Здавалка
Главная | Обратная связь

Вхідні дані для виконання Домашнього завдання частина 2.Система показників, що використовуються при проведенні економічного аналізу наступних узагальнюючих показників:

- Вартість виробленої продукції

Найменування показників Індекс
Вартість виробленої продукції В
Випуск продукції в натуральному виміру N
Ціна одиниці продукції С
Облікова чисельність персоналу qппп
Продуктивність праці робітника за рік Wппп
Вартість основних фондів Fос
Фондовіддача f
Норматив оборотних коштів по підприємству Fоб,ср
Коефіцієнт обігу оборотних коштів Коб
Кількість основного обладнання n
Кількість годин роботи одиниці основного обладнання за рік Тр,ед
Продуктивність одиниці основного обладнання за годину
Питома собівартість продукції (собівартість одиниці продукції)
Рентабельність продукції Rs
Простої одиниці продукції в планово-попереджувальних ремонтах Тппр,од
за технологією Тто,од
через: відсутність енергії Тоэ,од
відсутність сировини Тос,од
поломки обладнання Тпл,од
відсутність робочих Тор,од
Об’єм завантаження одиниці основного обладнання
Тривалість циклу виготовлення одиниці продукції
Коефіцієнт виходу готової продукції Кв
Питома вага чисельності основних робочих у чисельності робітників Jор
Облікова чисельність основних робочих qор
Продуктивність праці основного робочого за рік Wор
Кількість основного обладнання n
Норматив обслуговування Нобсл
Кількість робочих змін (для періодичного виробництва) Ксм
Коефіцієнт переходу до облікової чисельності Ксп
Ціна одиниці продукції С
Виробка одним основним робочим за рік Qор
Відпрацьовано діб основним робочим за рік Тэ
Виробка одного основного робочого за добу Qдн
Відпрацьовано годин основним робочим за зміну Тсм
Виробка одного основного робочого за годину Qчас

 

- Фондовіддача основних фондів

Найменування показників Індекс
Фондовіддача основних фондів f
Вартість основних фондів Fос
Вартість виробленої продукції В
Вартість активної частини основних фондів Fак
Питома вага вартості активної частини в вартості основних фондів Jак
Випуск продукції в натуральному виміру N
Ціна одиниці продукції С
Вартість основного обладнання Fобр
Питома вага вартості обладнання в вартості активної частини основних фондів Jобр
Кількість основного обладнання n
Кількість годин роботи одиниці основного обладнання за рік Тр,од
Продуктивність одиниці основного обладнання за годину
Питома собівартість продукції (собівартість одиниці продукції)
Рентабельність продукції Rs
Простої одиниці продукції в планово-попереджувальних ремонтах Тппр,од
за технологією Тто,од
через: відсутність енергії Тоэ,од
відсутність сировини Тос,од
поломки обладнання Тпл,од
відсутність робочих Тор,од
Об’єм завантаження одиниці основного обладнання
Тривалість циклу виготовлення одиниці продукції
Коефіцієнт виходу готової продукції Кв
Вартість одиниці основного устаткування Fед,обр
Питома вага вартості основного обладнання в вартості всього устаткування Jос,обр

 

- Коефіцієнт обігу оборотних коштів

Найменування показників Індекс
Коефіцієнт обігу оборотних коштів Коб
Норматив оборотних коштів по підприємству Fоб,ср
Вартість виробленої продукції В
Норматив оборотних коштів по запасам сировини та матеріалів Fзп,см
Норматив оборотних коштів по запасам палива та енергії Fзп,тэ
Норматив оборотних коштів по запасам готової продукції Fзп,гп
Випуск продукції в натуральному виміру N
Ціна одиниці продукції С
Одноденний випуск продукції Nдн
Середня норма витрати сировини та матеріалів Нр,см
Норма запасу сировини та матеріалів Нз,см
Ціна одиниці сировини та матеріалів Ссм
Середня норма витрати палива та енергії Нр,тэ
Норма запасу палива та енергії Нз,тэ
Ціна одиниці палива та енергії Стэ
Норма накопичення партії поставки продукції Нз,пр
Кількість основного обладнання n
Кількість годин роботи одиниці основного обладнання за рік Тр,ед
Продуктивність одиниці основного обладнання за годину
Питома собівартість продукції (собівартість одиниці продукції)
Рентабельність продукції Rs

 

