Здавалка
Главная | Обратная связь

До проміжної атестації з професіїКомплексно - кваліфікаційні завдання

«Оператор комп'ютерного набору 2-категорії»

 

 

Розробив викладач

спец. дисциплін з професії

«Оператор комп'ютерного набору 2-категорії»

Куценко Ю.В.

 

 

м. Бердянськ 20__ р

 

Комплексно - кваліфікаційне завдання № 1

до проміжної атестації з професії

«Оператор комп'ютерного набору 2-категорії»,

учениці (учня) гр. _____________

ПІБ _________________________________

 

I. Тестове опитування. (За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал)

1. Графіка з поданням зображення у вигляді сукупностей крапок називається:

а) фрактальною;

б) растровою;

в) векторною;

г) прямолінійною.

2. Видалення панелі інструментів з робочого поля Ms Word

a) Приводить до видалення цієї панелі інструментів зі списку доступних

б) Переводить цю панель у розряд «невидимих»

в) Робить цю панель не доступної тільки протягом поточного сеансу роботи з Word

г) Мінімізує розмір панелі до однієї кнопки

д) Видаляє кнопки з панелі інструментів

 

3.Скільки біт містить 1байт?

а) 8 біт б) 8 кілобайт в) 8 мегабайт

4. Комплекс апаратних і програмних засобів, що дозволяють комп'ютерам обмінюватися даними:

а) інтерфейс;

б) магістраль;

в) комп'ютерна мережа;

г) адаптери.

5.Основним елементом бази даних є:

а) запис

б) поле

в) осередок

г) стовпець

II. Письмове питання. (За кожну правильну відповідь нараховується 2 бали)

6. Як можна видалити стовпець із таблиці: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Елементи форматування абзацу «інтервали» задають:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III. Дайте усну відповідь на таке питання. (За правильну відповідь нараховується 3 бали)

8. Майстер діаграм. Алгоритм побудування діаграми. Редагування й форматування діаграм в Excel.

 

Комплексно - кваліфікаційне завдання № 2

до проміжної атестації з професії

«Оператор комп'ютерного набору 2-категорії»,

учениці (учня) гр. _____________

ПІБ _________________________________

 

I. Тестове опитування. (За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал)

1. Вкажіть назву програми веб-браузера

а)Opera б)Internet Explorer в)все перераховане г)MS Word

 

2. Однієї з основних функцій графічного редактора є:

а) уведення зображень;

б) зберігання коду зображення;

в) створення зображень;

г) перегляд і висновок умісту відеопам'яті.

3. Чому дорівнює 1 Мбайт?

а) 1000000 біт б) 1000000 байт в) 1024 Кбайт г) 1024 байт

4. Запис і зчитування інформації в дисководах для гнучких дисків здійснюється за допомогою...

а) магнітної голівки б) лазера

в) термоелемента г) сенсорного датчика

5. Елементарним об'єктом, використовуваним у растровому графічному редакторі, є:

а) крапка екрана (піксель);

б) прямокутник;

в) коло;

г) палітра кольорів;

д) символ.

II. Письмове питання. (За кожну правильну відповідь нараховується 2 бали)

 

6. З яких блоків складається персональний комп'ютер –________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Група комп'ютерів, зв'язаних каналами передачі інформації й, що перебувають у межах території, обмеженої невеликими розмірами: кімнати, будинку, підприємства, називається:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III. Дайте усну відповідь на таке питання. (За правильну відповідь нараховується 3 бали)

8. Призначення текстових редакторів. Елементи вікна Word. Системи обробки тексту.

 


 

 

Комплексно - кваліфікаційне завдання № 3

до проміжної атестації з професії

«Оператор комп'ютерного набору 2-категорії»,

учениці (учня) гр. _____________

ПІБ _________________________________

 

I. Тестове опитування. (За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал)

1.Настроювання виду документа «Звичайний» дозволяють

а) Бачити текст, що набирає тільки

б) Бачити набирає текст, що, і графіку

в) Бачити набирає текст, що, і створювані таблиці

г) Бачити й набирає текст, що, створювані таблиці й організаційні діаграми

д) Бачити набирає текст, що, і елементи колонтитулів

2.Як можна встановити поля сторінки?

a) Виконавши команду Сервіс - Параметри

б) Виконавши команду Файл - Параметри сторінки

в) Виконавши команду Формат - Абзац

г) Виконавши подвійного щиглика на сірої частини лінійки

 

3. В електронних таблицях виділена група осередків А1:В3. Скільки осередків входить у цей діапазон?

