Здавалка
Главная | Обратная связь

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

1. Джерела господарського процесуального права.

2. Провадження і стадії Господарського процесу.

3. Принцип колегіальності і одноособовості розгляду Господарських справ.

4. Принцип публічності в Господарському процесі.

5. Принцип змагальності та його реалізація в Господарському процесі.

6. Принцип диспозитивності в Господарському процесі.

7. Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки законові.

8. Господарські процесуальні правовідносини: поняття, передумови виникнення, елементи.

9. Суб’єкти Господарських процесуальних правовідносин.

10. Особи, які беруть участь у справі, їх процесуальні права та обов’язки.

11. Особи, які сприяють судовому розгляду і вирішенню справи: їх права та обов’язки.

12. Поняття сторін в Господарському процесі, їх процесуальні права та обов’язки.

13. Поняття і види третіх осіб в Господарському процесі, їх процесуально-правове становище.

14. Підстави, процесуальні форми участі в Господарському процесі органів і осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

15. Поняття судового представництва та його види. Процесуальні повноваження представника.

16. Процесуальні строки, їх види та значення. Обчислення, зупинення, продовження та поновлення процесуальних строків.

17. Судові витрати: поняття, види, розподіл судових витрат між сторонами .

18. Підсудність Господарських справ.

19. Судові докази: поняття, належність доказів і допустимість засобів доказування.

20. Доказування в господарській справі.

21. Засоби доказування в Господарському процесі.

22. Предмет доказування у господарській справі.

23. Забезпечення доказів у господарській справі.

24. Позовне провадження: поняття і загальна характеристика.

25. Поняття позову, його елементи та види.

26. Способи захисту відповідача від заявленого проти нього позову.

27. Зміни у позовному спорі.

28. Процесуальний порядок підготовки господарських справ до судового розгляду.

29. Судовий розгляд господарської справи як стадія Господарського процесу.

30. Дія принципів Господарського процесуального права у стадії судового розгляду.

31. Судове засідання як процесуальна форма розгляду та вирішення господарської справи.

32. Процесуальні права і обов’язки осіб, які беруть участь у справі, у стадії судового розгляду.

33. Судові рішення: поняття, види. Вимоги до рішень суду.

34. Перегляд судових рішень – гарантія здійснення права на судовий захист.

35. Право апеляційного оскарження та порядок його реалізації. Повноваження суду апеляційної інстанції.

36. Право касаційного оскарження та процесуальний порядок його реалізації. Повноваження суду касаційної інстанції.

37. Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами: поняття, особливості, суб’єкти права оскарження, форма та зміст заяви.

38. Повноваження суду у процесі виконання судових рішень.

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.