Здавалка
Главная | Обратная связь

Робота за напрямами5. 1. Здійснення психологічною службою супроводу роботи з „важкими”/ ”проблемними” дітьми

1) Раттер М. Помощь трудным детям. – М.: Апрель Пресс. – 1999.- 432 с.

2) Гурлєва Т. С. Причини виникнення і перспективи попередження підліткової важковиховуваності. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №7 – с.6-9.

3) Пашнев Б.К. Личностные особенности и функциональная асимметрия мезга у подростков // Актуальні питання дитячої психіатрії. Харків. – 1994. – С. 54-55.

4) Пашнев Б.К. Сравнительный анализ символики кошмарных сновидений. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №2-3 – с.87-95.

5) Жук С.М. Вплив емоційних факторів на соціально-психічну адаптацію підлітків // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №3 – с.56-57.

6) Діти „групи ризику”: психологічні, соціальні та правові аспекти. – К.: Київ. міська держ. Адміністрація. Служба у справах неповнолітніх, 2001. – 192 с.

7) Литовченко Н.Ф., Здоровець Т.Г. Психокорекція депресії у підлітковому віці. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №4 – с.40-49.

8) Шевченко Н. Ф., Калюжна Е. М., Гіперфункція тривожності у підлітків: превентивна стратегія. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №7 – с.17-21.

9) Максименко К.С. Переживання емоційних станів при соматичних захворюваннях. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №12 – с. 28-29.

10) Аршава І.Ф., Носенко Е.Л. Комп'ютерна діагностика емоційної стійкості. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №8 – с. 35-36.

11) Рептух Н.О. Корекція та профілактика становища дитини в сім'ї як спосіб зниження її агресивності. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №8 – с. 37-45.

12) Свіденська Г.М. Психологічний тренінг як засіб розвитку самосвідомості та зниження рівня тривожності в період підліткової кризи . // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №9 – с. 34-45.

13) Микляева А.В., Румянцева П.В. Школьная тревожность: диагностика, профилактика, коррекция. – СПб.: Речь, 2004 – 208 с.

14)

5.2-3. В фокусі вирішення психологічною службою нагальних проблем: Обдарованість ← Див.: публікації журналу „Обдарована дитина”, а також

1) Чепелєва Н.В. Здатність до творчого читання як прояв обдарованої особистості. // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №10 – с.68.

2) Чорна Л.Г. Обдарованість і творчість у життєвих ситуаціях: теорія та практика їх взаємодії // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №9-10 – с.87-90; 2003 – №1 – с.67-71.

3) Губенко О.В. Як розвивати у дитини нестандартне мислення // Обдарована дитина . – 1988. - №7 – С. 40-42.

4) Роджерс К. Путь к целостности: человекоцентрированная терапия на основе экспрессивных искусств // Вопросы психологи. – 1995. - №1 – С. 132-139.

5) Сороко Н.В. Визначення системних основ педагогічного тестування обдарованих дітей. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №1 – с.74-76.

6) Кремінський Б.Г. Обдарованість та проблема розвитку здібностей особистостей. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №12 – с.74-80

7) Третяк Т.М. Розв’язування учнями творчих задач за умов раптових заборон // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №12 – с.69-73.

8) Третяк Т.М. вплив часових обмежень на прояви конструктивної активності в процесі розв’язування учнями творчої задачі. // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №2 – с.72-74.

9) Клименко В.В. Механізм творчості: чи можна його розвивати. – К.: Шкільний світ, 2001. – 100 с.

10) Клименко В.В. Как воспитать вундеркинда. – Харьков: Фолио; СПб: Кристалл, 1996. – 463 с.

11) Мар’яненко Л.В. Особливості саморегуляції пізнавальної активності розумово обдарованих підлітків // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №10 – с.79-80.

12) Цап В. Й. Діагностичні методики для роботи з обдарованими дітьми // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №10 – с.77.

13) Болтівець С.І. Психогігієнічні чинники розвитку обдарованості // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №10 – с.73.

14) Тищенко С.П. Суб’єктивний підхід до вивчення проблеми розвитку здібностей: драматизм взаємодії внутрішнього і зовнішнього. // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №10 – с.75.

15) Сальська Л.О., Кондратенко Л.О. Феноменологічна сутність поняття „обдарованість” // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №10 – с.72.

16) Пашнєв Б.К. Психодіагностика обдарованості (Початок) // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №12 – с.59-65; (Закінчення) 2006 – №1 – с.24-30.

17) Заика Е.В., Калмыкова И.А., Как воспитать талантливого ребенка. Сборник игр и упражнений по развитию познавательных и творческих способностей // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №7; №8 – с. 43-51.

18) Засєкіна Л. Мова та культура у внутрішній організації індивідуального інтелекту// Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №6 – с. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №6 – с.62-65/

19) Калошин В. Ф. Роль позитивного мислення у розвитку творчості особистості. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №10 – с. 67-71.

20) Завгородня О.В. Дослідження ціннісної сфери художньо обдарованих студентів. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №12 – с. 76-80.

