Здавалка
Главная | Обратная связь

Державтоінспекції МВС ( z0576-09 )Н А К А З

N 524

 

Зареєстровано в Міністерстві

Юстиції України

Липня 2012 р.

За N 1198/21510

ЗМІНИ

До Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби

Державтоінспекції МВС ( z0576-09 )

 

 

1. У главі 1:

у пункті 1.2:

слова "Про затвердження Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія, талона про проходження державного технічного огляду і ліцензійної картки на транспортний засіб та їх повернення" замінити словами та цифрами "Про затвердження Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія і ліцензійної картки на транспортний засіб та їх повернення", від 10 жовтня 2001 року N 1306 ( 1306-2001-п ) "Про Правила дорожнього руху".";

у пункті 1.3:

абзац дванадцятий після слів "світлофорній сигналізації" доповнити словами ", проведенні дорожньо-ремонтних робіт"; в абзаці тринадцятому слова "може бути" виключити; доповнити пункт новим абзацом такого змісту: "спеціальні заходи - це проведення цільових заходів (операції, відпрацювання, оперативні плани), виконання рішень про обмеження чи заборону руху, прийнятих уповноваженими на це державними органами.".

2. У пункті 3.5 глави 3 слова "що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису," виключити.

3. Пункт 5.3 глави 5 доповнити новим підпунктом 5.3.32 такого змісту:

"5.3.32. Внесення змін до дислокації несення служби нарядами ДПС у випадках виникнення місць концентрації дорожньо-транспортних пригод".

4. У главі 6:

у пункті 6.12 слово "попереджати" замінити словами "вживати заходів щодо попередження";

пункт 6.32 доповнити новим підпунктом 6.32.6 такого змісту: "6.32.6. Цілеспрямовано здійснювати профілактичну роботу з учасниками дорожнього руху з метою попередження порушень ПДР ( 1306-2001-п )серед його учасників, під час нагляду за дорожнім рухом зосереджувати увагу на роботі з попередження ДТП чи створення аварійних ситуацій.".

5. Пункт 8.1 глави 8 доповнити новим підпунктом 8.1.5 такого змісту:

"8.1.5. Місця концентрації ДТП та аварійно-небезпечні ділянки вулично-дорожньої мережі на території обслуговування.".

6. У главі 9:

пункт 9.1 після слів "місць концентрації ДТП" доповнити словами "та аварійно-небезпечних ділянок вулично-дорожньої мережі";

у пунктах 9.2 та 9.3 слова "дорожньо-шляхової мережі" замінити словами "вулично-дорожньої мережі";

пункт 9.4 викласти в такій редакції:

"9.4. Дислокація маршрутів патрулювання і постів підрозділів ДПС розробляється керівником відділу (відділення) Державтоінспекції міських і районних органів внутрішніх справ, підрозділу ДПС Державтоінспекції (далі - керівник підрозділу ДАІ) в межах території, що обслуговується, на основі аналізу аварійності за місцями, днями, часом доби скоєння ДТП і з урахуванням інтенсивності руху, з обов'язковим погодженням начальником ОВС, затверджується керівником управління (відділу) Державтоінспекції ГУМВС, УМВС і підлягає перегляду не менше одного разу на півріччя. За рішенням керівника підрозділу ДАІ дислокація переглядається негайно.

9.4.1. Маршрут патрулювання визначається керівником підрозділу ДАІ:

на автомобільних дорогах державного значення між стаціонарними постами ДПС;

на автомобільних дорогах державного значення без стаціонарних постів ДПС у межах території обслуговування.

9.4.2. На вулично-дорожній мережі населених пунктів (крім автомобільних доріг державного значення) дозволяється піше патрулювання з використанням технічних засобів як спосіб несення служби виключно в місцях концентрації ДТП, на аварійно-небезпечних ділянках та в місцях проведення спеціальних заходів.

9.4.3. Не допускається несення дорожньо-патрульної служби в пішому порядку на автомобільних дорогах державного значення, крім випадків забезпечення безпеки дорожнього руху під час проведення спеціальних заходів.";

абзац другий пункту 9.6 після слів "визначається виключно" доповнити словами "на аварійно-небезпечних ділянках вулично-дорожньої мережі та";

7. Главу 10 доповнити новими пунктами 10.10 та 10.11 такого змісту:

"10.10. За наявності встановлених у чергових частинах підрозділів Державтоінспекції моніторів для контролю за місцями перебування нарядів ДПС на маршрутах патрулювання, службові транспортні засоби яких обладнано датчиками систем GPS-навігації, вони використовуються працівниками цих чергових частин для оперативного керування силами та засобами підрозділів Державтоінспекції.

10.11. У разі встановлення на стаціонарних постах ДПС ДАІ системи відеофіксації транспортних засобів з розпізнаванням номерних знаків черговий здійснює контроль за їх роботою, забезпечує перевірку за базами даних автоматизованих інформаційно-пошукових систем Державтоінспекції транспортних засобів, що затримані з використанням цієї системи.".

8. У главі 11:

в абзаці сьомому пункту 11.4 слова "складові частини" замінити словом "комплектність";

пункт 11.5 після слів "протоколів про адміністративне правопорушення," доповнити словами "постанов по справі про адміністративне правопорушення,".

 

9. У главі 12:

у пункті 12.3:

підпункти 12.3.1 та 12.3.2 викласти в такій редакції:"12.3.1. Рух у потоці транспортних засобів з увімкненими спеціальними світловими сигнальними пристроями синього кольору.

