Здавалка
Главная | Обратная связь

Порівняльний аналіз роботи КДЮСШ № 13 за 2010-2012 р.рОПИСОВИЙ ЗВІТ

Про роботу Комунального закладу

«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 13 Харківської міської ради»

За 2012 рік

Комунальний заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 13 Харківської міської ради» розташований за адресою: м. Харків-146, вул. Блюхера, 27- Д, телефон 65-13-95, 65-68-89, мобільний телефон директора 067-576-6755, факс 68-66-29, E-mail: dush13@kharkivosvita.net.ua.

Директор- Зозуля Василь Васильович, 05.03.1960 р. н., освіта вища, на посаді з 1985 року.

Заступник директора- Зелінська Ніна Олександрівна, 22.04.1958 р.н. освіта вища, на посаді з 2003 року.

Інструктор - методист–Ніколаєнкова Марина Ігорівна, 28.04.1988 р.н., освіта вища, на посаді з 20.10.2010 року.

Інструктор - методист–Верба Денис Анатолійович, 25.10 1981 р. н., освіта вища, на посаді з 01.12.2009 року.

У КДЮСШ № 13 тренери-викладачі мають 13 відзнак та нагород:

- Звання „Відмінник освіти України” – мають директор школи Зозуля В.В., тренер-викладач відділення футболу Луттер В.К.;

- „Грамота Міністерства освіти і науки України” - має заступник директора Зелінська Н.О.

- „Заслужений тренер України” - мають старший тренер-викладач відділення бадмінтону Стерін М.Б., старший тренер-викладач відділення кікбоксінгу Володченко О.А.;

- „Майстер спорту міжнародного класу” - має тренер-викладач відділення бадмінтону Діптан А.І.

- „Майстер спорту України” мають 10 працівників.

Рівень кваліфікації:

- Вища категорія: 10 чол.

- 1 категорія: 6 чол.

- 2 категорія: 16 чол.

Комунальний заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 13 Харківської міської ради» був заснований в 1981 році.

Робота комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 13 Харківської міської ради» в 2012 році була спрямована на виконання нормативно-правових документів: Конституції України, законів України: “Про освіту”, “Про фізичну культуру та спорт”, “Про позашкільну освіту”, “Про охорону праці”, Загальнодержавної комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту на 2012-2016 р.р., Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту на 2012-2016 р.р., Положення про дитячо – юнацьку спортивну школу, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 року № 993, а також розпорядженнями та рішеннями органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, власного Статуту школи, Правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору між адміністрацією школи та профспілковим комітетом.

Згідно з Положенням про ДЮСШ основним напрямком діяльності КДЮСШ № 13 є: розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортивного резерву для збірних команд України.

Комунальний заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 13 Харківської міської ради» (за штатний розписом) укомплектований тренерськими, медичними кадрами та обслуговуючим персоналом, які мають відповідний освітній та кваліфікаційний рівень і забезпечують здійснення навчально-виховного процесу на належному рівні.

Атестація тренерів-викладачів школи здійснювалась відповідно до Положення про кваліфікаційні категорії тренерів-викладачів з видів спорту та порядку їх присвоєння, затвердженого наказом Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України, а з грудня місяця 2012 року атестація тренерів проводиться згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.07.2012 № 829. У школі є в наявності перспективний план атестації та план на поточний навчальний рік. Вісім тренерів-викладачів в 2012 році було атестовано:

Карасьова Л.А. – тренер-викладач відділення акробатичного рок-н-ролу, ІІ категорія;

Зелінська Н.О. – тренер-викладач відділення акробатичного рок-н-ролу, І категорія;

Діптан А.І. – тренер-викладач відділення бадмінтону, вища категорія;

Головко С.В. – тренер-викладач відділення футболу, вища категорія;

Ніколаєнков О.О. – тренер-викладач відділення футболу, ІІ категорія;

Рижих В.М. – старший тренер-викладач відділення футболу, І категорія;

Зозуля В.В. – тренер-викладач відділення баскетболу, І категорія;

Копилов М.М. – тренер-викладач відділення кікбоксінгу, вища категорія.

Адміністрація школи працює над питаннями залучення до роботивипускників спортивних факультетів ВУЗів міста – вихованців КДЮСШ № 13. У 2012 році прийшло працювати до школи три молодих тренера-викладача – Крючкова А.Р., Копилов М.М. та Кухтін О.О.