21) Грузенберг С.О. Теорія катарсису. Творчість як катарсис. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – (Початок) №12 – с. 70-75; 2008 - №1 – с. 69-80.

22) Наталушко І.Ю. Самотність та усамітнення через призму творчості. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №3 – с. 13-17.

23) Янковчук М.М. Психологічна організація індивідуальної освіти та виховання обдарованих дітей . // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №3 – с. 63-65.

24) Василькевич Я.З. Експериментальне дослідження процесуальної динаміки пошукової активності особистості. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №10 – с. 34-38.

25) Туров М.П. Обдаровані винахідники: хто вони? // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №10 – с. 68-71.

26) Моляко В.А. Психологическая безопасность творческой личности // Обдарована дитина – 2002 - №4 – С. 44-50.

27) Турбан В. Етико-психологічні виміри обдарованості// Психологія і суспільство – 2007 – №4 – с.123-127.

28) Моляко В. Творчий потенціал людини як психологічна проблема// Психологія і суспільство – 2007 – №4 – с.6-10.

5.4. Шкідливі звички, залежності (допомога у подоланні та профілактика)

1) Максимова Н.Ю. Психологическая профилактика алкоголизма и наркомании несовершеннолетних: Учеб.пособий. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – 384 с.

2) Свит К. Соскочить с крючка. – СПб.: Питер Пресс, 1997. – 256 с.

3) Зальвовський В.М. Про зловживання психотропними речовинами. // Практична психологія та соціальна робота, 2000 - № 6 – с.43-44.

4) Максимова Н.Ю. Психологічна профілактика схильності до алкоголю та наркотиків і психокорекцій на робота з підлітками групи ризику. // Практична психологія та соціальна робота, 2000 - № 2 – с.2-4.

5) Лисенко І.П. Програма „12 кроків”. Модель подолання залежності від алкоголю та наркотичних речовин. // Практична психологія та соціальна робота, 2000 - № 3 – с. 13-19; №4 – с. 27-30.

6) Москаленко В.Д. Созависимость: характеристика и практика преодоления. - http://www.narcom.ru – 35 с.

7) Щербина Л.Ф. Посилення мотивації самозміни при наркоманії. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №7 – с.16-23.

8) Коханенко Л. Проблема самогубства: погляди І. Сікорського та сучасні досліди. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №4 – с.49-51.

9) Георгі М.К., Сінюгін В.Г., Халін А.І. Діяльність класного керівника щодо психолого-педагогічної профілактики вживання наркогенних засобів. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №9-10 – с.39-56; (закінчення) 2003 – №2-3 – с.101-108.

10) Халін А.І. Діяльність класного керівника щодо психолого-педагогічної профілактики вживання наркогенних засобів. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №1 – с.4-8.

11) Хаирова С.И. К созданию адаптированного варианта методики WOCQ (WAYS OF COPING QUESTIONNAIRE) // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №1 – с.9-16.

12) Максимова Н.Ю. Підліток і наркотики. Психологічні аспекти попередження адитивної поведінки неповнолітніх. // Практична психологія та соціальна робота, 1999 - № 5 – с.2-4; №7 – с. 18-21

13) Щербина Л.Ф. Вплив смислових структур особистості на процес змін при залежності від наркотичних речовин // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №6 – с.69-73.

14) Щербина Л.Ф. Експериментальне дослідження мотиваційно-смислової сфери осіб, залежних від наркотичних речовин, в умовах реабілітації на основі програми „12 кроків” // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №8 – с.69-76; (закінчення) №10– с.69-76.

15) Безпалько В.В. Психологічні та соціальні проблеми дитячої і підліткової наркоманії. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №4 – с.57-59.

16) Кокун О.М. Передумови та негативні наслідки розповсюдження наркоманії. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №10 – с.10-11.

17) Родіонова Т.Ю. Духовна сфера як мішень психокорекцій них впливів у роботі з наркозалежними пацієнтами. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №4 – с.40-44.

18) Максименко С.Д. Актуальні питання профілактики наркоманії // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №10 – с.1-3.

19) Здіорук С.І. Психологічне обґрунтування використання ЗМІ та різних видів рекламної продукції з метою профілактики нарко-, токсикоманії та алкоголізму // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №10 – с.6-9.

20) Бетелева Т.Г. Нейрофизиологические и психофизиологические особенности лиц, употребляющих алкоголь // Предупреждение вредных привычек у школьников. – М.: Изд-во АПН СССР, 1999. – С.18-19.

21) Сосін І.К., Кочарян О.С., Лозинський В.С., Бурмака Н.П., Гуртова І.В., Конченкова І.Є., Хосрошвілі М.С. Тренінг профілактики алкогольної залежності підлітків // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – (Початок) №6 – с.39-48; (Закінчення) № 7 – с. 49-61.

22) Болтівець С.Д., Філоненко Л.А. Соціально-психологічні причини поширення пияцтва серед молоді // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №10 – с.4-5.

23) Максименко С.Д. Наркоманія: підходи до профілактики та подолання // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №10 – с.1-2.

24) Здіорчук С.І.Використання засобів ЗМІ у профілактиці наркоманії та алкоголізму // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №11 – с.80.

