Здавалка
Главная | Обратная связь

Предмет дослідження – навчально- виховний процес фізичного вихованя дітей середнього шкільного віку



Курсова робота методика розвитку витривалості на уроках фізичної культури з легкої атлетики у дітей сере

Начало формы

Конец формы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУРСОВА РОБОТА

Методика розвитку витривалості на уроках фізичної культури з легкої атлетики у дітей середнього шкільного віку

З навчальної дисципліни « Методи дослідження »

Виконав :

Студент 31 групи 3 курса ФФВ

Савицький І.О.

Науковий керівник:

к.е.н.,Третяк О.В

Бердянск-2013

Вступ

Розділ1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ.

Анатомо фізіологічні особливості дітей середнього шкільного віку

Витривалість: характеристика, фактори, що її зумовлюють

Методи розвитку витривалості у дітей середнього шкільного віку

Розділ 2 МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Методи дослідження ( теоретичні та емпіричні )

Організація дослідження

Розділ 3 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІХ ОБГОВОРЕННЯ

Методика розробки експеримента програми розвитку витривалості у дітей середнього шкільного віку

Перевірка ефективності методики розвиток витривалості у дітей середнього шкільного віку.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


Вступ

Актуальність. Витривалість - це здатність робити ефективну роботу визначеної інтенсивності протягом часу, передбаченого специфікою змагань. Витривалість характеризується здатністю організму протистояти стомленню і відновлювати працездатність після перенесених навантажень. Парадоксально, навантаження з роками для учнів зменшується, а здорових дітей з року в рік стає менше. За даними наукових і медичних досліджень близько 80 % дітей в Україні мають різні захворювання. Тобто повністю здорових дітей набагато менше.

Але більшість учнів, особливо дівчат з цими труднощами справляються. Реально виконання нормативів усіма учнями, віднесених до основної групи на оцінку «відмінно» та «добре». Вважається, що реально, але при методично правильно підібраному навантаженні, враховуючи вік, рівень розвитку і фізичну підготовку дітей.

Аналізуючи досвід кращих вчителів фізичної культури, і тренерів-викладачів з легкої атлетики, розглянемо рекомендації для вчителів фізичної культури шкіл з проведення бігу на витривалість для школярів згідно програми з фізичної культури.

Робоча гіпотеза. У прояві витривалості відбивають рівень розвитку усіх фізичних якостей і всі сторони, спортивної підготовки (технічна, тактична і морально-вольова). Функціонально витривалість визначається злагодженістю роботи всіх систем організму, працездатністю нервових клітин, дихання, кровообігу й ін. Прояв витривалості в сполученні з іншими руховими якостями не виключає можливості цілеспрямованої роботи над її удосконалюванням.

Предмет дослідження – навчально- виховний процес фізичного вихованя дітей середнього шкільного віку

Об`єкт дослідження – методика розвитку витривалості дітей середнього шкільного віку







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.