Здавалка
Главная | Обратная связь

Біологічні потенції до прогресивної еволюції про- і еукаріотичних клітинФілогенетичний потенціал прокаріот значно вужче, ніж еукаріот. Філогенетичний шлях прогресивної еволюції найпростіших привів до колоніальної багатоклітинності. Колонія Вольвокса не є багатоклітинним організмом. Всі клітини цієї колонії однакові за будовою та функцією, тобто не диференційовані. Їх структурне і функціональне об’єднання відбулося за рахунок диференціювання внутрішньоклітинних структур: цитоплазматичні містки, виділення безструктурної міжклітинної речовини і т. д. Еволюційною перевагою об’єднаних колоній є переваги в харчуванні, захисті, розмноженні. Подальша диференційовка клітин найпростіших призвела до появи багатоклітинних тварин. У цьому випадку поліфункціональна еукаріотична клітина має значно більшу кількість варіантів для еволюції, у порівнянні з можливостями до модифікації внутрішньоклітинних структур. Тому прогресивна еволюція шляхом диференціювання окремих клітин у багатоклітинному організмі стала домінуючою в філогенезі тварин, а також рослин і грибів.

Контрольні питання:

1. Розкрийте поняття «макросистема» форм життя на Землі.

2. Які докази ендосимбіотичної теорії еволюції клітин еукаріот?

3. Який структурно-функціональний внесок кожного ендосимбіонту?

4. Які структурно-функціональні умови еволюції царства Грибів, Тварин та Рослин?

5. Які обмеження прогресивної еволюції прокаріот?

6. На яких морфо-функціональних особливостях заснована прогресивна еволюція еукаріот?

7. В чому причина тупику еволюції в типі Найпростіших?

Література:основна — 1-5; додаткова — 1-8.

 

Клітина — елементарна одиниця життя

1. Предмет цитології.

2. Історія вчення про клітину.

3. Сучасні положення клітинної теорії.

Основні поняття:цитологія, мікроскоп, клітинна теорія.

 

Предмет цитології

Цитологія (від грец. kytos — осередок, клітина) — наука про клітину, наука про клітинний рівень організації життя. При цьому в цитології поєднуються два основні методологічні підходи до вивчення клітини. Перший підхід — дискретний аналіз окремих клітинних компонентів, аналіз субклітинного рівня, його універсальності для усіх клітин органоїдного рівня. Тим самим цитологія поєднується з молекулярною біологією та генетикою — молекулярно-генетичним рівнем організації життя. Другий підхід — аналіз клітини як елементарної цілісної системи живої матерії, універсальності основних процесів її життєдіяльності, їх регуляції. У цьому вона межує з вищими рівнями організації життя: тканинним, органним, організменним рівнями.

Мета цитології (фізіології клітини) — пізнати життєдіяльність організмів на клітинному рівні. Основне завдання біології клітини — пізнати які особливості структури, морфології складових частин клітини визначають, детермінують їхню функцію і біологію клітини в цілому.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.