Здавалка
Главная | Обратная связь

Характеристика опрацьовуваної в КС інформаціїУ КС опрацьовується конфіденційна інформація, володіти, користуватися чи розпоряджатися якою можуть окремі фізичні та/або юридичні особи, які мають доступ до неї згідно з правилами, встановленими власником цієї інформації.

У КС може зберігатися і циркулювати відкрита інформація, яка не потребує захисту, або захист якої забезпечувати недоцільно, а також відкрита інформація, яка відповідно до рішень її власника може потребувати захисту.

Конфіденційна й відкрита інформації можуть циркулювати та опрацьовуватися в КС як різними процесами для кожної з категорій інформації, так і в межах одного процесу.

У загальному випадку в КС, безвідносно до ступеня обмеження доступу, інформація за рівнем інтеграції характеризується як:

— сукупність сильнозв'язаних об'єктів, що вимагають забезпечення своєї цілісності як сукупність;

— окремі слабозв'язані об'єкти, що мають широкий спектр способів свого подання, зберігання та передачі й вимагають забезпечення своєї цілісності кожний окремо.

Незалежно від способу подання об'єкти можуть бути структурова-ними або неструктурованими.

КСЗІ повинна реалізувати механізми, що забезпечують фізичну цілісність слабозв'язаних об'єктів, окремих складових сильнозв'язаних об'єктів, та підтримку логічної цілісності сильнозв'язаних об'єктів, що розосереджені в різних компонентах КС.

У КС є інформація, яка за часом існування та функціонування:

— є швидкозмінюваною з відносно коротким терміном її актуальності;

— має відносно тривалий час існування при високому ступені інтеграції та гарантуванні стану її незруйнованості за умови приналежності різним користувачам, в рамках сильно— або слабозв'язаних об'єктів.

КСЗІ повинна забезпечити доступність зазначених видів інформації відповідно до особливостей процесів, що реалізують інформаційну модель конкретного фізичного об'єкта.

КС повинна забезпечувати підтримку окремих класів сукупностей сильнозв'язаних об'єктів стандартними для галузі системами керування базами даних, іншими функціональними чи системними процесами, які надають можливість здійснення паралельного опрацювання запитів і мають засоби, які певною мірою гарантують конфіденційність і цілісність інформації на рівні таблиць, стовпців таблиці, записів таблиці.

КС повинна забезпечувати підтримку окремих класів сукупностей слабозв'язаних об'єктів стандартними для галузі операційними системами, які мають засоби, що певною мірою гарантують конфіденційність і цілісність інформації на рівні сукупності файлів, окремих файлів.

КСЗІ повинна гарантувати забезпечення цілісності, конфіденційності й доступності інформації, яка міститься в сильно— або слабозв'язаних об'єктах і має ступінь обмеження ДСК, згідно з визначеними у цьому документі вимогами до відповідного функціонального профілю захищеності.
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.