а) 6 б) 5 в) 4 г) 3

4. Яка дія не рекомендується робити при включеному комп'ютері?

а) вставляти/виймати дискету

б) відключати/підключати зовнішні пристрої

в) перезавантажувати комп'ютер, натискаючи на кнопку RESET

г) перезавантажувати комп'ютер, натискаючи на клавіші CTRL - ALT - DEL

5. Маніпулятор "миша" - це пристрій:

а) уведення інформації;

б) модуляції й демодуляції;

в) зчитування інформації;

г) для підключення принтера до комп'ютера.

II. Письмове питання. (За кожну правильну відповідь нараховується 2 бали)

6. Постійний запам'ятовувальний пристрій служить для: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Глобальна комп'ютерна мережа – це ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III. Дайте усну відповідь на таке питання. (За правильну відповідь нараховується 3 бали)

8. Створення нового текстового документа. Способи відображення документа на екрані

 

 


Комплексно - кваліфікаційне завдання № 3

до проміжної атестації з професії

«Оператор комп'ютерного набору 2-категорії»,

учениці (учня) гр. _____________

ПІБ _________________________________

 

I. Тестове опитування. (За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал)

1.Для якої мети може використатися Гіперпосилання?

а) Для переходу до сторінки в Internet

б) Для вставки впроваджених об'єктів з інших програм

в) Для переходу в іншу позицію в межах документа

г) Для переходу від одного документа до іншого тільки в локальній мережі

 

2.Результатом обчислень в осередку С1 буде:

  А В С
=А1*2 =А1+В1

 

а) 5 б) 10 в) 15 г) 20

3. Задано повний шлях до файлу C:\DOC\PROBA.TXT. Яке повне ім'я файлу?

а) C:\DOC\PROBA.TXT б) PROBA.TXT

в) DOC\PROBA.TXT г) TXT

4.Файл із розширенням XLS містить

а) Тільки одну таблицю

б) Тільки один робочий аркуш із можливо декількома таблицями

в) Кілька робочих аркушів, що утворять робочу книгу

 

5.Обмін інформацією між комп'ютерними мережами, у яких діють різні стандарти подання інформації (мережні протоколи), здійснюється з використанням:

а) магістралей;

б) хост-комп’ютерів;

в) електронної пошти;

г) шлюзів;

д) файлів-серверів.

II. Письмове питання. (За кожну правильну відповідь нараховується 2 бали)

6.Що таке розрядність? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Настроювання виду документа «Розмітка сторінки» дозволяють: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III. Дайте усну відповідь на таке питання. (За правильну відповідь нараховується 3 бали)

8. Файлова система. папки Файли (ім'я, тип, шлях доступу). Операції з папками і файлами.

 


Комплексно - кваліфікаційне завдання № 3

до проміжної атестації з професії

«Оператор комп'ютерного набору 2-категорії»,

учениці (учня) гр. _____________

ПІБ _________________________________

 

I. Тестове опитування. (За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал)

1.У файлах якого типу при збереженні документа не буде загублене оформлення тексту й абзаців?

 

а) Документ Word

б) Текст у форматі RTF

в) Тільки текст

г) Текст DOS

 

2.В ЕТ не можна видалити:

а) стовпець б) рядок в) ім'я осередку г) вміст осередку

3.У текстовому редакторі виконання операції Копіювання стає можливим після...

а) установки курсору в певне положення

б) збереження файлу

в) роздруківки файлу

г) виділення фрагмента тексту

4. Конфігурація (топологія) локальної комп'ютерної мережі, у якій всі робочі станції з'єднані безпосередньо із сервером, називається:

а) кільцевий;

б) радіальної;

в) шинної;

г) деревоподібної;

д) радіально-кільцевий.

5. Для довгострокового зберігання інформації служить:

а) оперативна пам'ять;

б) процесор;

в) магнітний диск;

д) дисковід.

II. Письмове питання. (За кожну правильну відповідь нараховується 2 бали)

6. Примітивами в графічному редакторі називають: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.Учора, перед закінченням роботи, ви відредагували документ Word. Сьогодні на початку робочого дня ви збираєтеся цим документом скористатися. Найпростіший спосіб відкриття цього документа:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III. Дайте усну відповідь на таке питання. (За правильну відповідь нараховується 3 бали)

8. Автоматизація робіт в Word. Пошук та заміна в тексті. Перевірка орфографії й граматики в тексті.