Фінансово-господарська діяльність здійснюється через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради. У школі є матеріальні цінності, що потребують ремонту, і ті, що готуються до списання. Списання матеріальних цінностей здійснюється згідно з діючим законодавством, копії всіх необхідних документів є у наявності. Інвентаризація основних засобів здійснюється згідно з планом районного управління освіти. Результати інвентаризації відображено у протоколах.

Матеріально-технічне забезпечення здійснюється за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів: батьківських та орендних коштів. Всі кошти спрямовані на поліпшення матеріально-технічного стану КДЮСШ № 13. Школа має дев’ять пристосованих спортивних залів: 4 зали для занять акробатичним рок-н-ролом (зал № 1 – 75,9 кв.м., зал № 2 – 51,9 кв.м., зал № 3 – 53,3 кв.м., зал № 8 – 51,8 кв.м.), 2 зали для занять дзюдо (зал № 5 – 178,4 кв.м., зал № 7 – 113,1 кв.м.), 1 зал для занять з фізичної підготовки (зал № 6 – 54,6 кв.м.), 1 зал для занять кікбоксінгом (зал № 9 – 112,3 кв.м.), 1 тренажерний зал (зал № 4 – 111,3 кв.м.). На території КДЮСШ № 13 є дитячий спортивний тренажерний майданчик (10 тренажерів). У спортивних залах з акробатичного рок-н-ролу у наявності: станки хореографічні – 4 шт., дзеркала – 33 шт., мати гімнастичні – 34 шт. У спортивних залах для занять з дзюдо у наявності: татамі – 102 шт., шведська стінка – 12 шт. У спортивному залі для занять кікбоксінгом у наявності: татамі, дзеркала – 4 шт., мішки боксерські – 5 шт., мати – 9 шт., боксерська груша – 2 шт., блини, гантелі та навесні перекладини, гімнастичні лавки. У тренажерному залі знаходяться тренажери для різних груп м’язів. Також на базі школи - 9 роздягалень, 6 душових кімнат, 11 туалетних кімнат, пристосований медичний кабінет, методичний кабінет, кабінети директора, заступника директора та завідувача господарством, 8 кімнат відпочинку для спортсменів.

Заняття з ігрових видів спорту (баскетболу, бадмінтону, футболу) проводяться на базах загальноосвітніх навчальних закладів району та міста (інтернат № 14, ЗНЗ №№ 25, 28, 38, 42, 56, 78, 97, 103, 109, 123, 133, 139, 140, 141, 142, 144, 150, 165, 169, 177), спортивних комплексів „Арсенал”, „Металіст”, ХАІ та ХПІ.

Одним з пріоритетних напрямків діяльності школи є створення належних, безпечних умов праці, ефективної системи управління охороною праці, підвищення рівня безпеки праці шляхом проведення постійного технічного нагляду за станом обладнання, удосконалення його надійності та безпечності, створення нешкідливих та безпечних умов праці. Велику увагу школа приділяє роботі з охорони праці та безпеці життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

Робота з охорони праці у школі організовується відповідно до Закону України «Про охорону праці», наказів Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 р. № 563, від 20.11.2006 № 782 та інших нормативних документів.

У школі призначені відповідальні особи за організацію роботи з охорони праці, а також особи, які відповідають за конкретні питання: пожежну безпеку, безпеку життєдіяльності, електробезпеку, догляд за будівлями та спорудами та інше, є в наявності журнали вступного інструктажу з питань охорони праці, реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочих місцях, реєстрації нещасних випадків, розробляються і своєчасно переглядаються інструкції з охорони праці та інструкції з безпеки життєдіяльності. Адміністрацією школи тренерам-викладачам надаються індивідуальні консультації з питань ОП та безпеки життєдіяльності. На початок нового року школа отримала акт прийому готовності школи до нового навчального року, які підписані представниками управління освіти, пожежної інспекції та санепідеміологічної станції, акти-дозволи на проведення навчально-тренувальних занять у спортивних залах з різних видів спорту. Обладнання та спортивний інвентар у спортивних залах випробувані на надійність, що підтверджується актами.

Служба охорони праці управління освіти тримає під постійним контролем питання дотримання вимог нормативно-правових документів з охорони праці.

У школі на належному рівні без зауважень з боку Служби охорони праці району виконуються:

• Державні санітарні норми.

• Затверджена документація з питань охорони праці і безпеки
життєдіяльності.

У КДЮСШ № 13 спланована і систематично проводиться пожежно-профілактична робота: наказами призначені відповідальні особи за протипожежну безпеку на об'єктах, відновлені плани евакуації та інструкції з пожежної безпеки. Проведено заміри опору ізоляції електромереж, школа забезпечена знаками пожежної безпеки. У школі відсутня пожежна сигналізація, у наявності 17 вогнегасників, що відповідає нормативним вимогам.

