Здавалка
Главная | Обратная связь

Цілі і завдання виховної роботиСправжня суть виховної роботи

Полягає зовсім не у ваших

Розмовах з дитиною,

Не в прямому впливі на дитину,

А в організації життя дитини

(А. Макаренко)

В 2015-2016 навчальному році свою діяльність здійснювали відповідно до основних завдань загальноосвітньої основної школи, спрямованих на:

v виховання громадянина України;

v формування особистості учня; його наукового світогляду, розвитку його здібностей і обдарувань;

v виховання любові до праці, почуття дбайливого господаря своєї школи, бережливого ставлення до шкільного і класного майна;

v формування засад здорового способу життя;

v виховання любові до природи, вироблення навиків екологічної культури;

v виховання поваги до вчителів, старших, батьків;

v формування згуртованого та працездатного учнівського колективу.

У виховній роботі використовували різноманітні за формою та змістом заходи. Екскурсії мали велике значення у національно-патріотичному,екологічному та туристсько-краєзнавчому вихованні.

Художнє-естетичне виховання здійснювалось у таких напрямках: учні класу — учасники шкільних та районних виставок малюнків на різну тематику.

Велике значення у формуванні учнів, їхніх морально-естетичних поглядів, наукових здібностей, громадянської освіти і національного та патріотичного виховання має організація та виставка куточка "Живи, книго!", класна бібліотечка.

У вихованні національно-патріотичних, художньо-естетичних, морально-етичних почуттів визначну роль відіграли години поезії Т.Г. Шевченка та Лесі Українки.

Великий вплив на учнів та батьків мала літературно-музична композиція "Ніщо не вічне — тільки матері" (до дня Матері).

Усі заходи були спрямовані на формування згуртованого та працездатного колективу.

Але у виховній роботі є ще недоліки, над якими необхідно працювати у 2015-2016 навчальному році, а саме:

1. Зміцнювати трудову дисципліну на уроках, поведінку під час перерв;

2.Добиватись сумлінного виконання учнями своїх доручень (систематично проводити звіти про виконання доручень);

3.Добиватись доброзичливих,товариських стосунків між учнями класу, між дівчатами та хлопцями.

Цілі і завдання виховної роботи

Основною метою є виховання всебічно та гармонійного розвитку особистості відповідно до цільових орієнтирів виховної діяльності. Цільові орієнтири виховної діяльності:

1.Сприяти розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального, морального потенціалу;

2.Забезпечувати опанування учнями цілісної системи знань про навколишнє середовище, практичних вмінь і навичок, способів творчої діяльності, прийомів і методів самопізнання і розвитку;

3.Виховувати в учнів цілісне сприйняття себе і навколишньої соціальної та природної дійсності;

4.Узгоджувати інтереси особистості з інтересами членів класної спільноти, з особливостями колективу класу та умовами його життєдіяльності;

5.Для зміцнення трудової дисципліни і поведінки учнів постійно акцентувати увагу на необхідності виконання правил для учнів.

 

У 7 класі навчається 6 учнів : 4 хлопців і 2 дівчат. Усі учні добре розвинені ,здорові , люблять працювати , займатись спортом , допомагати іншим . Декілька учнів потребують додаткової допомоги . Більшість класу опановують знання на 6-12 балів . Найвищих результатів досягли у вивченні предметів гуманітарного циклу , а також природничого циклу . Трудове навчання і фізична культура , музика – предмети , якими учні захоплюються . Найважче учням даються такі предмети : українська мова , математика . Проте учні старанні , виховані , дисципліновані , допомагають одні одним . Клас дружній і колективний .

Діти активні люблять приймати участь у позакласних і позашкільних заходах , суспільно-корисній праці ; ходити у походах та екскурсії .

Учні класу організовані і товариські , підтримують чистоту у класі , дбають про шкільне майно , відповідальні .

Учні класу завжди прислуховуються до думки класного керівника , вчасно виконують розпорядження та вказівки . Діти здатні самі організовуватись на виконання колективних справ , вміють і мають бажання розподіляти між собою доручення і виконувати їх .

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.