 

 


 

Комплексно - кваліфікаційне завдання № 6

до проміжної атестації з професії

«Оператор комп'ютерного набору 2-категорії»,

учениці (учня) гр. _____________

ПІБ _________________________________

 

I. Тестове опитування. (За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал)

1.Альбомна орієнтація сторінки задається:

а) У діалоговому вікні завдання печатки документа

б) Кнопкою на панелі інструментів «Настроювання зображення»

в) Командою меню формат «Стилі й форматування»

г) У діалоговому вікні «Параметри сторінки»

д) На вкладці «Сторінка» діалогового вікна «Границі й заливання»

 

2.Основним елементом ЕТ є:

а) осередок б) рядок в) стовпець г) таблиця

3.До основних операцій, можливим у графічному редакторі, ставляться...

а) лінія, коло, прямокутник б) олівець, кисть, ластик

в) виділення, копіювання, вставка в) набори кольорів (палітра)

4. Для зберігання файлів, призначених для загального доступу користувачів мережі, використається:

а) файл-сервер;

б) робоча станція;

в) клієнт-сервер;

г) комутатор.

5. Зберігання інформації на зовнішніх носіях відрізняється від зберігання інформації в оперативній пам'яті:

а) тим, що на зовнішніх носіях інформація може зберігається після відключення харчування комп'ютера;

б) обсягом зберігання інформації;

в) можливість захисту інформації;

г) способами доступу до збереженої інформації.

II. Письмове питання. (За кожну правильну відповідь нараховується 2 бали)

6. Кнопки панелі інструментів, палітра, робоче поле, меню утворять: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.Із чого складається мікропроцесор? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III. Дайте усну відповідь на таке питання. (За правильну відповідь нараховується 3 бали)

8.Глобальна мережа Інтернет і її інформаційні сервіси (електронна пошта, всесвітня павутина, файлові архіви і ін.).

 

 


 

Комплексно - кваліфікаційне завдання № 7

до проміжної атестації з професії

«Оператор комп'ютерного набору 2-категорії»,

учениці (учня) гр. _____________

ПІБ _________________________________

 

I. Тестове опитування. (За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал)

1.Один кінець абзацу в документі Ms Word створюється:

а) Натисканням на сполучення клавіш Ctrl+Enter

б) Натисканням на клавішу Enter

в) Оформленням тексту відступом першого рядка на 1-2 див від краю лівого поля

г) Рядок від лівого до правого поля

д) Натисканням на клавішу Enter двічі

 

2.Для того щоб проаналізувати текст на предмет легкості його сприйняття читачем необхідно...

а) виправити всі помилки в документі й у меню Сервіс вибрати команду Статистика

б) виділити сумнівний фрагмент тексту й у меню Сервіс вибрати підменю Мова й команду Тезаурус

в) у параметрах правопису включити статистику зручночитаємостій виправити всі помилки, використовуючи примусову перевірку правопису

3.Мінімальним об'єктом, використовуваним у векторному графічному редакторі, є...

а) крапка екрана (піксель) б) об'єкт (прямокутник, коло й т.д.)

в) палітра кольорів г) символ (знакомісце)

4. Під час виконання прикладна програм зберігається:

а) у відеопам'яті;

б) у процесорі;

в) в оперативній пам'яті;

г) у ПЗУ.

5. Найменшим елементом поверхні екрана, для якого можуть бути задані адреса, кольори й інтенсивність, є:

а) крапка;

б) зерно люмінофора;

в) піксель;

г) растр;

II. Письмове питання. (За кожну правильну відповідь нараховується 2 бали)

6. Для чого призначена оперативна пам'ять?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Мережний протокол – це ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III. Дайте усну відповідь на таке питання. (За правильну відповідь нараховується 3 бали)

8. Комп'ютерна графіка. Програмні засоби (растрові і векторні графічні редактори, засоби ділової графіки, програми анімації і ін.).

Комплексно - кваліфікаційне завдання № 8

до проміжної атестації з професії

«Оператор комп'ютерного набору 2-категорії»,

учениці (учня) гр. _____________

ПІБ _________________________________

 

I. Тестове опитування. (За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал)

1.Нажавши на клавішу Enter двічі при наборі тексту документа, ви створите:

а) Один абзац тексту

б) Абзац, установивши символ у кінець уведеного тексту, і, на додаток, створите ще один порожній абзац

в) Задасте збільшений інтервал між двома абзацами

г)Нову сторінку в документі

 

2.Макрос - це...