12.3.2. Розміщення патрульного автомобіля на аварійно-небезпечних ділянках вулично-дорожньої мережі або в місцях концентрації ДТП (для усунення небезпеки та з метою припинення порушень ПДР водіями і пішоходами). Забороняється використання такого тактичного способу на автомобільних дорогах державного значення поза межами населених пунктів.";

у підпункті 12.3.4 слова "працюючих в автоматичному режимі" виключити;

пункт 12.4 викласти в такій редакції:

"12.4. Піше патрулювання нарядом ДПС застосовується з метою забезпечення безпеки дорожнього руху на невеликих за протяжністю, напружених за інтенсивністю та небезпечних за аварійністю ділянках вулично-дорожньої мережі (крім автомобільних доріг державного значення), на стаціонарних постах ДПС ДАІ, у населених пунктах, при виконанні розпорядчо-регулювальних дій та забезпеченні спеціальних заходів. Місце несення служби при цьому вибирається за умови надання можливості працівникові ДПС своєчасно фіксувати і припиняти адміністративні правопорушення у сфері дорожнього руху без створення аварійних обстановок чи перешкод у русі.";

у пункті 12.5:

абзац перший викласти в такій редакції "12.5. При несенні служби на стаціонарних постах ДПС ДАІ, участі в проведенні цільових заходів (операцій, відпрацювань, оперативних планів) працівниками ДПС особлива увага приділяється:";

підпункт 12.5.2 викласти в такій редакції:

"12.5.2. Виявленню транспортних засобів, які перебувають у розшуку або якими незаконно заволоділи, та встановленню причетних до таких заволодінь осіб.";

пункт 12.6 викласти в такій редакції:

"12.6. Стаціонарні пости ДПС забезпечуються службовою документацією, довідковими матеріалами, спеціальною технікою та засобами, перелік яких визначено в додатку 1 до Положення про стаціонарні пости дорожньо-патрульної служби Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС України від 4 травня 2011 року N 177 ( z0626-11 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2011 року за N 626/19364 (із змінами).

Для оперативного реагування на ускладнення дорожньої обстановки та виїзду на місце ДТП в межах закріплених територій кількість особового складу для несення служби на стаціонарному посту ДПС повинна бути не менше чотирьох працівників ДПС у зміну, два з яких здійснюють нагляд за дорожнім рухом на службовому транспортному засобі на маршруті патрулювання, прилеглому до стаціонарного поста ДПС.";

у пункті 12.11 слова "перебуває у стані сп'яніння," виключити;доповнити главу новим пунктом 12.12 такого змісту:

"12.12. Спеціальні світлові та звукові сигнальні пристрої, що встановлені на службових транспортних засобах підрозділів ДПС, повинні використовуватись працівниками ДПС за умови забезпечення безпеки дорожнього руху:

при виконанні невідкладних службових завдань;

для профілактики та попередження порушень ПДР ( 1306-2001-п ) під час забезпечення безпеки дорожнього руху на вулично-дорожній мережі;

під час супроводження транспортних засобів та ескортування посадових осіб, відносно яких здійснюється державна охорона,

транспортних засобів або їх колон (5 і більше одиниць),

організованих груп дітей, небезпечних, великовагових або великогабаритних вантажів;

для зупинки транспортного засобу правопорушника та припинення порушення ним ПДР ( 1306-2001-п );

при оформленні матеріалів ДТП;

під час тимчасового обмеження або заборони руху транспортних засобів для забезпечення безперешкодного проїзду осіб, відносно яких здійснюється державна охорона, блокування проїзної части автодороги (вулиці) для затримання правопорушника, охорони громадського порядку під час проведення масових заходів.".

10. У главі 14:

у пункті 14.2 слова "з тротуару (обочини)" виключити;

пункт 14.7 викласти в такій редакції:

"14.7. Під час звернення до водія працівник Державтоінспекції зобов'язаний привітатися, чітко й зрозуміло назвати свою посаду, звання та прізвище, повідомити про причину зупинки транспортного засобу, суть скоєного правопорушення у випадку його вчинення та висловити вимогу про пред'явлення водієм для перевірки посвідчення на право керування транспортним засобом, реєстраційного документа на транспортний засіб та поліса (сертифіката) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.".

 

11. У главі 16:

у пункті 16.3:

підпункт 16.3.6 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Організація затримання транспортного засобу правопорушника, що переслідується нарядами ДПС, здійснюється черговим по підрозділу ДАІ.

За наявності датчиків систем GPS-навігації на службових транспортних засобах підрозділів ДПС ДАІ черговий по підрозділу ДАІ, маючи інформацію про їх місцезнаходження та про напрямок руху транспортного засобу правопорушника, визначає місце його зупинки та затримання і віддає відповідний наказ нарядам ДПС, що перебувають найближче до цього місця, прибути туди та вжити заходів щодо затримання правопорушника.";

в абзаці першому підпункту 16.3.7 слово та цифри "розділу 24" замінити словом та цифрами "розділу 23";

абзац третій пункту 16.4 викласти в такій редакції:

"мопедів, мотоциклів, водії яких або особи, що ними керують, перебувають без мотошоломів, за винятком випадків, коли наявна інформація про причетність транспортного засобу або його водія до вчинення злочину.".

 

12. Главу 17 викласти в такій редакції:

"17. Особливості несення служби працівниками підрозділів ДПС.

17.1. Під час несення служби працівникам підрозділів ДПС забороняється:

17.1.1. Виймати з кобури і передавати будь-кому свою табельну вогнепальну зброю.

17.1.2. Відволікатися від служби і послаблювати увагу під час нагляду за дорожнім рухом.

17.1.3. Вступати в розмови з учасниками дорожнього руху з питань, які не стосуються служби.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.