Здавалка
Главная | Обратная связь

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ З ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯЗМІСТ

   
ВСТУП …………………………………………………………………
ОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ З ТЕМИ ……………………….  
Висновки до розділу 1………………………………………… РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ «МІФ» У ЛІТЕРАТУРІ…………….  
  2.1.   Появлення поняття «Міфологічні елементи» .. …………….
2.2. Значення символів в міфології.………………………….
2.3. Чим відрізняється Міф від Казки?....................................   Висновки до розділу 2……………………………………………………. ВИСНОВКИ …………………… ………………………………………..  
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………
ДОДАТКИ  

 

 

Вступ

Як і в давні часи, міфологія й досі широко використовується в літературі і не втратила своєї популярності. Про це свідчать такі літератори ,як: Лосев А. Ф.[1], Мелетинский Е. М.[2], ШахновичМ. И.[3], Леви-Строс К.[4], Берёзкин Ю. Е.[5], Шайгородський Ю. Ж.[6], Б.Невський.,[7]. Ханютин Ю. М,.[8].Сокир В. Н, [9] та ін.

Образи давньогрецької міфології використовувалися ще античними авторами. Завдяки творам, що дійшли до нас, нам відомо про багатьох героїв Давньогрецької міфології. Ці образи полюбилися європейцям своєю виразністю, тому так багато письменників протягом століть знову й знову до них поверталися. Найбільш популярними й досі залишаються : Едіп , Медея , Федра , Електра , Антигона , Одісей , Прометей і багато інших.

Мета роботи: узагальнювання знань про міфи,їхнє використання в українській літературі та значення міфів у сучасному житті.

Мета роботи передбачає розв’язання таких завдань:

1) розкрити основне поняття «Міф»;

2) визначити у яких творах письменники згадували про містичні істоти;

3) з’ясувати в чому різниця між Міфом та Казкою;

4) проаналізувати чи можна поєднати Міф та сучасність, чи це можливо?

5) знайти схожі образи у міфології інших народів

Об’єкт дослідження – міфи та міфологічні образи

Предмет дослідження – міфологічні образи в творчості українських письменників.

 

Методи дослідження.Для розкриття теми наукової роботи було використано такі методи:

- описовий метод

- метод узагальнення використано для з’ясування історичного значення міфів у нашому житті

- бібліографічний метод

 

Практичне значення отриманих результатівполягає в тому, що результати дослідження можуть бути використані під час підготовки до уроків, написання рефератів, участі в конкурсах і олімпіадах із таких дисциплін, як «Українська література» та «Всесвітня література».

 

Структура наукової роботи.Робота складається зі вступу, 3-ох розділів, висновків, списку використаних джерел загальним обсягом 30 сторінок, з них обсяг основного тексту – 23 сторінки, список використаних джерел нараховує 10 позицій.

 

РОЗДІЛ 1

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ З ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Останнім часом до вивчення міфології звернулося багато українських письменники, як Мелетинский Е. М., Фрейденберг О.М., Шелогурова Г., та ін. Цей напрям є одним з перспективних у дослідженні історії України.

У процесі написання наукової роботи використано різні джерела, що містять цікаву інформацію про міфи та їх використання у давній та у сучасній українській літературі. Серед джерел, які мають значення для вивчення цієї теми, важливе місце належать книгам Фрейденберг О.М. [13], Гулигі А.В,[14], Мелетинский Е.М.,[28],та ін.

У книзі Мелетинский Е.М. «Поетика міфу»[28]. Мелетинский відзначає, що міфотворчість 20 століття використовується як «засіб оновлення культури і людини». Міф допомагає сучасній людині вийти з рамок особистого, піднятися над умовним і приватним і прийняти абсолютні та універсальні цінності. Зауважує також, що «Вспомінательная» тенденція була характерною рисою культури 20 століття в цілому. Вона полягала в «відкриття» старого, в утвердженні культури як суми досягнутих людством в різній мірі і в різних формах втілених істин. У зв'язку з цим цілком закономірним виглядає припущення, що існували істини у формі міфології.

Щодо книжки, Гулига А.В. «Міф як філософська проблема»[18], то в ній докладно перераховані «ознаки міфу»,що дуже допомогло в означенні міфологічних елементів.

Також ґрунтовно досліджує поняття «символ»,та основні його властивості, у своїй книзі Брюсов В.Я. «Сенс сучасної поезії».[26]

Що таке міф, в яких стосунках він перебуває з релігією, філософій, наукою, мистецтвом, політикою. Чи помер міф з переходом людства до інших форм мислення, або він продовжує жити і сьогодні, незважаючи на панування наукового світорозуміння, пронизуючи всі сфери людського існування? Відповіді на ці, не прості питання дає в цій книзі відомий сучасний німецький філософ Курт Хюбнер в книзі «Истина мифа»[12].

У Мірчі Еліаде "Аспекти міфу"[21],переконливо показують, яким чином деякі сторони міфологічного мислення утворюють важливу складову частину самого людської істоти. Дослідження підкріплено вражаючою кількістю фактичного матеріалу; наведено велику кількість прикладів з міфологій самих різних культур, як первісних, так і сучасних.

 

Автор книги «Мифология. Миф, религия, культура» [9] Садовська И.Г. розглядає шість провідних міфологічних систем: єгипетську, індійську, грецьку, римську, германно-скандинавську,та слов'янську. Мабуть, вона вперше спробувала підсумувати та систематизувати дослідження істориків і міфологів.

 

 

РОЗДІЛ 2©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.