Здавалка
Главная | Обратная связь

Особливості розуміння дітьми старшого дошкільного віку слів української мовиСАМОСТІЙНА РОБОТА

Теоретико-методологічні засади методики навчання української мови в ДНЗ з російськомовним режимом

Тема 1. Наукові засади методики навчання української мови в ДНЗ з російськомовним режимом

Міні-дослідження «Культура мовлення майбутнього вихователя»

(Розробити програму дослідження; обстежити мовлення 1 майбутнього вихователя; представити обробку результатів дослідження; висновки).

Програма дослідження майбутнього вихователя

В дослідженні взяла участь моя колега Футорянська Марія Олександрівна, яка працює в ДНЗ №16. Велось спостереження за культурою мовлення Марії Олександрівни під час проведення нею занять, ігор, індивідуальних робіт, бесід, спостереження, розмові з батьками та працівниками. Я керувалася такими вимогами та отримала такі результати:

Мовно-професійні якості Відмінно Добре Задовільно
Правильність   +  
Чистота   +  
Логічність +    
Точність   +  
Багатство +    
Доречність +    
Виразність і образність   +  
Чіткість +    
Дикція     +
Змістовність +    
Послідовність   +  
Словесна добропристойність       +
Ввічливість     +
Уважність   +  
Чемність +    
Інтонація +    
Добре поставлений голос   +  
Вміння керувати диханням     +

 


Марія отримала оцінку “відмінно” (66,5%), – оцінку “добре” (10,2%), – оцінку “задовільно” (22,3%).

Результати дослідження свідчать, що Футорянської Марії Олександрівни - випускниці дошкільного факультету в вищому навчальному педагогічному закладі, яквихователь, має середній рівень мовленнєвої культури та культури спілкування.

Це дослідження показало, що Марія недостатньою мірою володіє майстерністю слова. Серед причин були такі: недостатність знань з культури мовлення; недостатньо навичок спілкування в різних життєвих ситуаціях.

Отже, аналіз дозволяє нам зробити такий висновок: володіти всіма засобами та компонентами мовної культури – професійний обов’язок кожного вихователя дітей дошкільного віку.

Справді майстерне володіння словом потребує від майбутнього педагога постійного вдосконалення власних умінь.

Тема 2. Дослідження дитячого білінгвізму

Міні-дослідження «Помилки інтерферуючого характеру в мовленні дошкільників»

(Розробити програму дослідження; обстежити мовлення 1 дитини старшого дошкільного віку; представити кількісну і якісну обробку результатів дослідження; висновки).

Особливості розуміння дітьми старшого дошкільного віку слів української мови

Обстеження словникового складу української мови було проведено з Шелєповим Іваном середнього дошкільного віку на базі ДНЗ № 16 м. Київ, в індивідуальній формі, при цьому використовувалась діагностична методика вивчення розуміння дітьми слів української мови, пропонована А.М. Богуш. Процедура обстеження мовлення Вані.

Запропоновано показати дидактичні картинки що відповідають темі «Професії»

Високому рівню відповідає Кроз =1(28%); достатньому рівню - Кроз =0.9-0.8(16%); середньому - Кроз =0.7(31%); низькому - Кроз = нижче 0.7(25%). Відсоток розраховувався за формулою Т/Ах100%, де Т- кількість правильних відповідей; А- кількість всіх предметних картинок (60).

Мною було визначено і якісні характеристики рівнів розуміння слів української мови.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.