25) Сізанов О.М., Поплавський М.М., Хриптович В.О. Концептуально-методологічні підходи до створення модульного курсу по попередженню паління серед підлітків і молоді (Початок); 2005 – №12 – с.45-54; 2006 – №1 – с.75-78; 2006 – №2 – с.59-64; №3 – с. 52-65.

26) Сізанов А.Н., Поплавський Н.Н., Хриптович В.А. Профілактика куріння серед школярів (7-11 кл) // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №4 – с.50-61; №5 – с. 77-78; 2007 – №6 – с.57-61; №7 – с.68-71; №11 – с. 75-79; №12 – с. 56-57; 2008 - №1 – С.65-69; №3 – с. 78-80; ...№9 – с.76-80.

27) Сізанов А.Н., Поплавський Н.Н., Хриптович В.А. Профілактика куріння серед школярів (8 клас) // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – (Початок) №5 – с.79-80.

28) Сизанов А.Н., Поплавський Н.Н., Хриптович В.А. Профілактика паління серед школярів (9 клас) // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №10 – с.61-66.

29) Дьяченко Е.В. Духовно-моральний розвиток особистості та корекція психозалежної поведінки. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №9 – с.5-9.

5.5. Девіантна поведінка. Профілактика суїцидальної поведінки.

1) Братусь Б.С. Психологическое и нравственное пространство нормы. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №7 – с.1-4.

2) Матвійчик О.С. Психокорекційний тренінг як засіб профілактики девіантної поведінки підлітків // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 1 – с.20-22; (Закінчення) 1998 - № 2 – с.16.

3) Пономаренко И.Л. Психологическая характеристика подростков с девиантным поведением. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №4 – с. 1-6.

4) Гилинский Я.И. Девиантное поведение подростков: состояние, проблемы, перспективы // Бюллетень защиты прав ребенка. – СПб., 1994. – С. 7-12.

5) Толстограєва О. Ю., Лукашенко М. В. Актуальні питання психічного здоров'я молоді в умовах сьогодення. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №8 – с.1-3.

6) Пророк Н.В. Ціннісно-мотиваційні передумови адитивного шляху вирішення життєвих проблем. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №12 – с.59-61.

7) Пилипенко Н.М. Динамічні перетворення у мотиваційній сфері осіб із підвищеною тривожністю під впливом психокорекції // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – (Початок) №6 – с.49-58.

8) Калошин В.Ф. Як протистояти надмірним почуттям, емоціям, жахливим думкам за допомогою методу раціонального мислення // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №6 – с.59-63.

9) Шнейдман Е. Десять общих черт самоубийств и их значение для психотерапии // Суицид: Хрестоматия по суицидологи. – К., 1996.

10) Вашека Т.В. Профілактика самогубства серед підлітків: методика для вимірювання суїцидальної поведінки // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №4 – с.53-56.

11) Рибалка В.В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій в учнівської молоді. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – (Початок) №10 – с. 42-51; № 11 – с. 28-42.

12) Пурло О.Ю. Досвід застосування інтегративної психотерапії як спосіб превенції суїциду // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №5 – с.31-42.

13) Пурло О.Ю. Можливість превенції суїциду через роботу з кризовими станами: інтегративний підхід // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №6 – с.67-73.

14) Вашека Т.В. Рання діагностика та профілактика суїцидальної поведінки у підлітковому віці // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №6 – с.64-66.

15) Вашека Т.В. Практичні рекомендації для проведення психокорекційної роботи з підлітками за наявності суїцидальних ідеацій // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №7 – с.68-71.

16) Скаковська Л.А. Практичному психологу про суїцид. // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №4 – с.57-62.

17) Болтівець С.І. Психогігієнічна та психопрофілактична робота як форми профілактики девіацій поведінки // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №12 – с.72.

18) Кікінеджі О. М., Кізь О. Б. Формування ґендерної культури молоді: науково-методичні матеріали до тренінгової програми. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – (Початок) №8 – с. 64-68; №9 – с. 12-17; №10 – с. 19-36; №11 – с. 22-27; №12 – с. 34-37; 2008 - №1 – с. 25-29; №3 – 60-62.

19) Борисова Л.Г. Подросток в бизнесе: социализация или девиация? // Социол.исследов. – 2001. - № 9. – С.68-77.

20) Бурлачук Л.Ф., Мажак Н.М. ЕРІ - опитувальник розладів харчової поведінки. Результати попереднього аналізу та адаптації методик. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №4 – с.48-49.

21) Кернберг О. Агрессия при расстройствах личности и перверсиях.: М.: Класс, 1998. – 368 с.

22) Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения: учеб. Пособие д/вузов. – М., 2001.

5.6. Асоціальна поведінка; стимулювання /”виховування” просоціальної поведінки.

1) Бедь В.В. Юридична психологія. – К.: Каравела; Львів: Новий світ-2000, Магнолія плюс, 2003. – 376 с.

2) Пахомов І.В. Психологічні особливості засуджених-рецидивістів. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №3 – с. 74-77.

