Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема: «Нуклеїнові кислоти»



Завдання 1. У молекулі ДНК тимінових нуклеотиди складають 10% від загальної кількості. Визначити процентний вміст інших видів нуклеотидів.

Рішення:

Скористаємося принципом комплементарності нуклеотидів в ДНК, де А = Т, Г = Ц.

Отже, Т - 10%, А - 10%; Г і Ц - 80%.

Значить, Г = 40%, Ц = 40%.

Завдання 2. Скільки міститься аденінових, гуанінових і цитозинових нуклеотидів (окремо) у фрагменті молекули ДНК, якщо в ньому виявлено 880 тимінових нуклеотидів, які складають 22% від загальної кількості нуклеотидів в цьому фрагменті молекули ДНК? Яка довжина цього фрагмента ДНК?

Рішення:

А = Т по 880 нуклеотидів, або по 22%.

Г = Ц = 100% - 44% = 56%,

тобто Г і Ц - по 28%.

Г = Ц = = 1120 нуклеотидів.

Довжина: (880 +1120) = 2000 х 3,4 А = 6800

(3,4 - лінійні розміри нуклеотидів)

Завдання 3. Скільки і яких вільних нуклеотидів буде потрібно для редуплікації молекули ДНК, в якій гуанінових нуклеотидів 700, а аденінових - 400? (Відповідь: 700 цитозінових і 400 тимінових.)

Завдання 4. У молекулі ДНК цитозиновий нуклеотид становить 20% від загальної кількості нуклеотидів. Визначте, скільки інших типів нуклеотидів в цій молекулі. (Відповідь: Ц - 20%, Г - 20%, А = Т = 60%; отже, А - 30%, Т - 30%.)

Задача 5. Скільки міститься аденінових, тимінових і цитозинових нуклеотидів (окремо) у фрагменті молекули ДНК, якщо в ньому виявлено 300 гуанінових нуклеотидів, які складають 20% від загальної кількості нуклеотидів в цьому фрагменті молекули ДНК? Яка довжина цього фрагмента ДНК? (Відповідь: Ц = Г = 20% - по 300 нуклеотидів; А = Т = 30% - по 450 нуклеотидів; довжина: 2550 .)

Задача 6. Ділянка правої ланцюга ДНК має таку послідовність нуклеотидів: ГГА АЦА ЦТА ГГТ ААА ТАЦ.

Яка первинна структура білка, якщо в цьому ланцюзі ДНК випаде 10-й нуклеотид?

Яка первинна структура білка, якщо між 9-м і 10-м нуклеотидами встане нуклеотид «Т»?

Задача 7. Гормон вазопресин має наступну послідовність амінокислот:

Цис-Тир-Фен-Глі-Асн-Цис-Про-Арг-Глі.

Складіть послідовність нуклеотидів, що кодують цей гормон, в ДНК і іРНК.

Чому дорівнює довжина іРНК?

Які триплети займають в іРНК 3-е і 8-е положення?

Які нуклеотиди займають в ДНК 5-е і 21-е положення?

Задача 8. Білок окситоцин має таку ж структуру з 9-ти амінокислот, як і вазопресин, але на 3-му місці містить амінокислоту ізолейцин, а на 8-му - лейцин. Визначте структуру гена, що зберігає програму синтезу окситоцину.

Задача 9. Початкова частина однієї з ланцюгів макромолекули гемоглобіну має структуру: ГісВалЛейЛейТреПроГлуГлу. Побудуйте схему структури відповідної частини гена гемоглобіну.

Завдання 10. На фрагменті одного ланцюга ДНК нуклеотиди розташовані в наступному порядку: Г-Г-Ц-Ц-А-Т-Т-Т-Г-Ц-А-Т-А-Ц-Г-Т-... Намалюйте схему структури дволанцюжкової молекули ДНК і визначте довжину цього фрагмента ДНК. (Відповідь: 54,4 .)

Задача 11. Визначте довжину фрагмента ДНК, якщо її ланцюжок складається з 350 гуанінових і 300 тимінових нуклеотидів. (Відповідь: 2210 .)







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.