Здавалка
Главная | Обратная связь

Юридична відповідальність у сфері поводження з небезпечними відходамиЗа загальним правилом, за порушення законодавства у сфері поводження з відходами посадові особи та громадяни несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільну чи кримінальну відповідальність. До юридичних осіб застосовуються попереджувальні заходи.

Загальні правопорушення у сфері поводження з відходамивизначає Закон України «Про відходи» (ст. 43), а саме:

—порушення встановленого порядку поводження з відходами, що призвело або може призвести до забруднення навколишнього природного середовища, прямого чи опосередкованого шкідливого впливу на здоров'я людини та економічних збитків;

—самовільне розміщення чи видалення відходів;

—порушення порядку ввезення в Україну, вивезення і транзиту через її територію відходів як вторинної сировини;

—невиконання розпоряджень і приписів органів, що здійснюють державний контроль та нагляд за операціями поводження з відходами та за місцями їх видалення;

—приховування, перекручення або відмову від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і громадян та їх об'єднань стосовно безпеки утворення відходів та поводження з ними, в тому числі про їх аварійні скиди та відповідні наслідки;

—приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів;

Зазначений перелік не є вичерпним. Законами України може бути встановлено відповідальність і за інші правопорушення законодавства про відходи.

Попереджувальні заходи застосовуються до підприємств, установ, організацій, як правило, у формі негативних фінансових наслідків за те чи інше правопорушення.

Дисциплінарна відповідальність застосовується у разі порушення винною особою законодавства у сфері поводження з відходами в процесі виконання трудових обов'язків. Дисциплінарні стягнення на фізичну особу накладаються у такому випадку на підставі Кодексу законів про працю України.

Конкретні склади правопорушень законодавства про відходи з установленням відповідних санкцій за їх скоєння визначаються у КпАП та КК України.

КпАП передбачається адміністративна відповідальність у вигляді штрафу на посадових осіб та громадян за такі правопорушення, як:

—псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель: забруднення їх хімічними і радіоактивними речовинами, виробничими та іншими відходами (ст. 52);

—пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, промисловими і комунально-побутовими викидами, відходами і покидьками, що спричиняє його усихання чи захворювання (ст. 72);

—засмічення лісів відходами (ст. 73);

—порушення правил складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації, ліквідації та використання відходів (ст. 82);

У зв'язку з прийняттям Закону України «Про відходи» у 1999 р. КпАП було доповнено рядом статей, які відповідали положенням закону, зокрема:

— порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів з порушенням встановлених строків, а так само порядку подання такої звітності (ст. 82і); та ін.

Адміністративні штрафи накладаються відповідно до виду того чи іншого правопорушення посадовими особами державних органів охорони навколишнього природного середовища, земельних ресурсів, Державної санітарно-епідеміологічної служби, лісового господарства.

Кримінальній відповідальності підлягають особи винні у:

-незаконному ввезенні на територію України відходів і вторинної сировини чи транзит через її територію відходів або вторинної сировини без належного дозволу (ст. 268);

-забрудненню відходами окремих об'єктів правової охорони навколишнього природного середовища. До таких правопорушень належать: забруднення або псування земель (ст. 239), забруднення атмосферного повітря (ст. 241), забруднення моря (ст. 243), порушення законодавства про континентальний шельф України (ст. 244).

Правові засади відшкодування шкоди за порушення законодав­ства про відходи регулюються Законом України «Про відходи» (ст. 43). Таке відшкодування здійснюється на основі загальних норм ЦК України й у порядку, передбаченому цивільно-процесу­альним законодавством.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.