3) Баранов В.В. Особливості завдань психологічної служби у закладах соціальної реабілітації. // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №2 – с.69-71.

4) Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. – М., 1990.

5) Антонин Ю.М., Голубев В.П., Кудряшов Ю.Н. Личность корыстного преступника. – Томск, 1989.

6) Сколов С.І. Психологічна служба в установах кримінально-виконавчої системи України. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №6 – с.54-57.

7) Питлюк-Смеречинська О.Д. Особистісна динаміка та репрезентація в свідомості переживання реалізованості в процесі адаптації в умовах позбавлення волі // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №6 – с. 77-80.

8) Нікітін А. Вплив аномії на нормативну поведінку суспільства // Право України. – 2003. - № 9. – С. 44-47.

9) Надзельська А. С. Інфантильно-психологічні витоки феномену тероризму. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №9 – с. 67-68.

10) Греса Н. Психологічні особливості антиципаційної спроможності неповнолітніх правопорушників з різним ступенем усвідомлення провини . // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №4 – с.77-79.

11) Виноградна О.В. Особливості сприйняття молоддю епізодів насильства в художніх фільмах. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 - № 5 – с. 50-53.

12) Дань шин І.М. Проблеми детермінації злочинності / Вісн.Акад.прав.наук України. – 1994. - № 2 – С. 118-121.

13) Синєокий О. Мотивація внутрішнього конфлікту сексуального злочинця // Психологія і суспільство. – 2005. - №1. – С. 99-103.

14) Синєокий О. Психологічні проблеми генезису мотивації сексуальної агресії // Психологія і суспільство, 2005 – №3 – с.130-135.

15) Ратинов А.Р. Методологические вопросы психологического изучения личности преступника // Психологическое изучение личности преступника. – М., 1976. – С.14-15.

16) Подшивалкіна В.І., Мосейчук Т.Є. Соціотехнічні аспекти соціальної реабілітації засуджених жінок // Харьковские чтения-97. – Ч.2. – Харьков: Основа, 1997. – С. 301-305.

17) Гусєва А.В. Роль мотивації у формуванні та розвитку активної громадської поведінки індивіда// Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №10 – с. 75-76.

18) Нартова-Бочавер С.К. Экспериментальное исследование ситуационной изменчивости мотивации помощи // Психологический журнал. – 1992 - №4 – С. 15-23.

19) Синєокий О. Структура і динаміка кримінально-психологічного компонента сексуального насильства: міждисциплінарний підхід// Психологія і суспільство – 2007 – №4 – с.110-119.

5.7. Адаптація до нових умов / необхідних змін

1) Саханюк С.А. Тренінг соціальної адаптації першокласників // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №9 – с. 24-34.

2) Удовенко М.В. Психологічна гра як спосіб адаптації молодших школярів до навчання в основній школі. // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №3 – с.11-17.

3) Коблик Е.Г. Програма адаптації дітей до середньої школи „Перший раз в п’ятий клас!” (Початок) // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №5 – с.29-36; (Закінчення) №7 – с. 26-33.

4) Страцинська І.А. Допомога адаптації учнів /Завуч № 3 (261), січень 2006 р. - С. 14-16.

5) Научитель Е.Д. Адаптация студента в вузе. // Практична психологія та соціальна робота, 2000 - № 5 – с.21-23.

6) Казміренко В.П. Програма дослідження психо-соціальних чинників адаптації молодої людини до навчання ВНЗ та майбутньої професії. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №6 – с.76-77.

7) Пожидаєв І.В. Соціальна адаптація гімназистів до умов сучасності. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №10 – с. 39-44.

8) Слюсаревський М.М. Деякі особливості сучасних уявлень молоді про шлюб // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №6 – с.30-32.

9) Ефимова И.В. Коррекционная программа по активизации смысло-жизненных ценностей и развитию помогающих отношений у жещин, испытывающих трудности с принятием состояния материнства и жизни ребенка. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №4 – с.29-31.

10) Москалець В.П., Гасюк М.Б., Іщук О.Ю., Шевчук Г.С. Особливості використання методу проективного тематичного малюнка в роботі перинатального психолога при підготовці вагітних до пологів. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №12 – с. 38-44.

11) Дьяченко Э.В. Тренинговое занятие адаптации к состоянию материнства // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №4 – с.27-28.

12) Тихая Э.В. Социально-психологическая адаптация воспитанников колонии к условиям жизни после освобождения. // Практична психологія та соціальна робота, 2001 - № 7 – с. 35-40.

13) Розов В.І. Адаптивні антистресові психотехнології. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – (Початок) № 8, №10, №11; 2008 - № 5 (Продовження) – с. 32-37; (Закінчення) №6 – с. 26-34.

14) Пилипенко Н.М. Мотиваційні механізми адаптації особистості сучасного студента до навчальних змін. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №8 – с. 46-53; №9 – с.31-33.

15) Мирошниченко Н. Адаптація п’ятикласників до нових умов навчання у школі // Психолог – грудень 47 (383) 2009 – С. 4-7.

