Здавалка
Главная | Обратная связь

Комплекти криміналістичної та оперативної технікиДо криміналістичної та оперативної техніки належать засоби по­льової криміналістики, тобто апаратура, пристрої, матеріали та при­ладдя, які застосовують безпосередньо слідчі прокуратури, органи внутрішніх справ, працівники органів дізнання на етапі порушення кримінальної справи і здійснення попереднього слідства.

Комплекти криміналістичної техніки найчастіше конструюють за суб'єктомі видом його діяльності. Для слідчого в органах прокуратури раніше існували два види комплектів: портфель і валіза слідчо­го Нині портфель знято з виробництва, а валіза морально застаріла.

У валізі слідчогорозміщено техніку, що забезпечує виявлення, фік­сацію і найпростіше попереднє дослідження слідів на місці події. Без­посередньо в комплекті технічні засоби поділяють за видами діяль­ності: фотографічні; для вимірювання, складання планів і схем; робо­ти зі слідами; пошукові; допоміжні.

Засоби фотографічної фіксації та дослідження, як правило, роз­мішуються поза технічним комплектом в окремій сумці, валізі. До цих засобів належать фотокамера, змінні об'єктиви, імпульсна елект­ронна лампа-спалах, подовжувальні кільця, штатив-струбцина, фо­тоекспонометр, видошукач, світлофільтри та приладдя.

У валізі слідчого містяться найпростіші вимірювальні засоби: мас­штабна лінійка, рулетка (іноді дві – велика і мала), транспортир або кутомір, трикутник, штангенциркуль, вимірювальна (текстильна) лупа, компас, планшет, візирна лінійка та письмове приладдя.

У відділі роботи зі слідами міститься техніка для виявлення слідів пальців рук – магнітні та волосяні пензлики (щіточки), кольорові магнітні порошки, засоби хімічного виявлення слідів (нінгідрин, алоксан); засоби дактилоскопування – дактиловалик, друкарська фарба, пластинка для розкачування фарби, дактилограф; засоби та матері­али копіювання і моделювання слідів – дактилоплівка (світла і темна), липкі стрічки – замінники дактилоплівки (скотч, лейкоплас­тир), фотоплівка, фотопапір; засоби для роботи зі слідами ніг і транс­порту – гіпс, ємкість для приготування гіпсового розчину, шпатель (іноді столова ложка), 10 м мотузки, лак для волосся, перхлорвініло­ва смола; приладдя і речовини для роботи з біологічними об'єкта­ми – плямами крові, потожировою речовиною.

До пошукової техніки належать щупи (щуп-спиця і щуп з різними насадками для взяття проб з глибини до 1 м) і магнітний підйомник.

Допоміжними засобами є інструменти, запозичені з різних сфер професійного застосування – пасатижі, склоріз, викрутка, склад­ний ніж, рукоятка з набором інструментів, ножівкове полотно, но­жиці.

У валізу прокурора-криміналіставходить більший набір технічних засобів, що дає змогу не тільки працювати зі слідами в польових умо­вах, а й здійснювати найпростіші попередні дослідження джерел ін­формації, наприклад люмінесцентний аналіз за допомогою джерела ультрафіолетового випромінювання ОЛД-41, відновлювати зафар­бовані аніліновими барвниками тексти, спостерігати в темряві за до­помогою приладу нічного бачення, диференціювати речовини. Наба­гато більше у цій валізі пошукових засобів – металошукач, прилад для виявлення схованих трупів (газовий аналізатор), магнітний шу­кач, індикатор напруги, трал для обслідування водоймищ, речовини для виявлення невидимих слідів крові та потожирових виділень (роз­чин люміналу), а також копіюючих засобів.

Нині оснащення прокурора-криміналіста складається з окремих комплектів відео- та звукотехніки, засобів складання суб'єктивних портретів, копіювальної та електронно-обчислювальної техніки (пер­сональних комп'ютерів).

У розпорядженні прокурора-криміналіста є стаціонарна фото­графічна та пересувна криміналістична лабораторія (ПКЛ), укомп­лектована різноманітними засобами збирання джерел інформації – від засобів зв'язку до допоміжних інструментів. Така лабораторія, як правило, має вісім відділів: засоби електрообладнання, що забез­печують автономне живлення засобів освітлення (прожекторів), ра­діостанції та іншої техніки; засоби зв'язку та сигналізації; прилади і засоби виявлення, фіксації, вилучення та попереднього досліджен­ня речових джерел; фототехніка й фотолабораторія; відділ відео- та звукозапису; копіювальна техніка (друкарська машинка, ксерокс); протипожежні засоби та інструменти; санітарні та інші технічні за­соби.

Салон ПКЛ має два відсіки: для виконання слідчих дій, наприк­лад допиту, і лабораторний, де здійснюють попереднє дослідження доказів на місці їх виявлення. За допомогою сучасних засобів зв'яз­ку можна оперативно передавати інформацію, робити запити в бан­ки даних, зв'язуватися з різними підрозділами, що взаємодіють з ор­ганами попереднього слідства.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.