Здавалка
Главная | Обратная связь

Які водні об’єкти загальною площею до 3 га можуть безоплатно передаватися у власність громадян та юридичних осіб?1) замкнені природні водойми;

2) прибережні захисні смуги;

3) смуги водних шляхів;

4) болота;

5) острови для сінокосіння;

6) стави.

#1

 

№ 1819, 19, 1, 1, 60

Землі водного фонду, що входять до складу сільськогосподарських угідь можуть передаватись у приватну власність:

1) за цивільно-правовими угодами юридичним та фізичним особам;

2) юридичним та фізичним особам для ведення фермерських господарств;

3) фізичним особам для ведення фермерських господарств у необмежених розмірах;

4) фізичним та юридичним особам для ведення фермерських господарств у розмірі до 3 гектарів під замкненими природними водоймами;

5) фермерським господарствам у розмірі, погодженому з уповноваженим органом, що передає землі;

6) фізичним та юридичним особам для ведення фермерських господарств у розмірі до 5 гектарів.

#4

 

№ 1820, 19, 1, 1, 60

Фермерське господарство має право будувати замкнену водойму на земельній ділянці, яка:

1) належить йому на праві приватної власності;

2) передана йому у користування;

3) належить членам фермерського господарства на праві приватної власності;

4) є землями сільськогосподарського призначення та належить фермерському господарству на праві спільної власності;

5) є землями сільськогосподарського призначення та надані у користування членам фермерського господарства;

6) не придатна для використання за призначенням.

#13

 

№ 1821, 19, 1, 1, 60

У якій відповіді (відповідях) правильно вказуються дії, що не забороняється вчиняти в межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів:

1) влаштування споруд полігонів побутових та промислових відходів і накопичувачів стічних вод;

2) влаштування вигребів для накопичення стічних вод об'ємом до 0,5 кубічних метрів на добу;<span style="color: white">.</span>

3) облаштування полів фільтрації та створення інших споруд для приймання і знезаражування рідких відходів;

4) будівництво будь-яких споруд, у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

5) розорювання земель, в тому числі городництво та садівництво;<span style="color: white">.</span>

6) застосування сильнодіючих пестицидів.

#25

 

№ 1822, 19, 1, 1, 60

В якій відповіді (відповідях) правильно вказано умову, за якої може експлуатуватись об’єкт, що знаходиться в межах прибережних захисних смуг:

1) дозвіл на експлуатацію надано органами місцевого самоврядування;

2) об’єкт побудований та використовувався за призначенням до встановлення меж прибережних захисних смуг до вступу в дію Земельного кодексу України;

3) дозвіл на експлуатацію об’єкта надано Кабінетом Міністрів України;

4) об’єкт може експлуатуватись, якщо при цьому не порушується режим прибережних захисних смуг;

5) власник об’єкта, що знаходиться в прибережній захисній смузі зобов’язується використовувати його лише за призначенням;

6) об’єкт частково відповідає встановленим режимам господарювання.

#4

 

№ 1823, 19, 1, 1, 60

Берегові смуги водних шляхів встановлюються:

1) На судноплавних водних шляхах;

2) Для здійснення природоохоронних заходів;

3) Для обмеження господарської діяльності;

4) З рекреаційною метою;

5) Для проведення робіт, пов’язаних із судноплавством;

6) Для господарських потреб.

#15

 

№ 1824, 19, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно вказано, які роботи можуть проводитися на земельних ділянках дна річок, озер, водосховищ, морів та інших водних об’єктів:

1) Пов’язані з будівництвом гідротехнічних споруд;

2) Пов’язані з будівництвом об’єктів загального користування;

3) Пов’язані з прокладанням кабелів;

4) Пов’язані з прокладанням автомобільних доріг;

5) Пов’язані з прокладанням залізничних доріг;

6) Пов’язані з прокладанням ліній електропередач.

#13

 

№ 1825, 19, 1, 1, 60

Орендодавцями водних об’єктів (їх частин) місцевого значення є:

1) Районні державні адміністрації;

2) Обласні державні адміністрації;

3) Районні ради;

4) Обласні ради;

5) Сільські, селищні ради;

6) Міські ради.

#4

 

№ 1901, 20, 1, 1, 60

У якій відповіді (відповідях) правильно вказано поняття земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення:

1) землі, що перебувають у власності фізичних осіб і використовуються за призначенням;

2) земельні ділянки, що знаходяться під об’єктами відповідного призначення;

3) земельні ділянки, надані в установленому порядку підприємствам, установам та організаціям для здійснення відповідної діяльності;

4) земельні ділянки, надані в установленому порядку підприємствам, установам та організаціям, а також громадянам для здійснення відповідної діяльності;

5) землі, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб і використовуються ними за призначенням;

6) землі, надані в установленому порядку громадянам України, підприємствам, установам, організаціям для використанням за призначенням;

#3

 

№ 1902, 20, 1, 1, 60

У якій відповіді правильно визначено форми права власності, в яких можуть перебувати землі промисловості:

1) у виключній державній власності;

2) приватній, державній, колективній власності;

3) спільній власності;

4) державній, комунальній, приватній власності;

5) тільки у приватній власності;

6) державній і комунальній власності.