- Продуктивність праці робітників

Найменування показників Індекс
Середньорічна продуктивність праці одного робітника Wппп
Облікова чисельність персоналу qппп
Вартість виробленої продукції В
Питома вага чисельності основних робочих в чисельності робітників Jор
Середньорічна продуктивність праці одного основного робочого
Облікова чисельність основних робочих qсп
Випуск продукції в натуральному виміру N
Ціна одиниці продукції С
Виробка продукції одним основним робочим за рік
Кількість основного обладнання n
Норматив обслуговування одиниці устаткування Нобсл
Кількість робочих змін Ксм
Коефіцієнт переходу до облікової чисельності Ксп
Кількість годин роботи одиниці основного обладнання за рік Тр,ед
Продуктивність одиниці основного обладнання за годину
Питома собівартість продукції (собівартість одиниці продукції)
Рентабельність продукції Rs
Відпрацьовано діб основним робочим за рік Тэ
Виробка одного основного робочого за добу Qдн
Відпрацьовано годин основним робочим за зміну Тсм
Виробка одного основного робочого за годину Qчас

 

- Витрати на виробництво:

питома собівартість (собівартість одиниці продукції)

Найменування показників Індекс
Питома собівартість продукції (собівартість одиниці продукції)
Умовно-зміна частина собівартості одиниці продукції Sу,зм
Умовно-постійна частина собівартості одиниці продукції Sу,пос
Питомі (на одиницю продукції) витрати сировини та матеріалів Sу,см
Питомі (на одиницю продукції) витрати палива та енергії Sу,тэ
Питомі (на одиницю продукції) витрати на заробітну плату основних робочих Sу,зр
Питомі (на одиницю продукції) витрати на нарахування на заробітну плату Sу,нч
Питомі (на одиницю продукції) витрати га амортизаційні відрахування Sу,ам
Питомі (на одиницю продукції) інші витрати Sу,пр
Середня норма витрат сировини та матеріалів Нр,см
Середня ціна одиниці сировини та матеріалів Ссм
Середня норма витрат палива та енергії Нр,тэ
Середня ціна одиниці палива та енергії Стэ
Фонд заробітної плати основних робочих з нарахуваннями за рік Lоб (Sзп)
Випуск продукції в натуральному виміру N
Амортизація основних фондів А
Інші витрати на виробництво Sпр
Основна заробітна плата основних робочих Lос
Додаткова заробітна плата основних робочих Lдп
Амортизація активної частини основних фондів Аак
Амортизація пасивної частини основних фондів Апс
Частка інших витрат на гривню заробітної плати основних робочих Dпр
Облікова чисельність основних робочих qсп
Відпрацьовано чоловіко-годин одним основним робочим за рік Тр
Середньогодинна тарифна ставка одного основного робочого Тст
Коефіцієнт доплат Кдоп
Норма амортизації активної частини основних фондів На,ак
Вартість активної частини основних фондів Fак
Норма амортизації пасивної частини основних фондів На,пс
Вартість пасивної частини основних фондів Fпс

 

- Витрати на гривню продукції

Найменування показників Індекс
Витрати на гривню продукції Z
Питома собівартість продукції (собівартість одиниці продукції)
Ціна одиниці продукції С
Умовно-зміна частина собівартості одиниці продукції Sу,зм
Умовно-постійна частина собівартості одиниці продукції Sу,пос
Питомі (на одиницю продукції) витрати сировини та матеріалів Sу,см
Питомі (на одиницю продукції) витрати палива та енергії Sу,тэ
Питомі (на одиницю продукції) витрати на заробітну плату основних робочих Sу,зр
Питомі (на одиницю продукції) витрати на нарахування на заробітну плату Sу,нч
Питомі (на одиницю продукції) витрати га амортизаційні відрахування Sу,ам
Питомі (на одиницю продукції) інші витрати Sу,пр
Середня норма витрат сировини та матеріалів Нр,см
Середня ціна одиниці сировини та матеріалів Ссм
Середня норма витрат палива та енергії Нр,тэ
Середня ціна одиниці палива та енергії Стэ
Фонд заробітної плати основних робочих з нарахуваннями за рік Lоб (Sзп)
Випуск продукції в натуральному виміру N
Амортизація основних фондів А
Інші витрати на виробництво Sпр

 

