Здавалка
Главная | Обратная связь

Чому дорівнює 1 Гбайт?а) 2000 Мбайт б) 1000 Тбайт в) 1024 Мбайт г) 1000 000 Кбайт

II. Письмове питання. (За кожну правильну відповідь нараховується 2 бали)

6. База даних (Database) - це ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7. Допоміжні програми – це ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

III. Дайте усну відповідь на таке питання. (За правильну відповідь нараховується 3 бали)

8. Електронні таблиці та їхпризначення. Середовище табличного процесора та основні його елементи. Подання даних в електронних таблицях. Введення текстів, чисел і формул


Комплексно - кваліфікаційне завдання № 25

до проміжної атестації з професії

«Оператор комп'ютерного набору 2-категорії»,

учениці (учня) гр. _____________

ПІБ _________________________________

 

I. Тестове опитування. (За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал)

1.Елементи форматування абзацу «відступи» задають відступ:

а) абзаців від правого й лівого поля документа

б) абзацу від попередні й наступні за ним

в) від верхнього й нижнього країв сторінки

г) від лівого й правого країв сторінки

 

2.EXCEL це -

а) Графічний редактор

б) Текстовий процесор

в) Операційна система

г) Табличний процесор

д)Клавіша на клавіатурі

 

3.Формули для розрахунків уводяться

а)Тільки «вручну» - із клавіатури

б) Тільки через меню Вставка->Функція

в) Вручну (із клавіатури) або через меню Вставка->Функція

 

4. У який з послідовностей одиниці виміри зазначені в порядку зростання

а) гігабайт, кілобайт, мегабайт, байт

б) гігабайт, мегабайт, кілобайт, байт

в) мегабайт, кілобайт, байт, гігабайт

г) байт, кілобайт, мегабайт, гігабайт

5. Файловий вірус:

а) вражають завантажувальні сектори дисків;

б) вражають програми на початку їхньої роботи;

в) запускаються при запуску комп'ютера;

г) змінюють весь код файлу, що заражає;

д) завжди міняють початок і довжину файлу.

II. Письмове питання. (За кожну правильну відповідь нараховується 2 бали)

6. Комп'ютер це - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7. База даних служить для:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

III. Дайте усну відповідь на таке питання. (За правильну відповідь нараховується 3 бали)

8. Робота з графічними об'єктами в програмі Microsoft Word. Робота з малюнками. Фрагментація малюнків, (вставлення, редагування, зміна розміру, переміщення)

 

 

Комплексно - кваліфікаційне завдання № 26

до проміжної атестації з професії

«Оператор комп'ютерного набору 2-категорії»,

учениці (учня) гр. _____________

ПІБ _________________________________

 

I. Тестове опитування. (За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал)

1. Виберітьосновнітипизв'язків:

а) один – до - одного;

б) один-до-багатьом;

в) багато-до-багатьом;

г) один – до - двох;

д) інші – до - одного.

2. Постійнезапам'ятовуючийпристрій служить для:

а) зберіганняпрограмикористувачапід час роботи;

б) запису особливо ціннихприкладнихпрограм;

в) зберіганняпостійновикористовуванихпрограм;

г) зберіганняпрограм початкового завантаженнякомп'ютера і тестуванняйоговузлів;

д) постійнозберігання особливо ціннихдокументів.

3. Сітка яку на екраніутворюютьпікселі, називають:

а) відеопам'ять;

б) відеоадаптер;

в) растр;

г) дисплейнийпроцесор.

4. Для зберігання 256-кольорового зображення на кодування одного пікселявиділяється:

а) 2 байти;

б) 4 байти;

в) 256 біт;

г) 1 байт.

5. Колір точки на екранікольоровогомонітораформується з сигналу:

а) червоного, зеленого, синього і яскравості;

б) червоного, зеленого, синього;

в) жовтого, зеленого, синього і червоного;

г) жовтого, синього, червоного і білого;

д) жовтого, синього, червоного і яскравості.

II. Письмове питання. (За кожну правильну відповідь нараховується 2 бали)

6. Тактова частота процесора - це: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7. Створення документа в MS Word?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

III. Дайте усну відповідь на таке питання. (За правильну відповідь нараховується 3 бали)

8.Попередній перегляд документу. Друк документу. Діалогове вікно "Печать документа". Параметри друку.

Комплексно - кваліфікаційне завдання № 27

до проміжної атестації з професії

«Оператор комп'ютерного набору 2-категорії»,

учениці (учня) гр. _____________

ПІБ _________________________________

 

 

I. Тестове опитування. (За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал)

1.Деформация зображення при змінірозмірумалюнка - один з недоліків:

а) векторноїграфіки;

б) растровоїграфіки.

2. Теоретично модем, якийпередаєінформаціюзішвидкістю 57600 біт/с, можепередати 2 сторінки тексту (3600 байтів) протягом:

а) 0.5 год;

б) 0.5 хв;

в) 0.5 с;

г) 3 хв 26 с.

3. Для довготривалогозберіганняінформації є:

а) оперативна пам'ять;

б) процесор;

в) магнітний диск;

д) дисковод.

4.При виділенні одного фрагмента на робочомуаркуші, виділяється

а) Прямокутна область;

б) Область довільноїформи.

5. Форму можна створити з допомогою:

а) конструктора;

б) майстра;

в) помічника;

г) духу.