Директором школи призначено відповідальних за організацію роботи з охорони праці, за пожежну безпеку. Забезпечується виконання розпоряджень, наказів, інструктивних матеріалів з питань охорони праці, приписів органів державного нагляду і своєчасне виконання колективного договору, угоди з охорони праці. Організовано роботу щодо розроблення інструкцій, своєчасно проводяться вступні інструктажі, інструктажі з охорони праці на робочому місці, інструктажі з вихованцями перед проведенням змагань, виїздів на змагання, які реєструються у відповідних журналах: «Журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності для вихованців», «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці», «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці». У спортивних залах у наявності стенди з безпеки життєдіяльності, з пожежної безпеки, перспективного та поточного планів роботи спортивного залу, акти випробування та акти-дозволи на проведення занять. Спортзали мають достатнє штучне освітлення (економічні лампи) та природне провітрювання приміщень.

КДЮСШ № 13 забезпечена наочною агітацією, плакатами, нормативною документацією. Протягом року ведуться статистичні дані про нещасні випадки з вихованцями КДЮСШ № 13 під час навчально-виховного процесу, щоквартально подаються звіти в управління освіти адміністрації Московського району.

В квітні 2012 року РУО було організовано семінар для відповідальних осіб з питань з охорони праці.

У звітному році робота КДЮСШ проводилася за річним планом роботи, згідно з тарифікацією. Відповідно кожному етапу підготовки вихованців навчально-тренувальна робота базувалась на основі навчальних програм з акробатичного рок-н-ролу, бадмінтону, баскетболу, дзюдо, кікбоксінгу, футболу, які рекомендовані Державним комітетом України з питань фізичної культури і спорту та Федераціями з видів спорту, а також для роботи використовувались в повній мірі методичні матеріали (відеокасети, газети, журнали, методична література, посібники, розробки). Навчальні плани відповідають навчальним програмам, меті та завданням розвитку особистості, фізичної підготовки, зміцненню здоров’я дітей і підлітків засобами фізичної культури та спорту, розвитку їх здібностей в обраному виді спорту, участі вихованців школи у змаганнях різного рангу.

Організація навчально-тренувального та виховного процесу відповідає річному плану роботи, який відображає найголовніші питання та перспективи. Коло обов’язків, що виконує кожен працівник за своєю спеціальністю чи посадою, визначено посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку. У січні місяці 2012 року були оновлені посадові інструкції для всіх працівників.

Адміністрація на достатньому рівні організовує роботу працівників відповідно до їх спеціального завдання та кваліфікації, зміцнює трудову дисципліну, постійно перебуває у пошуку раціональних та ефективних форм і методів.

Управлінська діяльність здійснюється на принципах демократизації та відкритості. Ефективність управлінських рішень відслідковується завдяки систематичному контролю за їх виконанням з боку адміністрації. Управлінські рішення відповідають діючим нормативним документам. Інформація про стан виконання рішень заслуховується на нарадах при директорові, тренерських радах на відділеннях, тренерської ради школи.

Вся документація у школі ведеться державною мовою: навчальні журнали, протоколи батьківських зборів, протоколи прийомних та перехідних іспитів, протоколи засідань тренерської ради школи, тренерської ради відділень, наради при директорові. Організація виконання Закону України „Про мови…” відповідає нормативним вимогам, документація зберігається в окремих папках згідно з вимогами наказу „Про номенклатуру справ” від 03.01.2012 № 1. В 2011-2012 навчальному році було заплановано та проведено 4 семінара-практикума з української мови для працівників школи згідно з планом роботи. Спілкування на семінарах здійснювалось українською мовою. Всі тренери-викладачі, які атестуються, складають тестові завдання на визначення рівня володіння українською мовою, що перевіряють члени експертної комісії, які виявляють рівень знань з української мови.

В школі вивішуються листи-привітання призерів та переможців змагань, проводяться відкриті заняття, показові виступи юних спортсменів. Всі зазначені вище матеріали та заходи ведуться державною мовою. КДЮСШ має у наявності 5 комп’ютерів. Комп’ютери використовуються в адміністративній діяльності. Комп’ютери частково обладнані сучасними програмами, також у наявності 1 сканер, 4 принтери, 2 копіювальних пристрої. Школа має доступ до мережі Інтернет. Комп’ютери об’єднані локальною системою. Існує власний веб-сайт, який постійно поновлюється. На сайті вказані фотографії адміністрації закладу, схема проїзду до КДЮСШ №13, історія відкриття закладу, інформація про основні напрямки діяльності школи, про тренерсько-викладацький склад, постійно висвітлюється інформація про події закладу: участь вихованців у змаганнях та спортивно-масових заходах, підсумки участі у змаганнях, виїзди вихованців до спортивно-оздоровчих таборів та на навчально-тренувальні збори. Сайт також має фотогалерею, на якій можна побачити фотографії виступів вихованців на змаганнях, фотозвіти з спортивних таборів та навчально-тренувальних зборів.