16) Мирошниченко Н. Формування толерантних взаємин у колективі п’ятикласників. // Психолог – грудень 47 (383) 2009 – С.8-18.

17) Ничкало Н.Г. Професійний розвиток особистості: концептуальні засади і перспективи досліджень. . //Педагогіка і психологія, 2015 - №1 – с.5-13.

5.8. „Жертви”... (робота з тими, хто переніс травмуючі події)

1) Яковенко С.І. Принципи, організаційні форми та методи психологічної допомоги потерпілим від Чорнобильської катастрофи. // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №2 – с.13-20.

2) Дашкина М.Е. Основы групповой работы с детьми, переживающими утрату близьких (на основе опыта Великобритании). // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №10 – с.40-42.

3) Губенко О.В. Психологічна реабілітація дітей, що зазнали експлуатації у найгірших формах дитячої праці. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 - № 2-3 – с.66-78.

4) Савчук О.М. Стратегії роботи зі спів залежними жінками, які зазнають насильства в сім’ї. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №4 – с.51-59.

5) Шаллан И.В. Современные зарубежные методы оценивания посттравматического стрессового расстройства. // Практична психологія та соціальна робота, 1999 - № 8 (див. також №5)– с.23-25.

6) Католик Г.В., Корнієнко І.О. Техногенні катастрофи: психологічна допомога очевидцям та постраждалим. Науково-методичні матеріали для роботи з очевидцями та постраждалими від техногенних катастроф, а також із членами їх сімей. Науково-методичний збірник – АСОЦІАЦІЯ ПРАКТИКУЮЧИХ ПСИХОЛОГІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ – 2003 р. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №5 – с.75-76; №6– с.30-51.

7) Осухова Н.Г. Возрождение из боли: Психодрама в работе с подростками, пережившими насилие. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №7 – с. 24-34.

8) Савчук О.М. Об’єктивація впливу тренінгу аcсертивності на психологічний стан жінок, які зазнали насильства // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №6 – с.74-76.

9) Вайтхед М. Консультирование человека в состоянии горя: модель помощи. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №8 – с.43-49.

10) Муздыбаев К. Переживание бедности как социальной неудачи: атрибуция ответственности, стратеги совладения и индикаторы депривации. – http://www.nir.ru/Socio/scipubi/sj/sj 1 - 01 muz.html

11) Осухова Н.Г. Между миром и войной: психологическое сопровождение детей, эвакуированных из зоны военных действий в Чеченской Республике // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №7 – с.40-44.

12) Токман А.А. Использование социально-психологических тренингов для реабилитации пострадавших в аварии шахтеров. // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №2 – с.75-78.

13) Гурлєва Т.С. Дівчинка-підліток як жертва та ініціатор сексуального насильства: психологічні причини і наслідки // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №6 – с.61-68.

14) Ліщинська О.А. Можливості психологічної допомоги жертвам деструктивних тоталітарних організацій // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №3 – с.1-3.

15) Карапетян В.С. Знаково-символічні засоби психологічної реабілітації жертв землетрусу // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №9 – с.66-69.

16) Сафонова Т.Я. Жорстоке поводження з дітьми // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – (Початок) №2 – с.17-29; (Закінчення) №3 – с. 26-35.

17) Мерзлякова О.Л., Пєтухов В.Е. Профілактика психологічної маніпуляції і контролю свідомості. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 - (Початок) № 5 – с. 66-69; №6 – с. 70-71; №7 – с. 50-55; №8 – с.63-70; №9 – с. 59-61.

5.9. Люди з особливими потребами. Літні люди.

1) Звєрєва І.Д. Соціальна робота з людьми з особливими потребами. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №6 – с.33-46.

2) Бутенко А.В. Исследование особенностей развития личности у детей с глубокими нарушениями зрения. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 - № 2-3 – с.109-111.

3) Шмаргун В.М. Руховий тренінг для дітей з затримками психічного розвитку. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 - № 2-3 – с.33-37.

4) Тряпицына Г.Ю. Экспериментальная программа развития произвольной сферы детей в сочетании с патологией (снижение слуха и ЗПР) в начальной школе // Практична психологія та соціальна робота, 2003 - № 2-3 – с.59-63.

5) Шмаргун В.М. Руховий досвід і когнітивний розвиток дітей з ЗПР // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №5 – с.73-77.

6) Якименко А.П. Проблема смислового читання у школярів з ЗПР та методика її вирішення на індивідуальних заняттях // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №5 – с.78.

7) Володарська Н.Д. Проблеми життєтворчості особистості з вадами здоров’я // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №7 – с.50-54.

8) Горбинко В.М. Про проблеми перебування дітей старшого шкільного віку в дитячих оздоровчих таборах // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №8 – с.74-75.

9) Кисляк О.П. Практичні рекомендації психологам стосовно специфіки роботи з особами підліткового та юнацького віку, хворими на ДЦП, які переживають внутрішньо особистісний конфлікт // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №10 – с.59-64.

10) Шевченко Н.Ф. Практикум із психологічної допомоги соматичним хворим. // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №4 – с.17-29.

