Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема: «Розрахунок штучного освітлення виробничих приміщень» 

Виконати розрахунок системи загального штучного освітлення світильниками з люмінесцентними лампами в приміщенні, де розташовані робочі місця з ПЕОМ (за визначеним варіантом в табл.1, варіант обирається у відповідності до номера в списку групи).

Згідно з нормативними вимогами ДБН В.2.5-28-2006 «Природне та штучне освітлення» освітленість на даних робочих місцях повинна дорівнювати Е = 300-500 лк (III розряд зорової роботи).

Метод розрахунку вибирають в залежності від типу джерела світла, системи освітлення, схеми розміщення світильників в приміщенні, орієнтації робочої поверхні обладнання у просторі.

При використанні люмінесцентних джерел світла в системі загального рівномірного штучного освітлення горизонтальних робочих поверхонь для розрахунку фактичної освітленості використовується метод коефіцієнта використання світлового потоку.

При використанні джерел світла в системі загального локального освітлення горизонтальних поверхонь, а також при визначенні загального рівномірного освітлення нахилених або вертикальних робочих поверхонь застосовується точковий метод. У випадку. коли приміщення мають велику площину і є багато робочих місць з різними умовами освітлення, може бути використано комбінований метод розрахунку.

Сутність метода коефіцієнта використання світлового потоку.

Загальна розрахункова формула має вигляд:

, (1)

де F - світловий потік лампи, лм;

Е - мінімальне нормоване освітлення, лк, для заданого розряду зорової роботи;

S – площа приміщення, м2;

N – число світильників; п - число ламп в кожному світильнику;

К - коефіцієнт запасу; S- площа приміщення, м2;

Z - коефіцієнт нерівномірності освітлення;

η - коефіцієнт використання світлового потоку.

Розв'язати формулу можна відносно F –світлового потоку лампи. В цьому, випадку треба спочатку визначити число світильників N та загальну кількість ламп (N х n) підставити в формулу, або спочатку обрати тип люмінесцентної лампи з її світловим потоком (F)і підставити це значення в розрахункову формулу. Тоді визначаємо N та п - кількість світильників та кількість ламп у кожному світильнику.

Світильники з люмінесцентними лампами рекомендується встановлювати рядами паралельно довгій стороні приміщення або стіні з вікнами. При цьому відношення L\h = λ повинно бути в межах 0,8 – 1,5. Тобто, λ = 0,8 – 1,5, де L – відстань міжрядами люмінесцентних світильників, h - висота підвісу світильників над робочою поверхнею. Взагалі люмінесцентні світильники розміщують у перекритті стелі, тобто h дорівнює висоті приміщення мінус висота робочої поверхні. Із цього співвідношення знаходять значення L - відстань між світильниками. Відстань крайнього ряду світильників до стін повинна дорівнювати β = (0,25 – 0,50) L. Таким чином, відстань між рядами світильників повинна задовольняти умовам:

Коефіцієнт Z – коефіцієнт нерівномірності освітлення – приймається для люмінесцентного освітлення 1,5. Коефіцієнт використання світлового потоку η- співвідношення падаючого світлового потоку на розрахункову поверхню до сумарного потоку

де Fc – світловий потік усіх світильників, FΣ - сумарний світловий потік, що враховує вплив відбитого світла від поверхонь стелі, стін, робочої поверхні, який залежить від розмірів приміщення, типу світильників.

Значення коефіцієнта η можна знайти в табл. Д.6:

 

і = f (NГР.СВ., і, ρп, ρс; ρр),

де NГР.СВ. – номер групи світильника (табл. Д.2);

і – індекс приміщення (коефіцієнт геометрії), який обчислюється за формулою:

(4)

де А, В - довжина, ширина приміщення, м; h - висота підвісу світильників, м.

Також необхідно, визначити коефіцієнти відбиття світлового потоку від стелі – ρпстін – ρс; робочої поверхні – ρр. (табл. 1).©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.