а) рід комп'ютерних вірусів, розроблювальних хакерами спеціально для псування документів MS Office

б) підпрограма, створювана досвідченими користувачами мовою VisualBasic для автоматизації стандартних процедур у додатках пакета MS Office, хоча іноді - і для виконання некоректних операцій (як вірус)

в) особливим образом записана користувачем послідовність його власних дій у документі, що надалі, у міру необхідності, можна активувати однією командою

 

3. При переміщенні або копіюванні в ЕТ абсолютні посилання:

а) не змінюються;

б) перетворяться поза залежністю від нового положення формули;

в) перетворяться залежно від нового положення формули;

г) перетворяться залежно від довжини формули.

4. З метою збереження інформації CD-ROM диски необхідно оберігати від...

а) холоду б) забруднення

в) магнітних полів г) перепадів атмосферного тиску

5. При відключенні комп'ютера інформація стирається:

а) з оперативної пам'яті;

б) із ПЗУ;

в) на магнітному диску;

г)на компакт-диску.

II. Письмове питання. (За кожну правильну відповідь нараховується 2 бали)

6. Транспортний протокол (TCP) - забезпечує:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.Для чого призначена зовнішня пам'ять? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III. Дайте усну відповідь на таке питання. (За правильну відповідь нараховується 3 бали)

8. Навіщо потрібні папки у Windows і чи відрізняються вони від файлів? Властивості файлів. Властивості папок. Створення папки на робочому столу

 

Комплексно - кваліфікаційне завдання № 9

до проміжної атестації з професії

«Оператор комп'ютерного набору 2-категорії»,

учениці (учня) гр. _____________

ПІБ _________________________________

 

I. Тестове опитування. (За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал)

1. Ви збираєтеся вставити таблицю в документ. Команду вставки таблиці варто шукати в меню

a) Файл

б) Вставка

в) Сервіс

г) Таблиця

д) Вікно

 

2. Для того щоб жорстко перегнати текст із кінця поточного рядка в початок наступної, не розриваючи абзацу, потрібно помістити курсор перед цим текстом й...

а) нажати клавішу Enter

б) вставити розрив стовпчика

в) збільшити розмір лівого або правого поля в документі

г) додати для даного абзацу лівий або правий абзацний відступ

д) використати комбінацію клавіш Shift+Enter

е) набрати стільки пробілів, щоб текст сам перескочив на наступний рядок

 

3.Для виділення мишкою декількох областей варто пригорнути клавішу

а) Ctrl в)Esc

б) Shift г) Alt

 

4. Основним елементом електронних таблиць є...

а) осередок б) рядок в) стовпець г) таблиця

5. Реляційні бази даних мають:

а) статистичні дані

б) поля однакових властивостей

в) обов'язково впроваджені об'єкти

г) зв'язані таблиці

II. Письмове питання. (За кожну правильну відповідь нараховується 2 бали)

6. У якій формі представлена інформація на магнітних дисках?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Протокол маршрутизації (IP) забезпечує:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III. Дайте усну відповідь на таке питання. (За правильну відповідь нараховується 3 бали)

8. Як створити й відредагувати схему бази даних. Дати визначення схеми бази даних

 

 


 

Комплексно - кваліфікаційне завдання № 10

до проміжної атестації з професії

«Оператор комп'ютерного набору 2-категорії»,

учениці (учня) гр. _____________

ПІБ _________________________________

 

I. Тестове опитування. (За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал)

1. У вікні Word немає лінійки ліворуч, але є горизонтальна лінійка вгорі. Яка послідовність команд

a) Вид®Вертикальна лінійка

б) Вид®Розмітка сторінки

в) Сервіс®Параметри®на вкладці Вид установити прапорець показу вертикальної лінійки.

г) Розгорнути вікно до розміру екрана

д) Вставка®Об'єкт®Вертикальна лінійка

 

2. Для швидкої вставки в поточний документ завжди, коли це необхідно, тих самих стандартних картинок можна...

а) зберегти картинки в буфері обміну Office

б) додати картинки як елементи автотексту

в) додати картинки як елементи автозаміни

г) створити шаблон зі стандартними картинками

д) створити персональний розділ у каталозі картинок Office

 

3. Продуктивність роботи комп'ютера (швидкість виконання операцій) залежить від:

а) розміру екрана монітора;

б) тактової частоти процесора;

в) напруги харчування;

г) швидкості натискання на клавіші;

д) обсягу оброблюваної інформації.

