Здавалка
Главная | Обратная связь

Умовні топографічні і землевпорядні знаки.Програма.

Топографічні умовні знаки, їх суть і застосування. Види умовних знаків, їх структура, характер розміщення і вимоги до їх викреслювання. Позамасштабні і масштабні умовні знаки. Шрифтові, фонові, штрихові і комбіновані умовні знаки.

Землевпорядні умовні знаки. Класифікація земельних угідь і методика викреслювання їх умовних знаків. Використання трафаретів і деколей.

Після вивчення теми студенти повинні знати: топографічні і землевпорядні умовні знаки, їх суть, застосування на планах, проектах і картах; види умовних знаків та вимоги до їх креслення; позамасштабні, масштабні, штрихові, фонові і комбіновані умовні знаки.

Студенти повинні уміти креслити: лінійні умовні знаки доріг, гідрографії, ліній зв’язку, електропередач, газопроводів, тощо; умовні знаки населених пунктів і виробничих об’єктів; умовні знаки природної рослинності; болота, водоймища; умовні знаки сільськогосподарських угідь: ріллі, перелогів, багаторічних насаджень, сіножатей і пасовищ.

 

Завдання для самостійної роботи

З метою закріплення теми студенти виконують завдання 13…15 контрольної роботи.

Завдання 13. Накреслити умовні знаки: лісу, чагарнику, саду, виноградника, болота, городів (Л-1, с.32, 103; Л-2, с. 98; Л-3, с. 66). Зразок завдання подано на мал. 13.

Завдання 14. Накреслити умовні знаки сіножатей: суходольних чистих, поліпшених, з чагарником, з купинами, заливних і заболочених (Л-1, с. 33, 103; Л-2, с.98; Л-3, с. 79).

Завдання 15. Накреслити умовні знаки пасовищ: суходольних чистих, поліпшених, з купинами, з чагарником, солонцюватих та умовні знаки перелогів (Л-1, с.35, 104, 126; Л-2, с. 98, Л-3, с. 64). Зразок завдання подано на мал. 15.

 

1.4. Ілюмінування планів, проектів і карт

 

Програма.

Особливості кольорового оформлення землевпорядної документації. Основні кольори фарб та способи їх змішування. Еталони кольорів для земельних угідь. Підготовка паперу, фарб, кольорової туші, щіточок та інших матеріалів. Методика і техніка ілюмінування великих і маленьких контурів. Лесування, вимоги до ілюмінування планів. Виправлення помилок.

Після вивчення теми студенти повинні знати: особливості кольорового оформлення планів землеустрою; основні кольори фарб, туші і способи їх зміщування; зразки кольорів для земельних угідь, рецепти їх приготування та техніку ілюмінування великих і маленьких контурів; лесування, вимоги до ілюмінування; як організувати робоче місце та способи підготовки креслення до ілюмінування і виправлення помилок.

Студенти повинні уміти: готувати робоче місце і плани до ілюмінування; розчиняти фарби і кольорову туш, підбирати кольори згідно із зразками, робити лесування основних кольорів; ілюмінувати контури умовних знаків земельних угідь, сівозмін та відтіняти межі землекористувань та проектних ділянок.

 

Завдання для самостійної роботи

З метою закріплення теми студенти виконують завдання 16…18 контрольної роботи. В зв’язку із складністю завдань студентам потрібно вдома заготовити лише в туші макети завдань, а ілюмінування доцільно провести у навчальному закладі під керівництвом викладача.

Завдання 16. Ілюмінувати умовні знаки: ріллі, саду, винограднику, лісу, села та господарського двору( Л-1, с. 43, 106; Л-2, с.105; Л-3, с. 124). Зразок завдання подано на мал. 16.

Завдання 17. Ілюмінувати фрагменти польової і кормової сівозмін

(Л-1, с.44, 107; Л-2, с. 104; Л-3, с. 125). Зразок завдання подано на мал. 17.

Завдання 18. Ілюмінувати умовні знаки сіножатей і пасовищ (Л-1, с. 44, 107; Л-2, с.111; 1-3, с.124). Зразок завдання подано на мал. 18.

 

2.1. Копіювання і розмноження проектів, планів і карт.

Програма.

Копіювання планів на папір олівцем на просвіт з наступним викреслюванням тушшю, за допомогою прозорих матеріалів, пантографа, проекційного ліхтаря, універсального топографічного проектора, світлочутливого паперу, по клітинах та з використанням сучасної комп’ютерної техніки та ксероксу.

Після вивчення теми студенти повинні знати: способи копіювання креслень за допомогою кальки, по клітинах, на просвіт, переколювання, проекційного ліхтаря, пантографа, на світлочутливий папір, за допомогою комп’ютерної техніки та ксероксу.

Студенти повинні уміти: копіювати креслення за допомогою кальки, копіювального столу, по клітинах, за допомогою проекційної апаратури, та сучасної копіювальної техніки.

 

Завдання для самостійної роботи

Вивчити способи копіювання планів і креслень(Л-1, с.50; Л-2, с. 114; Л-3, с. 91). По завданню викладача скопіювати наступні планово-картографічні документи: план-оригінал на землекористування (план теодолітної зйомки), формат А-4; топографічний план(план тахеометричної зйомки),формат А5, А4; план меж земельної ділянки формат А4; проект (схема) паювання земель, формат А4, А3; проект організації території, формат А4, А3; земельно кадастрова карта, формат А4, А3.

 

2.2. Викреслювання і оформлення планів землекористування.

 

Програма.

