Здавалка
Главная | Обратная связь

Порушувати правила радіообміну, вести неслужбові розмови по телефону.17.1.5. Заходити без службової необхідності в жилі будинки та інші приміщення.

17.1.6. Відключати датчики систем GPS-навігації, встановлені на службових транспортних засобах підрозділів ДПС, складові частини системи відеофіксації транспортних засобів з розпізнаванням номерних знаків.

17.1.7. Перевозити сторонніх громадян або вантажі в службовому транспортному засобі (автомобілі, автобусі, мотоциклі), а також залишати його незамкненим та без нагляду.

17.1.8. Самовільно залишати пост, маршрут патрулювання або відхилятися від нього і змінювати порядок несення служби.

17.1.9. Порушувати або відступати від вимог ПДР, за винятком випадків, визначених ПДР ( 1306-2001-п ).

17.1.10. Передавати будь-кому спеціальні засоби індивідуального захисту та активної оборони, а також спеціальні технічні чи технічні засоби, що використовуються для виявлення та фіксування порушень правил дорожнього руху ( 1306-2001-п ), передавати право керування службовим транспортним засобом.

17.1.11. Залишати без нагляду в службовому транспортному засобі затриманих осіб.

17.1.12. Використовувати для несення служби приватні транспортні засоби.

17.2. У взаємовідносинах з учасниками дорожнього руху забороняється:

звертатися до учасників дорожнього руху на "ти";

використовувати погрозливі чи образливі жести;

допускати при спілкуванні надмірний тон, грубість, неввічливе викладення зауважень, образливі вирази або репліки, погрози;

пред'являти неправомірні та незаслужені звинувачення.".

 

13. Пункт 19.1 глави 19 викласти в такій редакції:

"19.1. Технічні засоби для визначення швидкості руху, фіксації порушень ПДР ( 1306-2001-п ), складові частини системи відеофіксації транспортних засобів з розпізнаванням номерних знаків, прилади для виявлення підробок у документах застосовуються згідно з інструкціями про порядок їх використання.".

14. Підпункт 21.3.1 пункту 21.3 глави 21 викласти в такій редакції:

"21.3.1. За допомогою засобів зв'язку повідомляє командирові підрозділу ДАІ (черговому) про час, місце пригоди, її характер, причини та наслідки, можливу зону ураження, наявність або відсутність протікання чи розсипання вантажу, наявність або відсутність загоряння, відомості з інформаційної таблиці про небезпечний вантаж (додаток 8), а саме ідентифікаційний код виду небезпеки (зазначений у верхній частині інформаційної таблиці) та ідентифікаційний номер небезпечної речовини за переліком ООН (зазначений у нижній частині інформаційної таблиці).".

15. У главі 27:

у пункті 27.2:

абзац перший викласти в такій редакції:

"27.2. Під час звернення до учасників дорожнього руху працівник підрозділу ДПС зобов'язаний привітатися, чітко й зрозуміло назвати свою посаду, звання, прізвище, суть звернення та на їх вимогу пред'явити службове посвідчення.";

абзац четвертий виключити;

пункт 27.12 викласти в такій редакції:

"27.12. Особистість судді недоторканна, він не може бути затриманий або примусово доставлений до ОВС у порядку провадження у справах про адміністративні правопорушення. Недоторканність судді поширюється також на транспорт, що ним використовується, на майно і документи, що йому належать. Про допущене суддею порушення, стягнення за яке накладається в судовому порядку, складається рапорт, який передається командирові підрозділу з обов'язковою реєстрацією для подальшої передачі за місцем роботи.".

16. У главі 29:

пункт 29.2 викласти в такій редакції:

"29.2. Організація та проведення негласних перевірок несення служби здійснюються працівниками апаратів управлінь (відділів) Державтоінспекції ГУМВС, УМВС, працівниками Департаменту Державтоінспекції МВС. За рішенням керівників управлінь (відділів) Державтоінспекції ГУМВС, УМВС до проведення таких негласних перевірок залучаються керівники (командири, заступники командирів) стройових підрозділів ДПС ДАІ, крім осіб, які виконують їх обов'язки.";

у пункті 29.4 слова "не менше двох разів" замінити словами

"не менше одного разу";

у пункті 29.8 абзац перший викласти в такій редакції:

"29.8. Негласні перевірки проводяться згідно з графіками, затвердженими відповідно начальниками (заступниками начальників) управлінь (відділів) Державтоінспекції ГУМВС, УМВС, начальником (заступниками начальника) Департаменту Державтоінспекції МВС, а поза графіком - лише з їх письмового дозволу.".

17. У главі 30:

підпункт 30.1.1 пункту 30.1 викласти в такій редакції:

"30.1.1. Стан аварійності на маршруті патрулювання, рівень і якість надання допомоги учасникам дорожнього руху.";

підпункт 30.2.1 пункту 30.2 викласти в такій редакції:

"30.2.1. Громадська думка учасників дорожнього руху щодо стану організації дорожнього руху та забезпечення його безпеки на території обслуговування, надання допомоги учасникам дорожнього руху (проведення моніторингу громадської думки організовується керівниками управлінь (відділів) Державтоінспекції ГУМВС, УМВС не рідше одного разу впродовж півріччя).";

доповнити главу новими пунктами 30.3 та 30.4 такого змісту:

"30.3. Забороняється керівникам підрозділів ДАІ здійснювати оцінювання роботи працівників ДПС за кількістю складених ними адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху ( 1306-2001-п ).

30.4. Не допускається установлення керівниками підрозділів ДАІ кількісних показників щодо документування працівниками ДПС порушень ПДР ( 1306-2001-п ) під час організації несення дорожньо-патрульної служби.".

18. Посилання на додатки 3, 4, 5, 6, 8, 10 до Інструкції ( z0576-09 ) в тексті Інструкції вважати посиланнями на додатки 2, 3, 4, 5, 6, 8 відповідно.

 

Начальник Управління

ДАІ МВС України

генерал-майор міліції В.М.Лозовий©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.