II. Письмове питання. (За кожну правильну відповідь нараховується 2 бали)

6. Схема даних - це: .______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7. Описати основні дії які можливо виконувати з комірками та листами книги MS Excel

.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

III. Дайте усну відповідь на таке питання. (За правильну відповідь нараховується 3 бали)

8.Типи діаграм. Етапи створення діаграм за допомогою «Майстра діаграм»

 

Комплексно - кваліфікаційне завдання № 28

до проміжної атестації з професії

«Оператор комп'ютерного набору 2-категорії»,

учениці (учня) гр. _____________

ПІБ _________________________________

 

 

I. Тестове опитування. (За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал)

1.Можно чизберегти у файлі на диску окремостворенутаблицю, не зберігаючи при цьому всю робочу книгу?

a) Ні б) Так

2. Конфігурація (топологія) локальної комп'ютерної мережі, в якій всі робочі станції з'єднані безпосередньо з сервером, називається:

а) кільцевої;

б) радіальної;

в) шинної;

г) деревоподібної;

д) радіально-кільцевий.

3. Для установки зв'язків між таблицями використовують:

а) меню зв'язку;

б) кнопка Схема даних;

в) кнопка Властивості;

г) Сервіс - Схема даних.

4. HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) є:

а) мова розміткиweb-сторінок;

б) системою програмування;

в) текстовим редактором;

г) системою управління базами даних;

д) експертної системою.

5.Виберіть фільтри, використовувані в Access :

а) фільтр по виділеному;

б) фільтр формою;

в) розширений фільтр;

г) умовний фільтр;

д) фільтр на додавання;

е) фільтр на форматування.

II. Письмове питання. (За кожну правильну відповідь нараховується 2 бали)

6. Пристрої виводу?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7.З яких компонентів складається Access. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

III. Дайте усну відповідь на таке питання. (За правильну відповідь нараховується 3 бали)

8. Операційна система комп'ютера (призначення, склад, спосіб організації діалогу з користувачем). Завантаження комп'ютера.

Комплексно - кваліфікаційне завдання № 29

до проміжної атестації з професії

«Оператор комп'ютерного набору 2-категорії»,

учениці (учня) гр. _____________

ПІБ _________________________________

 

 

I. Тестове опитування. (За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал)

 

1. Internet- це

а) локальна комп'ютерна мережа усередині школи

б) регіональна комп'ютерна мережа

в) національна комп'ютерна мережа

г) всесвітня комп'ютерна мережа

д) спеціалізована комп'ютерна мережа

2. Яку кнопку потрібно нажати для відправлення файлу по електронній пошті?

 

а)1 б) 2 в) 3 г) 4

 

3. Документ (файл) Excel це:

а) Робоча книгаб)Аркуш Excel

4. Укажіть саму популярну російську пошукову систему:

 

а) WWW.MAIL.RU б) WWW.SITE.KZ

в) WWW.GOOGLE.DE

г) WW.YANDEX.RU д) WWW.SOZDIK.KZ

 

5. Поле вважається унікальним, якщо:

а) його значення не повторюються

б) його значення повторюються

в) його довжина мінімальна

г) його ім'я не повторюється в базі даних

II. Письмове питання. (За кожну правильну відповідь нараховується 2 бали)

6.Вікно бази даних – це: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7.FTP – це

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

III. Дайте усну відповідь на таке питання. (За правильну відповідь нараховується 3 бали)

8. Марковані списки, створення власного маркеру. Створення нумерованих та багаторівневих списків у Word. Перелічити відомі вам засоби.

 

 

Комплексно - кваліфікаційне завдання № 30

до проміжної атестації з професії

«Оператор комп'ютерного набору 2-категорії»,

учениці (учня) гр. _____________

ПІБ _________________________________

 

I. Тестове опитування. (За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал)

1. Вкажіть географічний домен верхнього рівня для країни Україна

A. . MD B. . COM C. . GOV D. . UK E. . UA

2. Яка із записів є адресоюWeb - сторінки

а) http://www.mtv.com/top20 б) ftp://ftp.post.ru

в) serg@school51.rosmail.com г) Bob@aol.com

3. Виберіть можливі в Access режими роботи з формами:

а) режим форми;

б) режим таблиці;

в) режим конструктора;

г) режим публікації;

д) режим реплікації;

е) режим діструбуциі.

4 Розширення веб- сторінок:

а) RTF;

б) HTML;

в) FTP;

г) COM;

д) HTM.

5.Система керування базами даних (СУБД) - це:

а) комплекс програм й язикових засобів, призначених для створення, ведення й використання баз даних

б) засіб для роботи з документами HTML

в) елемент керування у формі, звіті або на сторінці доступу до даних, у якому виводяться дані з поля базової таблиці, запиту пли інструкції SQL.

г) панель команд, на якій розташовані елементи керування, що представляють собою списки, що розкриваються, команд меню.

II. Письмове питання. (За кожну правильну відповідь нараховується 2 бали)

6.Альбомна орієнтаціясторінкизадається: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7. Поле об'єкта OLE призначено для розміщення:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

III. Дайте усну відповідь на таке питання. (За правильну відповідь нараховується 3 бали)

8. Периферійні пристрої. Призначення і класифікація принтерів

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.