Зміст плану-оригіналу на землекористування або землеволодіння. Технологія складання, викреслювання і оформлення плану. Компонування основних елементів: плану, картуша, експлікації, масштабу, опису меж, штампу, рамки, рози вітрів, ситуаційного плану. Вимоги і послідовність викреслювання плану. Вимоги і послідовність викреслювання плану.

Вивчивши тему студенти повинні знати: зміст плану-оригіналу, технологію його складання, креслення і оформлення; компонування основних елементів: плану земельної ділянки, експлікації, опису меж, масштабу, рози вітрів, рамки, штампу.

Студенти повинні уміти: креслити план-оригінал у такій послідовності: межові знаки, окружна межа, межі населених пунктів та їх кварталів, господарські двори, міжселищні і польові дороги та скотопрогони, межі земельних угідь та їх умовні знаки; виконувати шрифтове та кольорове оформлення.

 

Завдання для самостійної роботи

Вивчити зміст і технологію складання, викреслювання і оформлення плана землекористування.

Завдання 19. Накреслити план-оригінал на землекористування фермерського господарства під час сесії по завданню викладача (Л-1, с.52-55; Л-2, с. 125; Л-3, с.83). Зразок подано на мал. 19.

 

2.3. Викреслювання і оформлення топографічних планів.

Програма.

Зміст топографічного плану. Технологія складання, викреслювання і оформлення топографічного плану. Вимоги до викреслювання і оформлення топографічних планів.

Вивчивши тему студент повинен знати: зміст топографічного плану, технологію його складання, викреслювання і шрифтового оформлення.

Студент повинен уміти: викреслювати на папері або кальці чи лавсані план крупномасштабної тахеометричної або мензульної зйомки.

 

Завдання для самостійної роботи

Завдання 20. Вивчити зміст топографічного плану, порядок його складання, креслення та оформлення. Накреслити фрагмент топографічного плану під час сесії по завданню викладача (Л-1, с.111; Л-2, с. 153).Зразок подано на мал. 20.

 

2.4. Викреслювання і оформлення проектних планів землеустрою.

Програма.

Види проектних планів: плани меж земельних ділянок поданих громадянам, фермерським господарствам, несільськогосподарським підприємствам; проекти утворення сільськогосподарських підприємств на основі приватної власності на землю, проекти організації території та робочі проекти. Порядок та техніка виготовлення проектних планів. Викреслювання геодезичної основи проектних планів, оформлення проектних елементів, шрифтове оформлення, ілюмінування проектних планів.

Вивчивши тему студент повинен знати: види проектних планів, порядок та технологію їх складання, викреслювання, оформлення та ілюмінування.

Студент повинен уміти: складати, викреслювати, знімати копії, оформляти шрифтами і умовними знаками та ілюмінування земельно-кадастрову та проектну землевпорядну документацію.

Завдання для самостійної роботи.

Завдання 21. Накреслити план меж земельної ділянки по завданню викладача під час сесії(Л-1, с. 118). Зразок подано на мал. 21.

Завдання 22. Накреслити фрагмент проект або схеми паювання земель і утворення сільськогосподарського підприємства на основі приватної власності на землю. Формат А4, А3. Зразок подано на мал. 22. Виконується по завданню викладача під час сесії.

Завдання 23. Накреслити фрагмент проекту організації території з ілюмінуванням. Завдання виконується по завданню викладача під час сесії. Формат А4, А3. Зразок подано на мал. 23 (Л-1, с.58 –66, 68-70, 112; Л-2, с. 192; Л-3, с. 83).

 

 

2.5. Викреслювання і оформлення земельно-кадастрових планів і карт.

 

Програма.

Види земельно-кадастрових планів і карт: грунтові карти, карти агровиробничих груп грунтів, протиерозійних заходів, меліоративного стану земель, оцінки земель та карти землекористувань. Геодезична основа кадастрових карт. Порядок викреслювання і оформлення кадастрових карт, шрифтове і кольорове оформлення.

Вивчивши тему студент повинен знати: види земельно-кадастрових і сільськогосподарських карт, елементи змісту їх розміщення, умовні знаки спеціального змісту, вимоги до шрифтового і кольорового оформлення; особливості оформлення грунтових, агрохімічних, земельно-кадастрових та районних карт землекористувань.

Студент повинен уміти: складати і копіювати карти, компанувати їх елементи, підбирати спеціальні умовні знаки, викреслювати в туші та виконувати шрифтове і кольорове оформлення.

 

Завдання для самостійної роботи.

Завдання 24. Накреслити одну із існуючих видів карт по завданню викладача на форматі А4, А5. Зразок завдання подано на мал. 24.(Л-1, с. 71-73, 93, 113, 114; Л-2, с.252; Л-3, с.126).

 

2.6. Викреслювання аерофотознімків та фотопланів

Програма.

Технологія виготовлення планів землекористування за допомогою аерофотознімків та фотопланів. Польове та камеральне дешифрування аерофотознімків.

Особливості креслення на аерофотознімках і фотопланах. Техніка викреслювання аерофотознімків.

Вивчивши тему студент повинен знати: технологію виготовлення планів за допомогою аерофотознімків, дешифрування аерофотознімків, особливості креслення на аерофотознімках та підготовка фотознімків до креслення.

Студент повинен уміти: камерально дешифрувати аерофотознімок та його накреслити з умовними топографічними знаками.

 

Завдання для самостійної роботи.

Завдання 25. Провести камеральне дешифрування аерофотознімка або його частини по завданню викладача та накреслити його і зняти копію на кальку. Зразок завдання подано на мал. 25, 26.(Л-1, с.46, 47, 110; Л-2, с.165;)©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.