- Прибуток підприємства

Найменування показників Індекс
Чистий прибуток від виробництва продукції
Балансовий прибуток підприємства Р
Податок на прибуток підприємства Pнп
Випуск продукції в натуральному виміру N
Ціна одиниці продукції С
Питома собівартість продукції (собівартість одиниці продукції)
Кількість основного обладнання n
Кількість годин роботи одиниці основного обладнання за рік Тр,ед
Продуктивність одиниці основного обладнання за годину
Облікова чисельність персоналу qппп
Виробка продукції одним працівником за рік Qппп
Умовно-зміна частина собівартості одиниці продукції Sу,зм
Умовно-постійна частина собівартості одиниці продукції Sу,пос
Простої одиниці продукції в планово-попереджувальних ремонтах Тппр,од
за технологією Тто,од
через: відсутність енергії Тоэ,од
відсутність сировини Тос,од
поломки обладнання Тпл,од
відсутність робочих Тор,од
Об’єм завантаження одиниці основного обладнання
Тривалість циклу виготовлення одиниці продукції
Коефіцієнт виходу готової продукції Кв
Питома вага чисельності основних робочих в чисельності робітників Jор
Виробка продукції одним основним робочим за рік

 

- Рентабельність виробництва

Найменування показників Індекс
Рентабельність виробництва Rпр
Вартість основних фондів Fос
Норматив оборотних коштів по підприємству Fоб,ср
Балансовий прибуток підприємства Р
Вартість активної частини основних фондів Fак
Питома вага вартості активної частини в вартості основних фондів Jак
Норматив оборотних коштів по запасам сировини та матеріалів Fзп,см
Норматив оборотних коштів по запасам палива та енергії Fзп,тэ
Норматив оборотних коштів по запасам готової продукції Fзп,гп
Випуск продукції в натуральному виміру N
Питома собівартість продукції (собівартість одиниці продукції)
Питома собівартість продукції (собівартість одиниці продукції)
Питома вага вартості обладнання в вартості активної частини основних фондів Jобр
Вартість основного обладнання Fобр
Питома вага вартості основного обладнання в вартості всього устаткування Jос,обр
Облікова чисельність персоналу qппп
Виробка продукції одним працівником за рік Qппп
Кількість основного обладнання n
Кількість годин роботи одиниці основного обладнання за рік Тр,ед
Продуктивність одиниці основного обладнання за годину
Умовно-зміна частина собівартості одиниці продукції Sу,зм
Умовно-постійна частина собівартості одиниці продукції Sу,пос
Вартість основного обладнання Fобр
Питома вага вартості обладнання в вартості активної частини основних фондів Jобр
Простої одиниці продукції в планово-попереджувальних ремонтах Тппр,од
за технологією Тто,од
через: відсутність енергії Тоэ,од
відсутність сировини Тос,од
поломки обладнання Тпл,од
відсутність робочих Тор,од
Об’єм завантаження одиниці основного обладнання
Тривалість циклу виготовлення одиниці продукції
Коефіцієнт виходу готової продукції Кв
Вартість одиниці основного устаткування Fед,обр

 

Додаток 3

1 . Показники по використанню устаткування :

- Номінальний фонд роботи одиниці обладнання за рік в годинах:

- Фонд часу роботи одиниці обладнання за рік в годинах:

- Продуктивність одиниці обладнання за годину в нат. од.:

2. Показники по виробництву продукції:

- Випуск продукції в натуральному вимірі за рік:

3. Показники з використання основних фондів:

- Вартість основного обладнання:

- Вартість всього обладнання:

- Вартість активної частини основних фондів:

- Вартість основних фондів:

- Вартість пасивної частини основних фондів:

- Амортизація активної частини основних фондів:

- Амортизація пасивної частини основних фондів:

- Амортизація основних фондів всього:

- Питомі (на одиницю продукції) амортизаційні відрахування:

4 . Показники по використанню трудових ресурсів:

- Номінальний фонд часу роботи робочого в годинах:

- Ефективний фонд часу роботи робочого в днях:

- Ефективний фонд часу роботи робочого в годинах:

- Коефіцієнт переходу до облікової чисельності основних робочих:

- Явочна чисельність основних робочих в зміну:

- Явочна чисельність основних робочих на добу:

- Штатна чисельність основних робочих:

- Облікова чисельність основних робочих:

- Облікова чисельність персоналу:

- Виробіток одного працівника за рік:

- Виробіток одного основного робочого за рік:

або:

