Здавалка
Главная | Обратная связь

Як повинен діяти представник сторони і суд при виявленні неналежних доказів під час судового розгляду справи? 

Недопустимими (неналежними) є докази: а) одержані з порушенням порядку, встановленого законом; б) які походять з інших засобів доказування, ніж ті, що визначені законом для підтвердження певних обставин.

Суд може встановити, що доказ є недопустимим: а) під час розгляду клопотання про залучення доказу — в такому випадку суд відмовляє у задоволенні клопотання із зазначенням мотивів, з яких він вважає доказ недопустимим; б) під час дослідження доказів — в такому разі суд може припинити дослідження цього доказу і виключити його з числа доказів у справі; в) після одержання доказів — суд, ухвалюючи рішення, не бере відповідного доказу до уваги, а в мотивувальній частині постанови зазначає про недопустимість доказу і наводить відповідне обґрунтування; г) в суді вищої інстанції — суд має право змінити або скасувати судове рішення, ухвалене з урахуванням недопустимого доказу; д) під час провадження за нововиявленими обставинами — суд, що здійснює цей вид провадження, може скасувати судове рішення у справі та постановити нове рішення без урахування недопустимого доказу.

*5. Швидкісний поїзд Київ-Львів запізнився на 4 години. У зв’язку з цим окремі пасажири не потрапили на міжнародний потяг Львів-Краків. 4 особи вирішили повернути собі майнові збитки на суму 9500 грн (вартість квитків на потяг Київ-Львів, Львів-Краків, нові квитки Львів-Краків, перебування доби в готелі у Львові) та моральну шкоду у сумі 2000 грн.

Визначіть предмет доказування та докази по справі? Визначіть на кому лежить тягар доказування?

 

Відповідь:

Предмет доказування відповідно до ч. 1 ст. 179 ЦПК:

 

1. Предметом доказування під час судового розгляду є факти, які обґрунтовують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для вирішення справи (причини пропуску строку позовної давності тощо) і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

У нас предметом доказування є факт запізнення швидкісного поїзда Київ-Львів.

 

Відповідно до ст. 57 ЦПК:

Стаття 57.Докази

1. Доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

2. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів.

 

Доказами у нашому випадку будуть: письмові і речові докази (зокрема, наприклад, відеозапис), білети, чеки на проживання у готелі.

 

Тягар доказування (відповідно до статті Фартушка “Розподіл тягара доказування в цивільному судочинстві”) позивача виникає з моменту пред’явлення позову, а відповідача – тільки після того, як останній вважатиме надану позивачем сукупність доказів загрозливою для свого стану.

Позивач ініціює процес, тому на ньому і лежить тягар доказування.

 

 

* 6. При підготовці справи про визнання батьківства до судового розгляду, суддя виніс ухвалу про призначення генетичної експертизи. Відповідач відмовився з’являтися на експертизу, оскільки її проведення порушує його конституційні права на особисту недоторканість, недоторканість приватного життя. Суддя виніс ще одну ухвалу про примусовий привід відповідача на проведення експертизи.

Хто несе судові витрати при призначенні експертизи? Чи вірні пояснення відповідача? Чи правомірні дії судді щодо примусового приводу? Визначіть предмет доказування?

 

Відповідь:

1. Оскільки суддя виніс ухвалу про призначення генетичної експертизи, то відповідно до абз. 2 п. 20 Постанови Пленуму ВСУ «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» від 30.05.1997 р. № 8 :

2.

Оплата експертизи в цивільній справі провадиться за рахунок

сторони, яка порушила відповідне клопотання. Якщо експертиза

призначається за клопотанням обох сторін або з ініціативи суду,©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.