Здавалка
Главная | Обратная связь

Оздоровлення вихованців за останні три рокиНавчальний рік К-ть учнів за мережею К-ть дітей в ДОЗ на базі закладу Відсоток охоплених відпочинком учнів в ДОЗ на базі закладу К-ть дітей пільгових категорій охоплених оздоровленням та відпочинком Загальна к-ть дітей охоплених оздоровленням та відпочинком влітку Відсоток охоплених оздоровлен ням та відпочинком влітку
- - - 11,7
- - - 19,2
- - - 17,7

Директор, заступник директора, інструктори-методисти постійно здійснюють контроль за проведенням занять за розкладом, ведення навчальної документації. Результати відвідування занять заносять в журнал внутрішньошкільного контролю, складають акти перевірок.

Результати перевірок заслуховуються на нарадах та тренерських радах, приймаються рішення, надаються поради.

Постійно проводиться контроль роботи КДЮСШ № 13 та надається практична та методична допомога у вирішенні проблем школи збоку районних, міських та обласних управлінь.

Але слід зазначити наступне: діяльність КДЮСШ у минулому році ще має проблеми, які на даний час не вирішено. Потребує удосконалення: робота з батьками та загально-навчальними закладами Московського району і міста; ще недостатньо коштів на придбання спортивного інвентарю, спортивної форми, виїздів команд на змагання; відсутні кошти на оздоровлення вихованців, капітальні ремонти спортивних залів та господарських приміщень; немає коштів для закінчення будівництва штучного футбольного майданчика; відсутні кошти для проходження курсів підвищення кваліфікації за спеціальністю в ХДАФК.

Суттєвими недоліками роботи слід вважати:

- недостатньо нових програм, методичних посібників державною мовою;

- недостатньо коштів для завершення будівництва футбольного поля зі штучним покриттям;

- недостатньо коштів на придбання спортивного інвентарю, спортивної форми, виїздів команд на змагання, ремонту спортивних залів;

-відсутність коштів для організації навчально-тренувальних зборів, спортивно – оздоровчих таборів.

У 2013 роціколектив КДЮСШ № 13 буде спрямовувати свою роботу на реалізацію державної політики в галузі освіти та спорту відповідно до Конституції України та Законів України, актів Президента і Кабінету Міністрів, Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту на 2012-2016 р.р., Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті.

З урахуванням сучасних вимог вважати головним завданням вдосконалення форм і методів навчально-тренувального процесу, спрямованих на підвищення рівня спортивних досягнень і здібностей в обраному виді спорту, здобуття навичок здорового способу життя, колектив КДЮСШ № 13 буде працювати над такими завданнями:

1. Збереження контингенту вихованців школи груп попередньої базової підготовки та спеціалізованої базової підготовки.

2. Максимальне охоплення учнів шкіл Московського району для систематичних занять з обраного виду спорту.

3. Продовження роботи по залучення дітей пільгового контингенту до занять у КДЮСШ.

4. Продовжувати здійснювати фізкультурно-оздоровчу та виховну роботу серед дітей та підлітків, спрямовану на зміцнення їх здоров’я.

5. Надавати всебічну допомогу загальноосвітнім школам району в організації методичної, фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи.

6. Створення належних умов для участі вихованців у змаганнях різного рангу.

7. Зміцнення матеріально-технічної бази школи: зробити косметичні ремонти 9 спортивних залів, завершити будівництво футбольного поля зі штучним покриттям.

8. Підвищувати якість проведення навчально-тренувального процесу.

9. Покращити виховну роботу в групах, використовуючи для цього методи, відповідно до вимог сьогодення.

10. Посилити контроль за навчально-тренувальним процесом та виховною роботою у школі.

11. Підвищити якість підготовки обдарованих дітей до збірних команд України.

12. Систематичне підвищення професійного рівня тренерсько-викладацького складу з використанням науково-методичної літератури та практичного досвіду для забезпечення ефективності навчально-тренувального процесу та підвищення результативності участі спортсменів у змаганнях різного рангу.

13. Продовжувати реалізацію програм: „Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту на 2012-2016 р.р., „Обдаровані діти”.

14. Збільшити кількість вихованців, залучених у спортивно-оздоровчі табори та навчально-тренувальні збори.

15. Систематично підтримувати дані на сайті закладу в актуальному стані.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.