Працює програмний комплекс „Міська освітня мережа: Позашкілля”, де відображається повна інформація про працівників та вихованців КДЮСШ № 13, активно у роботі використовується база даних вихованців - учнів шкіл Московського району та шкіл міста Харкова. У визначені строки до РУО подаються звіти щодо діяльності мережі Інтернет та сайту школи.

5 вересня 2012 року було проведено „День відкритих дверей”, куди були запрошені вихованці школи, тренери-викладачі відділень, батьки та гості.

У 2012 році у школі на шости відділеннях (акробатичного рок-н-ролу, бадмінтону, баскетболу, дзюдо, кікбоксінгу, футболу) працюють 94 групи, в якихнавчається1288 вихованців,39 тренерів – викладачів (12 тренерів-викладачів – жінки, 9 з яких мають фізкультурну освіту), з них 7 сумісників,32 тренера-викладача мають категорії: вищу категорію - 10 чол, 1 категорію – 6 чол , 2 категорію – 16 чол.

Порівняльний аналіз роботи КДЮСШ № 13 за 2010-2012 р.р

Види спорту К-сть груп К-сть трен. К-сть груп К-сть трен. К-сть груп К-сть трен.
ПП ПБП ПП вихов. трен. ПП ПБП СБП вихов. трен. ПП ПБП СБП вихов. трен.
  2010 рік 2011 рік 2012 рік
Акроб.рок.-н-р - - -
Баскетбол - - -
Бадмінтон
Дзюдо - - -
Кікбоксінг - - - - -
Футбол - - -
всього:
                                 

Протягом року у КДЮСШ проводилися наради при директорі, було проведено 9 засідань тренерської ради, де обговорювалися такі питання:

- підсумки роботи школи;

- розподіл навантаження тренерів-викладачів на 2012/2013 навчальний рік;

- організація роботи щодо виконання мовного законодавства у школі;

- обговорення методичних рекомендацій з питань позашкільної освіти згідно з листом КВНЗ „Харківська академія неперервної освіти від 23.08.2011 № 997;

- ведення обов’язкової документації тренерами-викладачами;

- погодження додатку до річного навчального плану для відділення кікбоксінгу;

- висунення кандидатури на сумісну нагороду голови Адміністрації Московського району Харківської міської ради та начальника управління освіти „Серце віддаю дітям”;

- висунення кандидатури для Подяки начальника управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради;

- набір вихованців у групи початкової підготовки до КДЮСШ;

- безпека життєдіяльності та охорона праці школи;

- профілактика дитячого травматизму;

- проведення медичних оглядів вихованців школи;

- обговорення попереднього календарного плану спортивно-масових заходів;

- робота щодо комп’ютеризації та інформатизації школи;

- результати комплексної перевірки навчально-тренувального процесу відділення акробатичного рок-н-ролу;

- результати проведення поглибленого медичного огляду вихованців школи;

- стан санітарно-гігієнічних умов приміщень школи;

- безпека життєдіяльності та охорона праці у КДЮСШ № 13;

- стан особистих справ вихованців школи, ведення навчальних журналів;

- підготовка до оздоровлення вихованців школи влітку 2012 року;

- участь вихованців у змаганнях згідно з календарем спортивно-масових заходів на 2012 рік;

- проведення контрольно-перехідних іспитів;

- висунення кандидатур на нагородження стипендіями: Харківської міської ради „Кращий учень навчального закладу”, Харківського міського голови ”Обдарованість”;

- попередній план оздоровлення вихованців школи влітку 2012 року;

- підготовка спортсменів розрядників;

- погодження навчальних планів школи: робочого навчального плану на 2012/2013 навчальний рік, річного плану роботи на 2012/2013 навчальний рік.

Кожен місяць проводились тренерські ради по відділеннях, згідно з річним планом роботи, де розглядались такі питання:

- набір та зарахування вихованців до школи;

- удосконалення навчально-виховного процесу;

- методичні питання;

- підготовка збірних команд до участі у змаганнях;

- участь у міжнародних турнірах;

- проходження медичного огляду вихованців;

- оздоровлення вихованців;

- підготовка спортсменів-розрядників.

