Здавалка
Главная | Обратная связь

Характеристики шифрів 

Шифрування методом підстановки (заміни). У цьому найбільш простому методі символи тексту, що шифрується, заміняються іншими символами, узятими з одного (моноалфавітна підстановка) або декількох (поліалфавітна підстановка) алфавітів [1].

Шифрування методом перестановки. Цей метод полягає в тому, що символи тексту, що шифрується, переставляються за певними правилами всередині шифрованого блоку символів.

Шифрування простою перестановкою. Шифрування простою перестановкою здійснюється в спосіб, представлений на рис. 3.2.

 
 

 


Рис. 3.2. Алгоритм шифрування простою перестановкою

 

Ускладнений метод перестановки по таблицях. Ускладнений метод перестановки по таблицях полягає в тому, що для запису символів зашифрованого тексту використовується спеціальна таблиця, в яку введені деякі ускладнюючі елементи. Таблиця являє собою матрицю, розміри якої можуть бути обрані довільно (наприклад 10х10).

.
 
 

Ускладнений метод перестановок по маршрутах. Досить високу стійкість шифрування можна забезпечити, використовуючи ускладнений метод перестановок по маршрутах типу гамільтоновських. При цьому для запису символів зашифрованого тексту використовуються вершини деякого гіперкуба, а знаки зашифрованого тексту зчитуються по маршрутах

Шифрування за допомогою аналітичних перетворень. Досить надійне закриття інформації може забезпечуватися при використанні для шифрування аналітичних перетворень.

Шифрування методом гамування. Суть цього методу полягає в тому, що символи зашифрованого тексту послідовно складаються із символів деякої спеціальної послідовності, що називається гамою.

Комбіновані методи шифрування. Досить ефективним засобом підвищення стійкості шифрування є комбіноване використання декількох різних способів шифрування, тобто послідовне шифрування вихідного тексту за допомогою двох або більше методів.

Кодування. Одним із засобів криптографічного закриття інформації, що також має тривалу історію практичного використання, є кодування, під яким розуміється заміна елементів даних деякими цифровими, буквеними або комбінованими сполученнями – кодами.

На сьогоднішній день не існує закінченої й загальноприйнятої класифікації криптографічних шифрів, тому що багато хто з них перебувають у стадії розвитку й становлення.

Під шифруваннямрозуміється такий вид криптографічного закриття, при якому перетворенню піддається кожний символ повідомлення, що захищається. Всі відомі способи шифрування розбиті на п'ять груп: підстановка(заміна), перестановка, аналітичне перетворення, гамування й комбіноване шифрування.Кожний із цих способів може мати кілька різновидів.

Під кодуваннямрозуміють такий вид криптографічного закриття, коли деякі елементи даних (не обов'язково окремі символи) заміняються заздалегідь обраними кодами (цифровими, буквеними, буквено-цифровими сполученнями і т.д.). Цей метод має два різновиди: символьне й кодування за значеннями. В останньому кодуванніелементи, що кодуються, мають цілком певний зміст (слова, пропозиції, групи пропозицій). При символьному кодуваннікодується кожний символ тексту, що захищається. Символьне кодування по суті збігається з підстановочним шифруванням.

До окремих видів криптографії належать методи розсічення-рознесення й стиску даних. Розсічення-рознесення полягає в тому, що масив даних, що захищається, ділиться (розсікається) на такі елементи, кожний з яких окремо не дозволяє розкрити зміст інформації. Виділені в такий спосіб елементи даних розносяться по різних зонах пам'яті або розташовуються на різних носіях. Стиск даних являє собою заміну однакових рядків даних або послідовностей однакових символів деякими заздалегідь обраними символами.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.