- Відпрацьовано чоловіко - днів основними робочими:

- Відпрацьовано чоловіко - годин основними робочими:

- Виробка одного основного робочого за добу:

або:

- Виробка одного основного робочими за годину:

5 . Показники по оплаті праці основних робітників:

- Основна заробітна плата основних робочих за рік:

,

- Додаткова заробітна плата основних робочих за рік:

- Загальний річний фонд зарплати основних робочих:

,

- Основна зарплата основних робочих на одиницю продукції (тонну):

- Додаткова зарплата основних робочих на одиницю продукції:

- Загальний річний фонд зарплати основних робочих на одиницю продукції:

6. Показники за витратами на виробництво:

- Питомі ( на тонну ) витрати сировини і матеріалів:

 

- Питомі ( на тонну ) витрати палива та енергії:

- Питома ( на тонну ) зарплата основних робочих:

 

- Питомі ( на тонну ) нарахування на зарплату основних робочих:

- Питома ( на тонну ) зарплата основних робочих з нарахуваннями:

 

- Питомі ( на тонну ) амортизаційні відрахування:

- Витрати сировини і матеріалів:

- Витрати палива та енергії:

- Зарплата основних робочих:

- Нарахування на зарплату основних робочих:

- Зарплата основних робочих з нарахуваннями:

- Амортизаційні відрахування:

- Інші витрати на виробництво всієї продукції:

- Витрати на виробництво всієї продукції:

в т.ч.

- Умовно - змінні витрати:

- Умовно - постійні витрати:

- Питомі ( на тонну ) інші витрати:

- Питомасобівартість продукції ( собівартість 1 тонни:

в т.ч.

- Умовно - змінна частина:

- Умовно - постійна частина:

7. Показники по виробництву продукції:

- Ціна одиниці продукції:

- Вартість виробленої всієї продукції:

8. Показники по використанню оборотних коштів:

- Одноденний випуск продукції:

- Одноденні витрати сировини і матеріалів:

 

- Витрати сировини і матеріалів на виробництво всієї продукції:

- Число поставок сировини і матеріалів:

- Середній інтервал між поставками сировини і матеріалів:

- Поточний запас сировини і матеріалів на складах:

- Страховий запас сировини і матеріалів на складах:

- Норма запасу сировини і матеріалів на складах:

- Норматив оборотних коштів по запасах сировини і матеріалів:

- Одноденні витрати палива та енергії:

- Витрати палива і енергії на виробництво всієї продукції:

- Число поставок палива та енергії:

- Середній інтервал між поставками палива та енергії:

- Поточний запас палива та енергії на складах:

- Страховий запас палива і енергії на складах:

- Норма запасу палива і енергії на складах:

- Норматив оборотних коштів по запасах палива та енергії:

- Норматив оборотних коштів по запасах матеріальних ресурсів:

- Норма оборотних коштів на накопичення партії поставки продукції:

- Норматив оборотних коштів по запасах продукції:

- Норматив оборотних коштів по підприємству:

9. Основні техніко - економічні показники діяльності:

- Виробничі фонди підприємства:

- Середньорічна зарплата основних робочих:

- Продуктивність праці працівника за рік:

або:

- Продуктивність праці основного робочого за рік:

або:

- Балансовий прибуток підприємства:

- Податок на прибуток:

- Чистий прибуток підприємства:

- Витрати на гривню продукції:

- Фондовіддача основних фондів:

- Рентабельність основних фондів у відсотках:

- Коефіцієнт обігу оборотних коштів:

- Рентабельність виробництва у відсотках:

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

«ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»

 

з курсу«Економічний аналіз підприємства»

 

Виконав:

Студент групи ………………… ………………………………………………………………………………..

 

Преревірив:

……………………. кафедри менеджменту ………………………………………………………………

 

Дніпропетровськ 20…..р.

 

Домашнє завдання «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»

з курсу«Економічний аналіз підприємства»

за напрямом підготовки: 6.030507 – маркетинг,

спеціальністю : 7.03050701 – маркетинг.

 

Розробники:Радін В.М., доцент, к.е.н., Скрипник О.В, асистент.

 

 

Методичні вказівки до виконання Домашнього завдання «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»

затверджені на засіданні кафедри менеджменту

Протокол від. “____”________________20__ року № ___

 

Завідувач кафедри _______________________ (Ткаченко А.М.)

 

“_____”___________________ 20___ року

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.