Методична робота в школі- це систематична, колективна та індивідуальна діяльність всіх учасників навчально-тренувального процесу, спрямована на створення належних сучасних умов для навчання, виховання та розвитку здібностей в обраному виді спорту, підвищення професійної майстерності тренерів-викладачів, вдосконалення кваліфікації тренерів та підвищення результативності вихованців.

Головною метою методичної роботи є надання реальної допомоги тренерам-викладачам та активізація творчого потенціалу кожного тренера та вихованця. Зростанню професійного рівня тренерів-викладачів, творчої ініціативи, самовдосконаленню, самоствердженню та підвищенню продуктивності діяльності сприяє атестація тренерів-викладачів. У 2012 році 8 тренерів-викладачів пройшли атестацію. Два тренера-викладача підвищили рівень своєї категорійності: тренер-викладач відділення футболу Головко С.В. - вища категорія, тренер-викладач відділення бадмінтону Діптан А.І. - вища категорія. План-графік підвищення кваліфікації тренерів-викладачів у 2012 році виконано частково, курси пройшли 3 тренера-викладача. Але нажаль курси підвищення тренери проходять в ХАНО, не за спеціальністю.

Протягом року постійно всім тренерам-викладачам школи надавалися рекомендаційні матеріали за різними напрямами методичної діяльності, у тому числі щодо упорядкування програм, планів роботи за якими проходять тренування, надавалася методична допомога при веденні навчальних журналів, конспектів занять, складанню річних планів роботи, планів роботи на місяць, індивідуальних планів роботи,написання методичних розробок з методики проведення навчально-тренувальних занять, техніки та тактики даного виду спорту. Згідно з річним планом були проведені відкриті заняття: у жовтні з акробатичного рок-н-ролу (тренер-викладач Міщенко О.В.), у листопаді з дзюдо (Абдулхалікова Т.Г.), у грудні з футболу (Єрьомін О.О.), у квітні з кікбоксінгу (Володченко О.А.).

План роботи школи щодо організації методичної роботи у 2012 році реалізовано повністю.

Виховна робота в школі здійснювалась відповіднодо нормативних документівпро освіту та виховання, річного плану закладу. Свою роботу кожен тренер планує відповідно до річного плану, плану заходів. Структура плану роботи тренерів-викладачів містить такі напрямки: „Здоров’я”, „Тренування”, „Дозвілля”, ”Робота з батьками”.

Основними напрямками виховної роботи в школі є: правове, патріотичне, національне, фізично-естетичне, морально-етичне, екологічне. Значна увага приділяється профілактичній роботі запобігання злочинності, правопорушень, запобігання всіх видів дитячого травматизму. Упродовж року з вихованцями проводилися бесіди: з попередження дитячого травматизму, фізична культура та спорт в системі виховання підростаючого покоління, життя без наркотиків, здоров’я молоді – здоров’я нації, режим та харчування спортсмена, „СНІД - проблема суспільства”, „Перемога у Великій Вітчизняній війні”, попередження захворювань на туберкульоз. Питання виховної роботи розглядаються на нарадах при директорові, тренерських радах, батьківських зборах.

Завдання виховної роботи:

- формування громадянина – патріота України, підготовленого до життя;

- виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою;

- створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;

- виховання у дітей свідомого ставлення до свого здоров’я, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я.

Згідно з планом служби у справах дітей Московського району протягом року були проведені бесіди щодо попередження злочинності серед дітей, насильства в сімיї, пропаганда здорового способу життя.

Організаційно-масова робота проводиться за календарним планом спортивно-масових заходів КДЮСШ № 13.

У школі працюють 1 лікар та медична сестра. Для медичного забезпечення є медичний кабінет. Медичний кабінет має необхідне обладнання, медикаменти згідно переліку, для проведення медичного контролю та надання першої медичної допомоги. Медичні працівники перевіряють медичні довідки вихованців, проводять бесіди (було проведено 23 бесіди з вихованцями), слідкують за санітарно-гігієнічним станом приміщення, за своєчаснимпроходженням медичного огляду вихованців та працівників школи. Медична сестра школи Мальчуженко С.Г. несе відповідальність за ведення санітарних книжок.

Згідно з графіком двічі на рік лікарський контроль серед вихованців здійснює медичний персонал школи та лікарі ХОЛФД.

