке проявляється загальною дією на людину, мимовільнимсудомним скороченням м’язів, іншими розладами.

Залежно від наслідку ураження електричні удари поділяються на 4ступеня:

1- й ступінь - судомні скорочення м’язів без втрати свідомості:

2- й ступінь - судомні скорочення м’язів з втратою свідомості, але дихання іробота серця не порушуються:

3- й ступінь - втрата свідомості та порушення серцевої діяльності або дихання;

4- й ступінь - електричний шок та клінічна смерть.

Ознаки електричного шоку: глибокі розлади дихання, кровообігу, нервовоїсистеми та інших систем організму. При клінічній смерті спостерігається зупинкароботи серця, відсутність пульсу, дихання, синюшність шкіри і слизових оболонок,різке розширення очей і відсутність реакції на світло. Якщо потерпілому не надатиекстреної долікарської допомоги, настає біологічна смерть.

У разі негайного звільнення потерпілого від дії електричного струму та надання необхідної допомоги (штучне дихання, масаж серця) існує висока ймовірність збереження його життя.

Особливості електротравматизму:

7. людина не в змозі дистанційно, без спеціальних приладів, визначити наявність електричного струму, а тому його дія раптовою і захисна реакція організму проявляється лише після впливу струму;

8. струм діє на органи не лише в місцях контакту зі струмопровідними частинами, але як надзвичайно сильний подразник, впливає на весь організм, що призводить до порушення функціонування життєво важливих систем організму: нервової, дихальної, серцево-судинної;

9. електротравми можливі без дотику людини до струмопровідних частин (внаслідок утворення електричної дуги під час пробою повітряного проміжку між струмопровідними частинами і людиною чи землею).©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.