Здавалка
Главная | Обратная связь

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА №3ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА №1

СЛОВНИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ЗАВДАННЯ

Порівняйте словникові статті різних лінгвістичних і енциклопедичних словників. Виділіть спільне і відмінне, обов’язкові елементи, специфічні (притаманні лише для окремих типів). Оформіть результати у вигляді таблиці. !!! Різні види словників подаються в папці Словники (вміщеній у папці Додатковий матеріал з курсу ОНД).

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для якісного виконання завдань варто скористатися матеріалами, поданими у додатку, а також завітати до інформаційного відділу бібліотеки. Приклади словникових статей можна не переписувати, а вклеїти (скопіювати), якщо буде така необхідність, проте виконання завдання у формі таблиці – обов’язкове.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА (наявна в електронному варіанті на диску)

Бапшякова Н. П. Російсько-український словник синонімів / Н П.Бапшякова, Г.П.Вишневська, М. М. Пилинський.— К.: Освіта, 1995.— 265 с.

Бевзенко С. Інверсійний словник української мови. – К.: Наук. думка, 1985.

Бибик С.П. Словник епітетів української мови / С. П. Бибик, С.Я. Єрмоленко. – К.: Довіра, 1998. – 431 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред.. В.Т.Бусел. – К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

Вирган І. О., Пилинська М. М. Російсько-український словник сталих виразів. - X., Прапор, 2000.— 864 с.

Гринчишин Д.Г. Словник паронімів української мови / Д.Г. Гринчишин, О.А. Сребенська. – К.: Рад. школа, 1986.

Калашник В.С, Колоїз Ж.В. Словник фразеологічних антонімів української мови.— К.: Довіра, 2004.— 284 с.

Карпіловська Є. А. Кореневий гніздовий словник української мови: Гнізда слів з вершинами - омографічними коренями. - К.: Укр. енциклопедія, 2002.-912 с.

Карпіловська Є. А. Словник афіксальних морфем української мови. – К., 1998.

Олійник І.С. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний тлумачний словник / І.С. Олійник, М.М.Сидоренко. – Рад. шк. 1991. – 400 с.

Погрібний М.І. Словник наголосів української мови. – К.: Рад.школа, 1959.

Полюга Л. М. Словник антонімів української мови / За ред. Л. С. Паламарчука.— 2-е вид., доп. і випр.— К.: Довіра, 2004.— 275 с.

Пуряєва Н. Словник церковно-обрядової термінології. — Львів: Свічадо, 2001. – 160 с.

Словник іншомовних слів / Уклад. С.М. Морозов, Л.М.Шкарапута. – К.: Наук. Думка, 2000. – 680 с.

Словник труднощів української мови / Гринчишин Д. Г., Капелюшний А. О., Пазяк О. М. / За

ред. С. Я. Єрмоленко.—К.: Рад. шк., 1989.—336 c.

Ставицька Л. Українська мова без табу. Словник нецензурної лексики та її відповідників. – К.: Критика, 2008. – 454 с.

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА №2

КОНСПЕКТУВАННЯ.

СКЛАДАННЯ ПЛАНУ, ТЕЗ

ЗАВДАННЯ

За матеріалом тексту, обраного для СР №6 складіть КАРТУ ПАМ’ЯТІ, тобто оформіть конспект як карту-схему.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для організації КАРТИ ПАМ’ЯТІ варто образно уявити інформацію, яка подається в тексті. По суті, КАРТА ПАМ’ЯТІ – це малюнок, який відображає усі зв’язки об’єкта (предмета) дослідження з зовнішнім світом і в середині між елементами самого явища.

 

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА №3

ФІЛОЛОГІЧНА КАРТКА

ЗАВДАННЯ

Потренуйтеся складати філологічну картку. Оберіть будь-яку тему зі сфери лінгвістики чи літературознавства зі списку, поданого в Індивідуальній роботі №4, і укладіть 5 карток.

!!! Теми в межах групи не повинні повторюватися.

 

ФІЛОЛОГІЧНА КАРТКА

Мета філологічної картки (лінгвістичної чи літературознавчої) – оформити джерельну базу прикладів предмету наукового вивчення, допомогти досліднику організувати свою наукову діяльність.

Така картка може мати і суто навчальну мету, спрямовану на закріплення знань з певної теми.

Наприклад, на закріплення питання «Діалектизми української мови» можна підготувати низку карток з прикладами.

Лінгвістична картка

В душі нуртує переляк — Погоня близиться всеночна… (Ольга Хало) [Рідний край. – 2006. - № 2. – С. 3] Нуртувати від нурт – 1. Те саме, що вир. [Новий тлумачний словник української мови: У 3-х т. / Укл. В. Яременко, О. Сліпушко. – К., 2007. – Т. 2. – С. 380] Нуртує – вирує, крутиться.

 

У літературознавчій картці предметом розгляду можуть бути тропи і фігури, використовувані в певному тексті, засоби портретної характеристики героя, приклади мови героїв і т.п.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.