Здавалка
Главная | Обратная связь

Рекомендації щодо послідовності розрахунку та оформлення роботи.1. Визначити тип лампи, знайти її світловий потік за табл.Д.1.

2. Підібрати до визначеної лампи світильник (табл.Д2).

3. Обчислити значення і.

4. Знайти значення η (табл.Д6).

5. Визначити значення Z для люмінесцентних ламп.

6. Знайти значення K для визначеного приміщення. Приміщення з ПЕОМ вважається чистим, з концентрацією пилу – до 5 мг/м3.

7. Знайти значення E для визначеного розряду зорової роботи.

8. Розрахувати загальну кількість ламп N x n за формулою (1).

9. Округлити вверх значення N x n до кратних чисел, щоб розмістити лампи в світильники, а світильники – на стелі в ціле число рядів та однакове число світильників в одному ряду. Наприклад, при отриманні числа N x n = 43, можна взяти N x n = 45 та розмістити трилампові світильники в три ряди по п’ять світильників в кожному ряду.

10. Визначити відстань між рядами світильників та між крайнім рядом та стіною. Перевірити виконання умов (2) та (3). У випадку невиконання умов (2), (3) – підібрати нові відстані, або обрати інше число рядів.

11. Накреслити схему стелі з розміщенням світильників та із зазначенням всіх розмірів (між рядами, між рядами та стіною, між світильниками в ряду, між світильником та стіною, габарити світильників тощо). Схему бажано накреслити олівцем або ручкою на листі формату А4 в клітину, або в будь-якому графічному редакторі. Примітка: на схемі можна знехтувати шириною світильника, тобто розміри між рядами світильників вказувати від центра світильника.

12. У випадку неможливості розміщення системи загального освітлення на стелі необхідно повторити кроки 1-10 для іншого типу лампи.

13. Всі розрахунки по формулам обов’язково записувати зі змінними, потім з числами, потім результат з одиницями вимірювання. Наприклад:

14. Після розрахунків зробити висновки, в яких зазначити всі дані для монтажу системи освітлення. Наприклад:

Висновки. Для задоволення вимог штучного освітлення для приміщення з ПЕОМ (ІІІ розряд зорової роботи) розміром 12 х 16 м необхідно встановити 45 ламп типу ЛБ-65-4, які повинні бути вмонтовані в 3-лампові світильники типу ЛСО-02. Загальна кількість світильників N=15. Світильники розташовані на стелі в 3 ряди по 5 світильників в кожному, згідно схеми (рис.1).

15. Оформити всі розрахунки на листах формату А4 з титульним листом (таким як в ІЗ-1). На титульному листі обов’язково зазначити номер варіанту.

Рис. 1. Приклад схеми розташування загальної системи штучного освітлення

Додаток

Таблиця Д.1©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.