 

4. Привід гнучких дисків - це пристрій для:

а) обробки команд програми, що виконується;

б) читання/запису даних із зовнішнього носія;

в) зберігання команд програми, що виконується;

г) довгострокового зберігання інформації.

5. Комп'ютер, підключений до Інтернет, обов'язково має:

а) IP-адреса;

б) web-сторінку;

в) домашню web-сторінку;

г) доменне ім'я;

д) URL-адреса.

II. Письмове питання. (За кожну правильну відповідь нараховується 2 бали)

6. Пристрої уведення – це: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. У чому виміряється тактова чистота?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III. Дайте усну відповідь на таке питання. (За правильну відповідь нараховується 3 бали)

8. Загальна схема комп'ютера. Основні пристрої комп'ютера і їх функції

 

Комплексно - кваліфікаційне завдання № 11

до проміжної атестації з професії

«Оператор комп'ютерного набору 2-категорії»,

учениці (учня) гр. _____________

ПІБ _________________________________

 

I. Тестове опитування. (За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал)

1.Ви заповнили таблицю Word. Потрібно додати рядок у таблицю. Ваші дії:

 

а) Установити курсор в останній осередок таблиці: останній стовпець останнього рядка,- і нажати клавішу Tab

б) Установити курсор за межі останнього рядка таблиці: перед маркером кінця останнього рядка,- і нажати клавішу Enter

в) Установити курсор в останній осередок таблиці: останній стовпець останнього рядка,- і нажати клавішу Enter

г) Установити курсор за межі останнього рядка таблиці: перед маркером кінця останнього рядка,- і нажати клавішу Tab

д) Таблиця®Додати рядок у кінець таблиці

е) Установити курсор в останній рядок таблиці; Таблиця®Додати®Рядка нижче;

ж) Установити курсор у перший наступний за таблицею абзац; Таблиця®Додати®Рядка вище.

 

2. Для підключення комп'ютера до телефонної мережі використається:

а) модем;

б) плоттер;

в) сканер;

г) принтер;

д) монітор.

3.Укажіть правильну адресу осередку:

а) 12А б) В89ДО в) В12С г) В125

4.Скільки в пред'явленій базі даних записів?

  Комп'ютер Опер. Пам'ять Вінчестер
Pentium 2Гб
386DX 300Мб
486DX 800Мб
Pentium II 4Гб

а) 1 б) 2 в) 3 г) 4

5. Програмне керування роботою комп'ютера припускає:

а) необхідність використання операційної системи для синхронної роботи апаратних засобів;

б) виконання комп'ютером серії команд без участі користувача;

в) двійкове кодування даних у комп'ютері;

г) використання спеціальних формул для реалізації команд у комп'ютері.

II. Письмове питання. (За кожну правильну відповідь нараховується 2 бали)

6. Пристрою висновку - це:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7. Відеоадаптер - це:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

III. Дайте усну відповідь на таке питання. (За правильну відповідь нараховується 3 бали)

8. Елементи інтерфейсу MS Excel. Налагодження панелі інструментів

Комплексно - кваліфікаційне завдання № 12

до проміжної атестації з професії

«Оператор комп'ютерного набору 2-категорії»,

учениці (учня) гр. _____________

ПІБ _________________________________

 

I. Тестове опитування. (За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал)

1.Значок на стандартній панелі інструментів дозволяє:

а) «намалювати» таблицю в тексті документа;

б) вставити в текст документа таблицю;

в) зробити панель інструментів «Таблиці й границі» видимої або сховати її;

г) вставити в текст документа таблицю Excel;

д)вставити в текст документа малюнок;

е) зробити панель інструментів «Малювання» видимої або сховати її.

2.Щоб скопіювати стиль абзацу з одного документа в інший, необхідно...

а) скопіювати оформлення довільного текстового фрагмента з абзацу даного стилю в інший документ, використовуючи інструмент Формат за зразком

б) скопіювати оформлення символу кінця, що не друкує, абзацу з абзацу даного стилю в інший документ, використовуючи інструмент Формат за зразком

в) звичайним образом скопіювати довільний текстовий фрагмент із абзацу даного стилю в інший документ

г) звичайним образом скопіювати не друкує символ, що, кінця абзацу з абзацу даного стилю в інший документ

д) у меню Формат вибрати команду Стиль, потім нажати на кнопку Організатор; у вікні Організатора скопіювати стиль із одного документа в інший

3.Вставка нової панелі інструментів здійснюється вибором у головному меню:

а) Виправлення->Вставити

б) Вставка->Поле

в) Вид->Панелі інструментів

г) Формат->Список

4.Які записи будуть знайдені після проведення пошуку в текстовому полі Комп'ютер з умовою “містить Pentium”?

