Здавалка
Главная | Обратная связь

Юридична особа як суб'єкт цивільного права. Види юридичних осібЮридична особа – це організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем і відповідачем у суді (ст.80 ЦК).

Ознакамиюридичної особи є:

1) організаційна єдність. Юридична особа має певну структуру (відділи, цехи, інші підрозділи), керівництво, певну мету і завдання (закріплені установчим документом);

2) наявність відокремленого майна. Організація повинна мати своє майно, відокремлене від майна засновників або інших юридичних осіб. Юридична особа володіє ним за правом власності, повного господарського відання (державні підприємства) чи оперативного управління (казенні підприємства – такі, що не можуть бути приватизовані). Крім того, юридична особа повинна мати самостійні фінансові документи (баланс чи кошторис, рахунок у банку);

3) самостійна майнова відповідальність. Юридична особа сама відповідає за правочинами, що укладаються нею, за борги та інші зобов'язання. Наприклад, держава не відповідає за борги державних підприємств;

4) участь у цивільному обігу від свого імені. Юридична особа має власне найменування, закріплене державною реєстрацією. Вона має право набувати цивільні права та обов'язки, визначені її статутом чи іншим установчим документом;

5)здатність бути позивачем і відповідачем у суді. Від свого імені юридична особа має право бути учасником судового процесу.

Правоздатність і дієздатність юридичної особи виникають одночасно – у момент державної реєстрації і внесення її до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України.

Види юридичних осіб:

1) залежно від порядку створення розрізняють юридичні особи приватного права та юридичні особи публічного права. Юридичні особи приватного права створюються на підставі установчих документів (статутів, договорів). Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади АРК або органу місцевого самоврядування;

2) залежно від форм власності розрізняють приватні, комунальні та державні юридичні особи;

3) залежно від організаційно-правової форми розрізняють товариства та установи.

Товариство створюється шляхом об'єднання осіб (учасників), які мають право брати участь в цьому товаристві. Товариство може бути створено однією особою, бути підприємницьким та непідприємницьким. Підприємницьким є товариство, мета якого – отримання прибутку та його наступний розподіл між учасниками. Такими юридичними особами є господарські товариства та виробничі кооперативи. Непідприємницьким є товариство, яке не має мети отримання прибутку.

Установою є організація, створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об’єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.