Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 4. Завдання і зміст навчання дітей української мови як другоїПідготовка до семінарського заняття № 4. Закріплення учасників за окремими програмами, вивчення «власної» програми, підготовка питань для опонування змісту програми «колег».

 

Програма, автором якої є К.І.Стрюк, передбачена для роботи з дітьми віком від двох до семи років. У ній послідовно для кожної вікової групи вміщено виховні, пізнавальні та мовні завдання.

Перша молодша группа

Розвиток усного мовлення. Призвичаювати малят до сприймання та розуміння української мови. Організовувати прослуховування колискових пісень, наспівування народних мелодій, розповідання потішок, лічилок, коротеньких віршів. Викликати при цьому позитивні емоції (Те саме - з дітьми першого та другого років життя).Залучати дітей до посильної участі в народних іграх хороводах, обрядах. Ознайомити з українським національним костюмом, організувати рядження. Подавати зразки українського гумору. Формувати уявлення про народні традиції зустрічі Нового року, весни, проводів літа, обжинків, про календарні пісні - веснянки, русальські, купальські, косарські, гребовицькі й жниварські, колядки та щедрівки (Стосується всіх вікових груп)Збагачувати словник дітей назвами предметів ужитку, іграшок; учити розуміти зміст цих слів у життєвих ситуаціях, відповідати на запитання: що це? хто це? (заняття, діти, лялька Леся, малюнок, фарби, глина тощо). Поповнювати словниковий запас словами-означеннями (прикметниками) у природних ситуаціях. Вчити відповідати на запитання: який? яка? яке? які?; розуміти запитання що робить? Викликати інтерес до співрозмови а дорослими.Вчити розуміти прочитане, слухати пояснення змісту твору українською мовою. Заохочувати до наслідування деяких повторів у вірші, пісеньці, розучувати коротенькі вірші.

Друга молодша группа

Розвиток усного мовлення.

Продовжувати роботу з дітьми, спрямовану на розвиток та розуміння української мови. Виховувати позитивне ставлення до українського мовлення. Розширювати, уточнювати та активізувати словник іменниками, прикметниками, дієсловами.. Вчити розуміти зміст сюжетної картини і довільно відповідати на запитання вихователя. Заохочувати до співрозмови з дорослими, до спроб відповідати українською мовою на запитання за змістом твору, наслідувати повтори. Розучувати з вихованцями коротенькі вірші, забавлянки, приповідки

Середня група

Розвиток усного мовлення.Підтримувати позитивне ставлення дітей до українського мовлення. Закріплювати, розширювати та активізувати словник іменниками, прикметниками, дієсловами, прийменниками, числівниками, сполучниками. Заохочувати до мовленнєвого спілкування з дорослими й однолітками.Вчити довільно переказувати коротенькі оповідання, казки разом з дорослими, іншими дітьми і самостійно; складати розповідь за картинкою,картиною, із власного досвіду. Розучувати вірші, потішки, приповідки, лічилки, загадки

Старша группа

Розвиток усного мовлення.

Поступово розширювати сприймання дітьми національних особливостей українського народу, його мови, історії і сьогодення. Виховувати гордість за історичне минуле. Спонукати до пізнання свого краю, міста, села, природних явищ, об'єктів навколишнього (Це саме - з дітьми сьомого року життя). Формувати культуру мовлення, стежити за виразністю, чіткістю, природною інтонацією. Закріплювати й розширювати словник різними частинами мови. Заохочувати спроби розмовляти українською мовою з дорослими й однолітками.Розвивати вміння відповідати на запитання за змістом твору, частково і повністю переказувати його; за пропозицією вихователя самостійно складати розповідь із власного досвіду з наочністю і без неї («Що я бачив?», «Яке в мене цуценятко?», «Наталочка-сміхалочка» і т. ін.). Вчити розрізняти казку, оповідання, скоромовку, приказку, потішну, колискову; розуміти образність, притаманну малим формам фольклору (загадкам, прислів'ям, приказкам, приповідкам). Розучувати скоромовки, казки, вірші, приказки, лічилки

Підготовча группа

Розвиток усного мовлення.

Продовжувати формувати культуру мовлення, вміння самостійно добирати вирази, будувати речення, регулювати силу голосу, темп мовлення, робити паузи. Розширювати словник дітей різними частинами мови. Заохочувати до спілкування українською мовою з дорослими й однолітками, брати участь у діалозі двох-трьох дітей.
Вчити складати коротенькі розповіді за запитаннями вихователя і самостійно. Спонукати виявляти емоційно-оцінне ставлення до персонажів художнього твору, переказувати зміст близько до тексту. Вчити розрізняти за жанром вірш, казку, оповідання, скоромовку, лічилку, розучувати вірші, приказки, прислів'я, щедрівки, колядки, веснянки, формувати вміння користуватися ними в різних життєвих ситуаціях.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.