  Комп'ютер Опер. пам'ять Вінчестер
Pentium 2Гб
386DX 300Мб
486DX 800Мб
Pentium II 4Гб

а) 1 б) 1,4 в) 4 г) 2,3

5. Телеконференція - це:

а) обмін листами в глобальних мережах;

б) інформаційна система в гіперзв'язках;

г) система обміну інформацією між абонентами комп'ютерної мережі;

д) служба прийому й передачі файлів будь-якого формату;

ж) процес створення, прийому й передачі web-сторінок.

II. Письмове питання. (За кожну правильну відповідь нараховується 2 бали)

6. Блоки клавіатури персонального комп'ютера?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Файл - це:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

III. Дайте усну відповідь на таке питання. (За правильну відповідь нараховується 3 бали)

8. Панель завдань. Призначення й структура панелі завдань. Панель швидкого запуску

 

 

Комплексно - кваліфікаційне завдання № 13

до проміжної атестації з професії

«Оператор комп'ютерного набору 2-категорії»,

учениці (учня) гр. _____________

ПІБ _________________________________

 

I. Тестове опитування. (За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал)

1.Чи можна в документі Word здійснювати, хоча б, елементарні розрахунки?

а) Звичайно немає! Адже Word - усього лише текстовий редактор.

б) Можна, якщо замість створення звичайної таблиці Word впровадити в документ аркуш Excel.

в) Можна, якщо в результуючому осередку таблиці Word набрати формулу, починаючи зі знака «дорівнює».

г) Можна, якщо вставити в осередок таблиці Word обчислює поле, що.

 

2. В електронних таблицях виділена група осередків А1:С2. Скільки осередків входить у цей діапазон?

а) 6 б) 5 в) 4 г)3

3.Чи можна змінити ім'я робочого аркуша й назви робочої книги?

а) робочого аркуша

б) тільки робочої книги

в) робочого аркуша й робочої книги

г) не можна в обох випадках

 

4. Поштова скринька абонента електронної пошти являє собою:

а) деяку область оперативної пам'яті файлу-сервера;

б) область на жорсткому диску поштового сервера, відведену для користувача;

в) частина пам'яті на жорсткому диску робочої станції;

г) спеціальний електронний пристрій для зберігання текстовий файлів.

5. Розширення файлу, як правило, характеризує:

а) час створення файлу;

б) обсяг файлу;

в) місце, займане файлом на диску;

г) тип інформації, що втримується у файлі;

д) місце створення файлу.

II. Письмове питання. (За кожну правильну відповідь нараховується 2 бали)

6. Операційна система- це ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7. Створення форми у Access. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

III. Дайте усну відповідь на таке питання. (За правильну відповідь нараховується 3 бали)

8. Налагодження параметрів сторінки в Word. Створення колонтитулів.

 

 


 

Комплексно - кваліфікаційне завдання № 14

до проміжної атестації з професії

«Оператор комп'ютерного набору 2-категорії»,

учениці (учня) гр. _____________

ПІБ _________________________________

 

I. Тестове опитування. (За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал)

1.У вікні Word ви не можете відшукати панель інструментів стандартних кнопок. У чому причина і як можна її усунути?

а) Ваш додаток Word установлено неправильно або не повністю. Необхідно повторити процедуру установки;

б) Стандартна панель інструментів розташована в одному рядку з якою-небудь іншою панеллю і їх потрібно «роз'єднати»;

в) Ви знищили панель стандартних кнопок, вам потрібно знайти метод її відновлення;

г) Стандартна панель інструментів лежить «під» вікном документа додатка Word, потрібно згорнути вікно додатка й знайти панель інструментів;

д) Для Стандартної панелі інструментів установлений прапорець «не показувати», і потрібно відновити режим «видимості» для цієї панелі.

 

2.Для видалення кнопки з панелі інструментів необхідно...