11) Заїка В. Взаємозв’язок соматичного та психічного у дітей із гастроентерологічною патологією. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – (Початок) №3 – с.67-80.

12) Мустафаєв С.М. Вивчення особливостей організації свідомості у хворих інфарктом міокарда та ішемічною хворобою серця. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №3 – с. 31-33.

13) Радченко М. І. Психокорекційна робота в маргінальних групах на прикладі реабілітації батьків "ненаучуваних" дітей. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №1 – с. 21-24.

14) Миколайчук М. І. Основи психокорекційної допомоги братам та сестрам дітей з психофізичними вадами. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – (Початок) №9 – с. 18-23.

15) Мартинюк І.А. Психологічна допомога людям похилого віку, або практикум з геронтопсихології. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №2 – с.15-16.

16) Корсакова Н.К., Балашова Е.Ю. Опосредование как компонент саморегуляции психической деятельности в позднем возрасте // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. – 1995. - №1 – С. 18-23.

17) Сухіна Н. (Центр ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, м. Полтава, ясла-садок) Психологічний супровід батьків дітей з особливими потребами. // Психолог – грудень 47 (383) 2009 – С. 27-30.

5. 10. Крос-культурний підхід у вирішенні наявних проблем

1) Кросс-культурная психология. – Харьков: Изд-во Гуманитаный центр, 2007. – 560 с.

2) Психология и культура / Под. ред. Д. Мацумото. – СПб.: Питер, 2003. – 718 с.

5. 11. Психологічний супровід вирішення ґендерних проблем

1. Бендас Т.В. Гендерная психология. – СПб.: Питер, 2009. – 431 с.

2. Берн Ш. Гендерная психология. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 318 с.

3. Практикум по гендерной психологии / Под ред. И.С. Клециной. – СПб.: Питер, 2003. – С. 277-280.

5.12. Робота з „сімейними проблемами”...

1) Эйдмиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. – СПб.: Питер, 1999. – 656 с.

2) Семиченко В.А., Заслуженюк В.С. Психологія та педагогіка сімейного спілкування: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів. – К.: Веселка, 1998. – 214 с.

3) Торохтий В.С. Методика диагностики психологического здоровья семьи. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №7 – с.35-38; №8 – с.51-65; №9– с.30-36.

4) Ткачева Р.В. Коррекция межличностных взаимоотношений в системе „ребенок – сверстники – взрослые”. Из опыта работы // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №6 – с.30-51; №7 – с.39-51.

5) Клименко И., Ручки на С. Экстрим-тренинг „Семья Робинзонов”. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №10 – с.49-62.

6) Старшенбаум Г.В. Как стать семейным психологом: Интерактивный учебник: Тесты, упражнения, ролевые игры. – М.: Психотерапия, 2007. – 480 с.

7) Сажина С.В. Креативність як спосіб самореалізації єдиної дитини у сім’ї. // Практична психологія та соціальна робота, 2001 - № 3 – с. 21-23.

8) Шинкаренко О.Д. Психологічні особливості жертв подружнього насильства. // Практична психологія та соціальна робота, 2000 - № 3 – с. 25-28.

9) Гридковець Л.М. Подолання подружніх конфліктів. // Практична психологія та соціальна робота, 1999 - № 8 – с.37-38.

10) Грабська І.А. Насильство у подружніх стосунках: зарубіжний досвід досліджень та консультування. // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 9 – с.20-22; ...(Закінчення) // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 10 – с. 25-28.

11) Тоічкіна Т.А. На перехресті: проблема маргінальної особистості в сімейному ракурсі. // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 10 – с.6-9.

12) Лисенко І.П. Сімейні проблеми хворих на наркоманію та алкоголізм: робота психолога. // Практична психологія та соціальна робота, 2000 - № 6 – с.28-31.

13) Москаленко В.Д. Жены больных на алкоголизм // Вопросы психологи, 1991. - №5 – С. 91-97.

14) Ананьева Г.А. Семья: химическая зависимость и созависимость. Работа с созависимостью - http://adic.org.ua

15) Джонсон Д. Встановлення і збереження здоров’я. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №6 – с.22-29.

16) Братусь І., Гулевська-Черниш А., Лях Т. Формування навичок усвідомленого батьківства та ранній розвиток дитини (методичні матеріали для тренера) // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №5 – с.36-48.

17) Семиченко В.А., Заслуженюк В.С. Мистецтво взаєморозуміння // Психологія та педагогіка сімейного спілкування. – К.: Веселка, 1998. – 214 с.

18) Головнєва І.В. Зміна традиційних внутрісімейних ролей: нові моделі поведінки та конфлікти // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №4 – с.12-16.

19) Исаенко О.С. Экспериментальное исследование влияния агрессивного поведения в паре «мать-ребенок» на уровень школьной дезадаптации // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №2 – с.36-43.

20) Крукеницька О.Я Характерологічний профіль матерів гіперактивних дітей. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №7 – с. 76-77.

21) Штриголь Д.В. Особистості сімейного виховання в сім'ях євангельських християн-баптистів та православних християн // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №8 – с.60-62.

