Здавалка
Главная | Обратная связь

Характеристика обчислювальної підсистеми КСМетою створення комп'ютерних систем Підприємства є надання будь-якому користувачеві, відповідно із захищеною технологією опрацювання інформації, потенційної можливості доступу до інформаційних ресурсів усіх комп'ютерів, що об'єднані в'обчислювальну мережу.

Узагальнена функціонально-логічна структура обчислювальної системи КС Підприємства включає:

— підсистему опрацювання інформації;

— підсистему взаємодії користувачів з КС;

— підсистему обміну даними.

Підсистема опрацювання інформації реалізує головну цільову функцію КС і складається із засобів опрацювання інформації, які утворюють основу інформаційно-обчислювальних ресурсів КС, що надаються користувачам (обчислення, пошук, зберігання та опрацювання інформації). Принциповими її особливостями є багатофункціональність і можливість доступу до неї для будь-яких робочих станцій КС. Можливі обмеження визначаються тільки специфікою технологій, технічними й організаційними особливостями функціонування КС.

Як компоненти підсистеми можуть використовуватися універсальні високопродуктивні ЕОМ (зокрема й ПЕОМ), спеціалізовані сервери опрацювання даних або надання послуг (сервери баз даних, друку тощо). Підсистема взаємодії користувачів з КС забезпечує користувачам доступ до засобів підсистеми опрацювання інформації і подання отриманого від них ресурсу у вигляді результату обчислення, інформаційного масиву або графічного зображення у зручній та зрозумілій для користувача формі.

Компоненти підсистеми у функціональному відношенні е автономно замкненими та, як правило, не передбачається доступ до їхніх внутрішніх обчислювальних ресурсів зі сторони інших компонентів КС.

Як компоненти підсистеми можуть використовуватися ПЕОМ, що укомплектовані засобами введення та відображення інформації (робочі станції), дисплейні станції.

Підсистема обміну даними забезпечує взаємодію робочих станцій із засобами підсистеми опрацювання інформації, а також робочих станцій між собою на основі визначених правил, процедур обміну даними з реалізацією фаз встановлення, підтримання та завершення з'єднання. Підсистема забезпечує інформаційну взаємодію різних компонентів КС і об'єднує їх в єдине ціле як у структурному, так і у функціональному відношенні.

Підсистема обміну даними складається з пасивної мережі для обміну даними (кабельна мережа), активного мережевого обладнання (комутаторів, концентраторів, маршрутизаторів, шлюзів тощо), що об'єднує в єдине ціле пасивну мережу з обладнанням інших підсистем для забезпечення інформаційної взаємодії.

Як різновид підсистеми обміну даними можна розглядати структу-ровану кабельну систему — набір стандартних комутаційних елементів (кабелів, з'єднувачів, коннекторів, кросових панелей і спеціальних шаф та ін.), які.дають змогу створювати регулярні структури передачі даних, що відносно легко розширюються.

Обчислювальні системи, за допомогою яких реалізуються підсистема опрацювання інформації та підсистема взаємодії користувачів з КС, укомплектовані:

• засобами обчислювальної техніки;

• периферійним обладнанням — пристроями друку, зберігання інформації тощо;

• комплексом програмного забезпечення обчислювальної системи;

• комплексом програмно-апаратних засобів захисту інформації.

У разі необхідності засоби обчислювальної техніки додатково можуть комплектуватися сумісними периферійними пристроями і відповідними модулями системного програмного забезпечення.

Комплекс програмного забезпечення обчислювальної системи складають:

— операційні системи серверів;

— операційні системи універсальних високопродуктивних ЕОМ;

— операційні системи робочих станцій;

— операційні системи, що забезпечують виконання мережевих функцій;

— програмні засоби, що підтримують реалізацію протоколів передачі даних обчислювальної мережі;

— програмні засоби активних компонентів мережі, що реалізують спеціальні алгоритми управління мережею;

— системи керування базами даних серверів, високопродуктивних універсальних ЕОМ, робочих станцій;

— програмні засоби забезпечення КЗЗ;

— функціональне програмне забезпечення.

Наведена функціонально-логічна структура КС може розглядатися як універсальна, тоді як фізична структура комп'ютерної системи може мати значно більшу кількість модифікацій залежно від цілей та завдань, які вона повинна вирішувати; способу розподілу функцій між окремими технічними засобами; видів та можливостей технічних засобів, що застосовуються; інших специфічних особливостей, які враховуються під час проектування конкретної обчислювальної мережі.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.