а) мишею стягнути кнопку з панелі інструментів;

б) мишею стягнути кнопку з панелі інструментів при натиснутій клавіші Alt;

в) виділити кнопку щигликом миші при натиснутій клавіші Alt, потім нажати на Delete на клавіатурі;

г) у меню Сервіс вибрати команду Настроювання, потім стягнути кнопку мишею з панелі інструментів.

 

3. Рядка електронної таблиці:

а) іменуються користувачами довільним образом;

б) позначаються буквами російського алфавіту;

в) позначаються буквами латинського алфавіту;

г) нумеруються.

4.Довжина поля виміряється в:

а) байтах

б) міліметрах

в) пікселях

г) символах

5. Web-сторінки мають розширення:

а) *.htm;

б) *.txt;

в) *.web;

г) *.exe;

д) *.www

II. Письмове питання. (За кожну правильну відповідь нараховується 2 бали)

6. Операційна система це – ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7. Основні елементи електронних таблиць?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

III. Дайте усну відповідь на таке питання. (За правильну відповідь нараховується 3 бали)

8. Пошук файлів у Windows. Назвіть усі відомі вам методи пошуку і відкриття документів і дайте пояснення застосування кожного із них.

Комплексно - кваліфікаційне завдання № 15

до проміжної атестації з професії

«Оператор комп'ютерного набору 2-категорії»,

учениці (учня) гр. _____________

ПІБ _________________________________

 

I. Тестове опитування. (За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал)

1.В ЕТ формула не може містити в собі:

а) числа б) імена осередків в) текст г) знаки арифметичних операцій

2. Повний шлях файлу: c:\books\raskaz.txt. Яке ім'я файлу?

а) books\raskaz;.

б) raskaz.txt;

в) books\raskaz.txt;

г) txt.

 

3. HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) є:

а) мова розмітки web-сторінок;

б) системою програмування;

в) текстовим редактором;

г) системою керування базами даних;

д) експертною системою.

 

4. Програми сполучення пристроїв комп'ютера називаються:

а) завантажниками;

б) драйверами;

в) трансляторами;

г) інтерпретаторами;

д) компіляторами.

5. Растровий графічний файл містить чорно-біле зображення (без градацій сірого) розміром 100 х 100 крапок. Який інформаційний обсяг цього файлу:

а) 10000 біт;

б) 10000 байт;

в) 10 Кбайт;

г) 1000 біт.

II. Письмове питання. (За кожну правильну відповідь нараховується 2 бали)

6. Для додавання автоматичного змісту важливо, щоб...

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7. Ви не бачите не панель інструментів звичного значка. У чому причина, і як можна неї усунути? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

III. Дайте усну відповідь на таке питання. (За правильну відповідь нараховується 3 бали)

8. Поняття про гіпертекстовий документ. WWW - послуга Інтернет. Основні можливості програм-браузерів по роботі з гіпертекстовими документами


 

Комплексно - кваліфікаційне завдання № 16

до проміжної атестації з професії

«Оператор комп'ютерного набору 2-категорії»,

учениці (учня) гр. _____________

ПІБ _________________________________

 

I. Тестове опитування. (За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал)

1.Для швидкого (і коректного!) переоформлення абзаців, до яких був застосований той самий стиль, досить...

а) перевизначити сам стиль;

б) переоформити хоча б один із цих абзаців, потім скопіювати нове оформлення на інші абзаци, використовуючи інструмент Формат за зразком;

в) переоформити хоча б один із цих абзаців, якщо в самому стилі заданий параметр Обновляти автоматично;

г) у меню Виправлення вибрати команду Замінити; у діалоговому вікні Замінити встановити заміну поточного оформлення на нове й нажати кнопку Замінити всі.

2. Ключове поле повинне бути:

а) неодмінно лічильником

б) обов'язково числовим

в) унікальним

г) не повинне містити довгих записів

3. Служба FTP в Інтернеті призначена:

а) для створення, прийому й передачі web-сторінок;

б) для забезпечення функціонування електронної пошти;

в) для забезпечення роботи телеконференцій;

г) для прийому й передачі файлів будь-якого формату;

д) для вилученого керування технічними системами.

4. Системна дискета необхідна для:

а) для аварійного завантаження операційної системи;

б) систематизації файлів;

в) зберігання важливих файлів;

г) лікування комп'ютера від вірусів.

5. Растровий графічний файл містить чорно-біле зображення з16 градаціями сірих кольорів розміром 10 х 10 крапок. Який інформаційний обсяг цього файлу:

а) 100 біт;

б) 400 байт;

в) 800 біт;

г) 100 байт?