Велика увага приділяється адміністрацією та тренерсько-викладацьким складом роботі з дітьми пільгового контингенту. Заняття з дітьми пільгового контингенту сиротами проводить старший тренер-викладач відділення акробатичного рок-н-ролу Євтухова М.С., на базі міського інтернату № 14, з іншими дітьми пільгового контингенту працюють тренери-викладачі відділень школи. Кількісний склад пільгового контингенту складає 27 дітей.

З метою проведення навчально-тренувальних занять відділень з видів спорту між адміністраціями ЗНЗ району та міста і адміністрацією КДЮСШ № 13, укладені угоди щодо проведення тренувальних занять в спортивних залах шкіл тренерами-викладачами за розкладом.

Тренери-викладачі школи приділяють багато уваги організаційно-масовій роботі, яка сприяє популяризації здорового способу життя серед вихованців, зростанню престижу спортсменів серед інших школярів району, міста. Для залучення дітей та підлітків до занять фізичною культурою та спортом проводились відкриті тренування на відділеннях акробатичного рок-н-ролу, дзюдо, футболу, показові виступи для батьків та школярів на спортивних святах, загальних батьківських зборах ЗНЗ району та міста, на змаганнях міжнародного рівня в спортивних комплексах міста, виступи кращих спортсменів та тренерів на телебаченні. На базі КДЮСШ № 13 проводились змагання Першість ДЮСШ району та міста з дзюдо, баскетболу, футболу.

В 2012 році колектив та вихованці школи брали участь у всіх заходах, які проводили управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради, Департамент освіти міста, Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської облдержадміністрації, управління з питань фізичної культури та спорту Департамента у справах сімיї, молоді та спорту Харківської міської ради та обласних федерацій з видів спорту.

Упродовж 2012 року були зайняті такі місця:

- Команда з футболу 2000 року народження тренера-викладача Головко С.В. посіла І місце у Чемпіонаті міста Харкова з футзалу, ІІ місце на Кубку Харківської міської ради з міні-футболу.

- Вихованець відділення дзюдо Треньов Микита тренера-викладача Слюсаренко О.О. на Чемпіонаті України став переможцем, посівши І місце.

- Команда дівчат з баскетболу 1997-1998 року народження тренера-викладача Чек Е.А. зайняла І місце у Чемпіонаті міста Харкова та Харківської області, ІІ місце у фінальному турі Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. Вихованці відділення баскетболу КДЮСШ № 13 тренера-викладача Чек Е.А. входять до складу жіночої команди ХАІ, яка у Чемпіонаті України серед жіночих команд І ліги посіла 6 місце.

- Вихованці відділення кікбоксінгу тренера-викладача Володченко О.А. протягом 2012 року на Чемпіонатах міста Харкова, Харківської області, Чемпіонатах України, Кубках України та Міжнародних турнірах посідали призові місця; 13 вихованців брали участь у ІV Молодіжних спортивних іграх України і у різних вагових категоріях та розділах змагань посіли призові місця.

Вихованці відділення кікбоксінгу тренера-викладача Рихлицького І.П.: Булат А., Манченко В., Нестерук Я., Гурін В. посіли перші місця на Чемпіонаті Світу.

- Вихованка відділення бадмінтону Жарка Єлизавета тренера-викладача Стеріна М.Б. є переможцем Кубка Європи серед юніорів, учасник Чемпіонату Європи у березні 2012 року в Швеції, а також є призером Чемпіонатів та Кубку України 2012 року.

Вихованець відділення бадмінтону Михайло Сергій на Чемпіонаті України у 2012 році посів ІІІ місце.

Вихованці Бобро Данило і Дуболазов Глеб на Чемпіонаті України з бадмінтону „Дитяча ліга” посіли призове ІІІ місце, а на Міжнародному турнірі у Нижньому Новгороді - І місце в парі.

Протягом 2012 року вихованці школи брали участь у 108 змаганнях різного рангу, де неодноразово ставали переможцями та призерами. За цей період було підготовлено:

- 1 Майстер спорту міжнародного класу України з бадмінтону -вихованка Жарка Єлизавета. (Заслужений тренер-викладач з бадмінтону Стерін М.Б.);

- 3 Майстра спорту України з кікбоксінгу - вихованець Станкевич Євген, вихованець Варава Микита, вихованець Свояков Микола. (Заслужений тренер-викладач з кікбоксінгу Володченко О.А.);

- 14 Кандидатів у майстри спорту України;

- 222 масових розрядів.