22) Широка А.О. Адаптація методики психологічної сепарації від батьків в юнацькому віці. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №10 – с. 45-52.

23) Івасюк Ю. Сучасний стан соціокультурної функції української сім'ї// Психологія і суспільство – 2007 – №4 – с.105-109.

24) Коннер Р.В. Введение в семейную психотерапию./ Институт семейной терапии. – Новосибирск, 2001.

25) Коннер Р.В. Стратегическая семейная терапия. Ч.ІІ. – Новосибирск, 2001.

5.13. Профорієнтаційна робота.

1) Сулицький В.В. Програма розвиваючих ігор „Я обираю професію” // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №3 – с.66.

2) Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности. Учебное пособие для вузов. – М.: ПЭР СЭ, 2001. – 511 с.

3) Котик І.О. Роль рефлексії у формуванні готовності до вибору професії // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №3 – с.67-71.

4) Сарженко И.В., Сарженко О.П. Программа „Психологические основы выбора профессии”. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 - № 2-3 – с.41-58.

5) Зуев И.А. Диагностический тест структуры интересов и склонностей (СИС-190). // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №7 – с.24-28.

6) Корнієнко І.О. Професійні орієнтації в системі життєвих стратегій старшокласника. // Практична психологія та соціальна робота, 2000 - № 5 – с.35-37.

7) Лінніческо В.Н. Програма розвивальних заходів для учнів 9-10-х класів щодо формування самовизначення та життєвої перспективи. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №1 – с. 52-60.

8) Варбан М.Ю. Диагностика профессиональных ожиданий в юношеском возрасте. // Практична психологія та соціальна робота, 1999 - № 3 – с.32-35.

9) Щедрина О.Б. Исследование экономических представлений у детей // Вопр. психологии. – 1991. - № 2. – С. 157-164.

11) Побірченко Н.А. Формування особистісної готовності учнів загальноосвітньої школи до підприємницької діяльності. – К.: Знання, 1999. – 285 с.

10) Москаленко В.В. Економічна соціалізація особистості [Характеристика стадійності економічної соціалізації у дитинстві (за О.В. Козловою)] // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №8 – с.1-9.

12) Павлюк Т.М. Психологія обходження з хворими: діагностика професійного типу медичних сестер // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №2 – с.75-77; 2007 – №5 – с.38-40.

13) Барко В.І., Панок В.Г., Ваврик Т.Ю. Використання методу портретних виборів для психологічного відбору кадрів в органах внутрішніх справ. // Практична психологія та соціальна робота, 2000 - № 6 – с.32-39.

14) Тюптя О.В. Як правильно влаштуватися на роботу? // Практична психологія та соціальна робота, 2001 - № 1 – с.37-40.

15) Научитель Е.Д. Вопросы трудоустройства випускника вуза: психологический аспект. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 - № 2-3 – с.31-32.

16) Барко В.І. Методика використання тренінгових вправ змістовного плану у підготовці управлінців. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №7 – с.26-29.

17) Методи психодіагностики в системі професійної консультації безробітних. Методичний посібник. За ред.: Синівського В.В., Ящишин О.О. – К., 2000. – 314 с.

18) Удовенко М.В. Психологічне супроводження розвитку особистості в системі безперервної освіти. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №8 – с.75-76.

19) Дмитренко А.К. Мотиваційні та світоглядні аспекти вибору професії психолога. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №4 – с.31-33.

20) Максименко Ю.Б., Малі ненко Т.І. Освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця з соціальної роботи // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №10 – с.43-48.

21) Гадзинська С. М. Професійно важливі якості соціального працівника. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №7 – с. 78-80.

22) Сидоров В.Н. Функціонально-рольові особливості управлінської діяльності соціального працівника // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №5 – с.1-14.

23) Романенкова Л.О. Співробітництво із закордонними партнерами як додатковий ресурс у підготовці фахівців для роботи у галузі охорони здоров'я. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №6 – с.66-74.

24) Подляшаник В.В. Адаптаційний потенціал та професійне здоров’я особистості // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №12 – с.71-74.

25) Корніяка О.М. Емпіричне вивчення культури спілкування як структурного компонента психологічної готовності студента до педагогічної діяльності. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №10 – с. 59-64.

26) Платонов К.К. Профессиональные способности и профессиональная ориентация / Профессиональная ориентация и консультация молодежи. Киев, 1966.

27) Сколоздра М., Байцар Р. Роль особистості у професійній діяльності// Психологія і суспільство – 2007 – №4 – с. 132-137.

6. Психологічна просвіта як одна з основних функцій психологічної служби

1) Абрамова Г.С. Практическая психология: Учебник для студентов вузов. – Екатеринбург: Деловая книга, 1999. – 512 с.

2) Шлімакова І.І. Культура інтерактивної взаємодії педагогічного спілкування в екопсихологічному контексті. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №8 – с. 18-23.

3) Городецька Н. Феномен педагогічної інноватики як психологічна проблема. // Психологія і суспільство – 2008 – №1 – с.134-137.

4) Зуєва І.О. Візували, аудіали, кін естетики: оптимальні стилі засвоєння навчальної інформації. // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №10 – с.21-24.