II. Письмове питання. (За кожну правильну відповідь нараховується 2 бали)

6. Шлях до файлу - це: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7. Запит – це:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

III. Дайте усну відповідь на таке питання. (За правильну відповідь нараховується 3 бали)

8. Використання різних типів об'єктів (текстових, графічних, числових, звукових, відео) для створення презентацій. Приклади.


 

Комплексно - кваліфікаційне завдання № 17

до проміжної атестації з професії

«Оператор комп'ютерного набору 2-категорії»,

учениці (учня) гр. _____________

ПІБ _________________________________

 

I. Тестове опитування. (За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал)

1.У вікні документа ви не спостерігаєте раніше вставлених об'єктів графіки й малюнків. Що могло стати причиною цьому?

а) Ви випадково видалили всі графічні об'єкти з документа;

б) Ви включили прапорець «не показувати графічні об'єкти»;

в) Ви перемінили вид документа у вікні з «розмітки сторінки» на «звичайний»;

г) Графічні об'єкти в документа ви помістили із шар «за текстом»;

д) Графічні об'єкти в документа ви помістили із шар колонтитулів.

 

2.Укажіть неправильну формулу:

а) А2+В4 б) =А1/З453 в) =З245*М67 г) =ПРО89-ДО89

3. Комп'ютер надаючий свої ресурси в користування іншим комп'ютерам при спільній роботі, називається:

а) адаптером;

б) комутатором;

в) станцією;

г) сервером;

д) клієнтом-сервером.

4. Який пристрій має найбільшу швидкість обміну інформацією:

а) CD-ROM дисковід;

б) жорсткий диск;

в) дисковід для гнучких магнітних дисків;

г) оперативна пам'ять;

д) регістри процесора?

5. Для двійкового кодування кольорового малюнка (256 кольорів) розміром 10 х 10 крапок потрібно:

а) 100 біт;

б) 100 байт;

в) 400 біт;

г) 800 байт.

II. Письмове питання. (За кожну правильну відповідь нараховується 2 бали)

6. Приміткою в Word називають... ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7. Звіт – це:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

III. Дайте усну відповідь на таке питання. (За правильну відповідь нараховується 3 бали)

8. Електронна пошта. Принципи функціонування електронної пошти. Основні способи використання програм для роботи з електронною поштою. Правила утворення електронної адреси

 

 


Комплексно - кваліфікаційне завдання № 17

Комплексно - кваліфікаційне завдання № 17

до проміжної атестації з професії

«Оператор комп'ютерного набору 2-категорії»,

учениці (учня) гр. _____________

ПІБ _________________________________

 

I. Тестове опитування. (За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал)

1.Ви тільки що вставили графічний об'єкт у документ. Величина міжрядкового інтервалу в рядку тексту раптом стала невиправдано великий. При перевірці у вікні завдання параметрів абзацу величина міжрядкового інтервалу не змінилася. Що ж відбулося?

а) Вставлений графічний об'єкт розділив один абзац на два.

б) Графічний об'єкт був вставлений у рядок як «убудований у текст об'єкт». Настроювання міжрядкового інтервалу було перелічено по величині найбільше «високого» символу, яким виявився графічний об'єкт.

в) Така ситуація - оптична ілюзія. Скористайтеся вікном попереднього перегляду й переконаєтеся, що на твердій копії збільшення міжрядкового інтервалу не спостерігається.

г) При впровадженні графічного об'єкта завжди автоматично змінюється значення міжрядкового інтервалу. У параметрах абзацу ця величина не відбивається.

д) Ваша установка MS Word неповна або неправильна. Переустановите Word.

 

2.Для того щоб проаналізувати текст на предмет легкості його сприйняття читачем необхідно...

а) виправити всі помилки в документі й у меню Сервіс вибрати команду Статистика;

б) виділити сумнівний фрагмент тексту й у меню Сервіс вибрати підменю Мова й команду Тезаурус;

в) у параметрах правопису включити статистику удобочитаемости й виправити всі помилки, використовуючи примусову перевірку правопису.

 

3. Скільки чисел можна записати в одному осередку?

а) Тільки одне

б) Не більше двох

в) Більше двох

 

4.При переміщенні або копіюванні в ЕТ відносні посилання:

а) не змінюються;

б) перетворяться поза залежністю від нового положення формули;

в) перетворяться залежно від нового положення формули;

г) перетворяться©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.