В школі здійснюється диференційований підхід до вибору форм і змісту навчання. Реалізується програма пошуку та виявлення обдарованих дітей. Створюються умови для роботи тренерів-викладачів та регулярних занять вихованців фізичною культурою і спортом, пропаганди здорового способу життя. Щороку вихованці школи стають стипендіатами „Обдарована молодь”. У 2012 роціГабунія Катерина - вихованка відділення баскетболу (тренер-викладач Чек Е.А.), стипендіат Харківської міської ради „Кращий учень навчального закладу”, Сергій Михайло – вихованець відділення бадмінтону(тренер-викладач Стерін М.Б.), стипендіат Харківського міського голови „Обдарованість”.У 2012 році вихованці відділення бадмінтону: Жарка Є. входить до основного складу національної збірної команди України, Сергій М. - кандидат національної збірної команди України, Крючкова А. та Міхалькова А. – резерв національної збірної команди України (тренер-викладач Стерін М.Б.). Вихованці відділення кікбоксінгу Пашкова О., Свояков Р., Свояков М. є кандидатами до складу збірної команди України (тренер-викладач Володченко О.А.).

У відділенні акробатичного рок-н-ролупрацюють 8 тренерів (з них 5 тренерів-викладачів МС: Євтухова М.С., Карасьова Л.А., Мухіна І.С., Александрова Г.О., Ярощук Л.С.), 1 тренер-викладач – сумісник. на відділенні працюють 17 груп, в яких займаються 234 вихованця. Тренери-викладачі відділення проводять роботу по розвитку акробатичного рок-н-ролу серед учнів Московського району та міста, беруть участь у показових виступах на спортивних змаганнях та святах у районі, місті, області. Вихованці цього відділення протягом року брали участь у 8 змаганнях: Чемпіонатах міста, області, України, Міжнародних турнірах.

Кращий тренер відділення Міщенко О.В. Кращими вихованцями відділення є Буняєв В., Родіонова Є., Суворова С., Книш С. Відділення за звітній період підготовило 27 масових розрядів.

У відділені бадмінтонупрацюють 5 тренерів–викладачів (1 тренер-викладач Діптан А.І. – МСМК України, тренер-викладач Гасанов А.Н.- МС України, тренер-викладач Стерін М.Б. має почесне звання Заслужений тренер України). На відділенні працює 11 навчальних груп, в яких займається 107 вихованців. Вихованці цього відділення брали участь у 24 змаганнях, Всеукраїнських, Міжнародних турнірах, Чемпіонатах Європи, де стабільно займали призові місця.

Вихованка відділення бадмінтону Жарка Єлизавета (тренер-викладач Стерін М.Б.) є переможцем Кубка Європи серед юніорів, учасник Чемпіонату Європи у березні 2012 року в Швеції, є призером Чемпіонатів та Кубку України 2012 року. Вихованець відділення бадмінтону Михайло Сергій на Чемпіонаті України у 2012 році посів ІІІ місце. Вихованці Бобро Д. та Дуболазов Г. на Чемпіонаті України з бадмінтону «Дитяча ліга» посіли призове ІІІ місце, на Міжнародному турнірі з бадмінтону у Нижньому Новгороді – І місце в парі. Випускник КДЮСШ № 13, колишній вихованець відділення бадмінтону Завадський Дмитро (тренер-викладач Стерін М.Б.) отримав ліцензію на поїздку до Лондону для участі у ХХХ Літніх Олімпійських Іграх. Це вперше харків’янин представляв Україну на Олімпійських Іграх з цього виду спорту.

За вагомі досягнення Стеріну Михайлу Борисовичу було присвоєно почесне звання „Заслужений тренер України з бадмінтону”. Кращий тренер відділення є Стерін М.Б. Кращими вихованцями відділення є Жарка Є., Лисенко М., Міхалькова А., Сергій М., Крючкова Г. За звітній період було підготовлено 1 МСМК, 4 КМС, 31 масових розрядів.

У відділенні баскетболу працюють 8 тренерів-викладачів, 4 тренери-викладачі – сумісники. На відділення працює 20 навчальних груп, в яких займається 310 вихованців. Вихованці відділення протягом року брали участь у 14 змаганнях. Команди юнаків з баскетболу тренерів-викладачів Маркова С.О., Тінякова А.О., Золотоуса О.І. беруть участь в чемпіонатах міста та області з баскетболу.

Команда дівчат з баскетболу 1997-1998 року народження (тренер-викладач Чек Е.А.) зайняла І місце у Чемпіонаті міста Харкова та Харківської області, посіла ІІ місце у фінальному V турі Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. Вихованки відділення баскетболу тренера-викладача Чек Е.А. - Кулініч К., Ліхольот С., Спасібко Г. у складі збірної команди Харківської області брали участь у зональних змаганнях ІV Спортивних іграх школярів України, де команда посіла ІІІ місце.

