Здавалка
Главная | Обратная связь

Форматування таблицьФорматування - це здатність текстового процесора змінювати оформлення документа на сторінці: змінювати межі робочого поля, встановлювати міжрядковий інтервал, вирівнювати текст, використовувати різні шрифти і т. ін. Форматування таблиці, наприклад, здійснюється за допомогою команд меню „Формат”, за допомогою піктограм,

,

що знаходяться на панелі інструментів „Форматування”і т. ін.

Діючи таким чином, можна здійснювати форматування таблиць „вручну”. Для форматування таблиць, необхідно виділити однин із стовпців таблиці, клацнувши лівою кнопкою миші над верхньою лінією роздільної сітки, яка знаходиться над стовпчиком, потім вибрати потрібну кнопку на панелі інструментів. Наприклад, щоб розташувати текст по центру комірок, необхідно натиснути комбінацію клавіш <Ctrl +E>, або натиснути на кнопку , яка знаходиться на панелі інструментів „Форматування”.

Використовуючи команду „Таблиця” Ø „Автоформаттаблиці, можна значно швидше і ефективніше відформатувати таблицю. Способи форматування тексту в таблицях аналогічні форматуванню звичайного тексту. У зв’язку з тим, що комірки таблиці можуть містити текст з декількох абзаців, можна для кожного абзацу застосувати різні способи форматування. Лінії сітки таблиці, які висвічуються на екрані у вигляді пунктирних ліній, не друкуються на принтері, тому для оформлення таблиць можна задавати різні рамки для усієї таблиці, або для окремих комірок за допомогою кнопки Таблиці і границі” на панелі інструментів „Стандартна”.

 

Уведення формул

Формулислужатьдлявиконання математичних обчислень з числами і вставки результатів обчислень у вигляді певних полів.

Поле - послідовність кодів, що вказують ТП MicrosoftWord на необхідність автоматичного вставляння в документ: тексту, графіки, номерів сторінок та інших матеріалів.

Наприклад, поле DATA вставляє поточну дату, поле TIME -поточний час. Поля можна використовувати для вставки даних що варіюються в пов'язані документи, наприклад, форми листів.

В Microsoft Word можна вставити в текст таблицю з автоматичним обчисленням значень комірок, тобто електронну таблицю. Іноді, певні, найпростіші обчислення можна виконувати в безпосередньо в текстовому процесорі, наприклад, підрахувати суму по рядкам або стовпцям створеної таблиці.

При роботі з таблицею, поле з результатом обчислень, вставляється в комірку, на яку вказує курсор. Комірки характеризуються своєю адресою і позначаються як А1, А2, В1, В2 і т. ін., де літера (A, B, C ,D…) представляє стовпець, а число (1, 2, 3, 4…) вказує номер рядків, в яких розташовані дані. Якщо не вказується інша операція, Microsoft Word робить додавання і виконує підсумовування, керуючись наступними правилами:

n якщо в числах, з якими здійснюється обчислення, є форматування, наприклад, є присутнім грошовий знак, результат також отримує це форматування;

n якщо комірка, на яку вказує курсор, знаходиться на перетинанні рядка і стовпця, котрі мають в своєму складі цифри, то підсумовуються стовпці;

n якщо комірка, на яку вказує курсор, містить текст або числа, то вони ігноруються.

 

Таким чином, формула – це вираз, що містить припустимі сполучення чисел, полів, значенням яких є числа, операторів і функцій. Вираз може посилатися на вміст комірок таблиць і значення, що повертаються (розраховуються) функціями.

В полі „Формула” (команда ”Таблиця”Ø „Формула”) можна використовувати значення, що повертаються перерахованими нижче функціями.

 

Таблиця 4.2

Функції, що використовуються полем „Формула”

Функція Короткий опис функції
ABS(x) Абсолютне значення числа або формули (без знака).
AND( x; y) істина, якщо обидва логічні вирази x і y правдиві, або хибно, якщо хоча б один з них невірний.
AVERAGE( ) Середнє значення, включене в список.
COUNT( ) Число елементів у списку.
DEFINED(x) істина, якщо вираз x допустимий, або хибно, якщо воно не може бути обчислено.
FALSE хибно.
IF(x; y; z) y, якщо умова x істинна, або z, якщо воно хибна. y і z можуть бути числами або рядками.
INT(x) Ціла частина числа або значення формули x.
MIN( ) Найменше значення у списку.
MAX( ) Найбільше значення у списку.
MOD(x; y) Залишок від ділення x на y.
NOT(x) хибно, якщо логічний вираз x істинний, або істина, якщо воно хибний.
OR(x; y) істина, якщо хоча б один з двох логічних виразів x і y істинний, або хибно, якщо обидва вони хибні.
PRODUCT( ) Добуток значень, включених у список. Наприклад, функція = PRODUCT (1;3;7;9) повертає значення 189.
ROUND(x; y) Значення x, округлене до вказаного десяткового розряду (y). При цьому x може бути числом або значенням формули.
SIGN(x) Знак числа: 1 (якщо x > 0) або –1 (якщо x < 0).
SUM( ) Сума значень або формул, включених в список.
TRUE істина.

 

Кожна формула в Microsoft Word повинна починатися із знака рівності (=). Тому, спочатку необхідно увести знак рівності, потім ім'я функції, або вибрати його із списку „Вставити функцію”(„ТаблицяØФормула”), потім увести діапазон комірок, який необхідно використовувати в обчисленнях. Для функцій з пустими дужками, припустимо будь-яке число аргументів, розділених точками з комами (;). Аргументами функцій можуть бути числа або формули. При цьому посилання на комірки таблиці припустимі в якості аргументів наступних функцій: AVERAGE(), COUNT(), MAX(), MIN(), PRODUCT()і SUM().©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.