5) Старагіна І.П. Підготовка вчителя до роботи за системою Ельконіна Д.Б., Давидова В.В. та інших. . // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №2-3 – с120-121.

6) Мельник Ю.Б. Формування культури здоров’я учнів як важлива складова роботи практичного психолога. . // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №2-3 – с.126-132.

7) Цветкова Т.К. Повышение культуры педагогического общения // Вопросы психологи. – 1990. - №2. – С. 176-177.

8) Кальницька К.О. Структура мотивації педагога до підвищення професійної кваліфікації (закінчення). // Практична психологія та соціальна робота, 1999 - № 2 (див. також №1) – с.13.

9) Максименко С. Д. Пропагування психогігієнічного виховання і здорового способу життя серед молоді. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №9 – с. 65.

10) Болтівець С. І. Психогігієнічна позиція педагога у пропагуванні здорового способу життя. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №9 – с. 65

11) Полуніна О.В. До проблеми психологічного забезпечення інноваційного навчання у вищому закладі освіти. . // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №2-3 – с133-134.

12) Апостолова Г.В. Про наслідки використання електронної техніки для розвитку здібностей дитини. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №9-10 – с.1-3.

13) Романовська Д.Д., Собкова С.І. Основи психосексуальної культури. Посібник // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №5 – с.76.

14) Коваль М. Вплив стресу на розвиток психосоматичних захворювань у підлітків. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №11 – с.14-16.

15) Максименко С.Д. Актуальні питання психологічного обґрунтування заходів пропаганди здорового способу життя серед підлітків та юнаків. // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №10 – с.1-3.

16) Титаренко Т.М. Специфіка настанов молоді на здоровий спосіб життя. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №6 – с.65-67.

17) Здіорук С.І. Роль ЗМІ у пропагуванні психогігієнічного виховання і здорового способу життя серед молоді. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №11 – с.80

18) Шрагіна Л.І. Підвищення ефективності опанування наукових понять при вивченні психології // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №1 – с.21.

19) Філіппова І.Ю. Вчити вчителя // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №4 – с. 12-18.

20) Колісник О.О. Смисловий діалог в педагогічному процесі // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №3 – с.62-64.

21) Гуменюк О. Психологічний аналіз громадянської відповідальності особистості// Психологія і суспільство – 2007 – №4 – с.81-92.

22) Савчин М. Свобода і відповідальність особистості// Психологія і суспільство – 2007 – №4 – с.73-80.

23) Максименко С.Д. Психологічні засади пропагування психогігієнічного виховання і здорового способу життя молоді. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №6 – с. 72-73.

24) Бурлакова І. Здоров'я як психосоціальна проблема// Психологія і суспільство – 2007 – №4 – с. 128-131.

25) Губенко О.В. Особливості пропагування психогігієнічного виховання і здорового способу життя серед української молоді. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №12 – с. 55.

26) Страцинська І.А. "Своє" та "чуже" /Директор школи.Україна - № 10 - 2007 р.; № 2 – 2008 р. - С.18-23.

27) Третяк Т. М. Методичні рекомендації щодо освоєння культурного середовища міста та культурного саморозвитку особистості // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №3 – с. 54-57.

28) Григорій Ващенко Мета життя як стрижень характеру. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №2-3 – с155.

29) Дузенко Т. Як подолати стрес. Година спілкування з психологом. // Психолог – грудень 47 (383) 2009 – С.19-20.

30) + Серія „Сімейна психологія” – видавництво „Ранок”, 2010:

§ Як навчити вашу дитину спілкуватися і дружити.

§ Як розвинути пам’ять вашої дитини і т. ін.

1-14. Перспективи розвитку / змін у роботі психологічної служби.

1) Яценко Т.С., Кміт Я.М., Олексієнко Б.М. Активне соціально-психологічне навчання: теорія, процес, практика: Навчальний посібник. – Хмельницький: НАПВУ, 2002. – 792 с.

2) Максименко С.Д. Методологічні проблеми загальної психології. // Практична психологія та соціальна робота, 1999 - № 3 – с.2-4.

3) Слободяник Н.В. Ставлення людини до проблем репродуктивного здоров’я // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №12 – с.62-64.

4) Гаванко В.Л., Синашко В.М., Соколова И.М. Опыт работы и перспективы развития психологической службы в вузе. // Практична психологія та соціальна робота, 2001 - № 3 – с. 19-20.

5) Кісарчук З.Г. Особливості розвитку практичної психології на сучасному етапі. // Практична психологія та соціальна робота, 2001 - № 3 – с. 10-12.

6) Винда О.В., Антошина О.Г. Прошлое и настоящее психологической службы Киевского района. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 - № 2-3 – с.28-30.

7) Максименко Ю. Комп'ютерна діагностика у психології: принципи і методи розробки та використання// Психологія і суспільство – 2007 – №4 – с.56-72.

8) Литвин А. Тенденції глобалізаційних процесів в Україні та вплив засобів масової комунікації на їх формування// Психологія і суспільство – 2007 – №4 – с.93.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.