Кращий тренер-викладач відділення – Чек Є.А., кращі вихованці відділення Габунія К., Лах А., Самохвалова О.

Підготовлено 65 - юнацьких розрядів.

У відділенні дзюдо працюють 5 тренерів-викладачів, з них 1 тренер-викладач МС України, 1 тренер-викладач сумісник. На відділенні працює 13 навчальних груп, у яких займається 161 вихованець. Значне місце має виховна робота серед учнів Московського району, невідיємною частиною якої є постійний зв’язок з батьками та вчителями ЗНЗ району. Вихованці цього відділення брали участь у 20 змаганнях різного рангу, показових виступах на спортивних святах району та міста.

Вихованець відділення дзюдо Треньов Микита (тренер-викладач Слюсаренко О.О.) на Чемпіонаті України став переможцем, посівши І місце. На Чемпіонаті України з дзюдо серед юнаків та дівчат 1998-1999 року народження Шевченко Роман (тренер-викладач Глоба В.В.) зайняв І місце, Сорокін Андрій та Бадалов Мехралі (тренер-викладач Спасібко Д.О.) зайняли ІІІ призове місце.

Кращі тренери-викладачі відділення – Слюсаренко О.О., Глоба В.В. Кращі вихованці відділення Древоленко Д., Бадалов М., Шевченко Р., Сорокін А.

Підготовлено 28 масових розрядів.

У відділенні кікбоксінгупрацюють 4 тренера-викладача, з них 2 тренера-викладача МС України, 1 тренер-викладач має почесне звання „Заслужений тренер України”. На відділенні працює 8 груп, в яких займається 80 вихованців. Протягом 2012 року вихованці брали участь у 29 змаганнях різного рівня, де неодноразово ставали переможцями та призерами змагань.

Вихованці Заслуженого тренера-викладача Володченко О.А. протягом 2012 року на Чемпіонатах міста Харкова, Харківської області, Чемпіонатах України, Кубках України та Міжнародних турнірах посідали призові місця; 13 вихованців брали участь у Молодіжних спортивних іграх України, де у різних вагових категоріях та розділах програми змагань посіли призові місця. Вихованці тренера-викладача Рихлицького І.П. такі, як Булат А., Манченко В., Нестерук Я., Гурін В. посіли перші місця у своїх вікових категоріях на Чемпіонаті Світу. Булат Анастасія є кандидатом на нагородження стипендією Харківського міського голови «Обдарованість» у 2012-2013 навчальному році, Нестерук Ярослав є стипендіатом Харківської міської ради «Кращий учень навчального закладу» у 2012-2013 навчальному році. У результаті змагальної діяльності вихованці за 2012 рік виконали такі спортивні розряди: 3 МС України, 10 КМС України та 23 масові розряди.

У відділенні футболу працюють 9 тренерів-викладачів, 1 тренер-викладач сумісник. На відділенні працює 25 груп, в яких займається 396 вихованців. Збірні команди ДЮСШ брали участь у 13 змаганнях різного рангу (районних, міських, обласних, Всеукраїнських змаганнях, а також у Міжнародних турнірах).Збірна команда хлопців 1997 р.н. тренера-викладача Півненко В.М. у складі ФК „Арсенал” брала участь у Чемпіонаті України, де посіла 4 місце. Команда хлопців 2000 року народження (тренер-викладач Головко С.В.) посіла І місце у Чемпіонаті міста Харкова з футзалу, виборола ІІ місце на Кубку Харківської міської ради з міні-футболу, перемогла на районному рівні та посіла друге місце на міському турнірі „Шкіряний мיяч”. Після ІІ кола Чемпіонату міста Харкова з футболу серед ДЮСШ та СДЮСШОР команда хлопців 1996 р.н. тренера-викладача Стародубцева С.О. посіла І місце.

Кращі тренери-викладачі Стародубцев С.О., Головко С.В. Кращі вихованці відділення Громов В., Супрун О., Цуман М., Бажан Є., Богомаз Р., Тараненко М., Григорян Є., Артем’єв А.

За звітний період було підготовлено 103 юнацьких розрядів.

З метою продовження навчально-тренувального процесу та оздоровлення вихованців влітку 2012 року була проведена певна робота з вихованцями та батьками: батьківські збори, бесіди, тощо. В 2012 році було оздоровлено 228 вихованців. Усі вихованці оздоровлені за батьківські кошти.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.