#4

 

№ 1903, 20, 1, 1, 60

Які з нищезазначених земель не належать до земель промисловості:

1) землі, на яких знаходяться об’єкти стаціонарної рекреації;

2) землі під торгово-промисловими ринками загального користування;

3) землі, надані для розміщення та експлуатації основних будівель промислових, гірничодобувних та інших підприємств;

4) землі, надані для експлуатації підсобних і допоміжних споруд підприємств;

5) землі, надані для транспортних та інших підприємств;

6) землі, на яких знаходяться під'їзні шляхи, інженерні мережі, адміністративно-побутові будівлі, інших споруди підприємств.

#12

 

№ 1904, 20, 1, 1, 60

У якій відповіді (відповідях) правильно вказано порядок визначення розмірів земельних ділянок, що відводяться під землі промисловості:

1) розмір визначається у договорі за домовленістю сторін;

2) визначаються відповідно до затверджених в установленому порядку державних норм і проектної документації;

3) розмір визначається відповідно до державних норм з урахуванням факторів забруднення навколишнього середовища об’єктами промисловості;

4) розмір визначається державними органами або органами місцевого самоврядування, з урахуванням потреб населеного пункту чи регіону;

5) відведення земельних ділянок здійснюється з урахуванням черговості їх освоєння;

6) визначаються відповідно до затверджених проектів рекультивації на визначених площах.

#2

 

№ 1905, 20, 1, 1, 60

Які із нищеперечислених земель не належать до земель транспорту:

1) землі, надані підприємствам залізничного, автомобільного транспорту для експлуатації, ремонту об’єктів транспорту;

2) землі, надані підприємствам, установам та організаціям дорожнього господарства;

3) землі, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд транспортних підприємств;

4) землі, надані підприємствам для розвитку об’єктів транспорту;

5) землі, що знаходяться під адміністративними установами транспортних організацій;

6) землі, надані підприємствам, установам та організаціям морського, річкового, авіаційного транспорту для ремонту об’єктів транспорту.

#3

 

№ 1906, 20, 1, 1, 60

В якій відповіді (відповідях) неправильно зазначено землі, що входять до земель залізничного транспорту:

1) землі смуг відведення залізниць;

2) землі під залізничним полотном та його облаштуванням;

3) землі під гідротехнічними спорудами і засобами навігаційної обстановки;

4) землі під станціями, пасажирськими вокзалами;

5) землі під усіма будівлями і спорудами енергетичного, локомотивного, вагонного, колійного, вантажного і пасажирського господарства;

6) землі під захисними та укріплювальними насадженнями.

#3

 

№ 1907, 20, 1, 1, 60

У якій відповіді (відповідях) неправильно вказано землі, що належать до земель морського транспорту:

1) землі під берегоукріплювальними спорудами й насадженнями;

2) землі під портами з набережними, причалами, вокзалами, будівлями, об'єктами загальнопортового і комплексного обслуговування флоту;

3) берегові смуги на судноплавних водних шляхах за межами населених пунктів;

4) землі під гідротехнічними спорудами і засобами навігаційної обстановки;

5) землі під судноремонтними заводами, майстернями, базами, складами, радіоцентрами;

6) землі під службовими та культурно-побутовими будівлями та іншими спорудами, що обслуговують морський транспорт.

#13

 

№ 1908, 20, 1, 1, 60

Які із нищезазначених земель не належать до земель річкового транспорту:

1) землі під портами, спеціалізованими причалами, пристанями і затонами з усіма технічними спорудами та устаткуванням;

2) землі під пасажирськими вокзалами, павільйонами;

3) землі під будівлями, береговими навігаційними знаками та іншими спорудами для обслуговування водних шляхів;

4) землі прибережних захисних смуг рік;

5) берегові смуги на судноплавних водних шляхах за межами населених пунктів;

6) землі під судноверф'ями, відстійно-ремонтними пунктами.

#45

 

№ 1909, 20, 1, 1, 60

В якій відповіді (відповідях) названі землі, що не входять до земель автомобільного транспорту:

1) землі під автозаправними станціями;

2) землі під спорудами та устаткуванням енергетичного, паливороздавального господарства;

3) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку;

4) землі під лінійними виробничими спорудами, службово-технічними будівлями;

5) землі під транспортно-експедиційними підприємствами, авторемонтними заводами;©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.