Здавалка
Главная | Обратная связь

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА №4РЕФЕРАТ

 

ЗАВДАННЯ

Виберіть тему з поданого списку і підготуйте реферат, оформіть його за всіма правилами.

Теми рефератів (але не зміст) можуть повторюватися не більше, аніж 2-3 рази на групу.

1. Семантичні особливості прислів'їв та приказок на позначенні рис людського характеру в англійській мові.

2. Образ відьми в англомовній літературі ХХ століття.

3. Сюжетні й образні особливості казок О.Вайльда.

4. Система художніх засобів у романі Дж.Р.Р.Толкієна “Володар перснів”.

5. Образи монстрів у романі С.Кінга “Туман”.

6. Латинські запозичення в романі В.Скотта “Айвенго”.

7. Образ знедоленої дитини у романі Ч.Діккенса “Олівер Твіст”.

8. Особливості синтаксису у творі Е.Хемінгвея “Старий та море”.

9. Порівняльний аналіз інтонації англійської та української мов при вираженні подяки та прохання.

10. Порівняння зимового циклу свят США та Канади.

11. Спільні та відмінні риси діалектів американського варіанту англійської мови.

12. Символічне значення кольорів в англомовному міжкультурному просторі.

13. Міфологія лісу в сучасній англомовній фантастиці.

14. Використання англіцизмів у творах І.Карпи.

15. Жанрово-тематичне наповнення творів Бернарда Шоу (або Ч. Діккенса, Дж. Лондона, М. Лермонтова, Л. Толстого, Ф. Достоєвського).

16. Мотиви і образи лірики П. Верлена (або А.Рембо).

17. Компаративні прикметники в сучасній англійській (німецькій) мові.

18. Англійські запозичення і тенденції їх розвитку в сучасній німецькій мові.

19. Національні варіанти сучасної німецької мови та їх особливості на різних мовних рівнях.

20. Калькування як засіб поповнення словникового складу сучасної англійської (німецької) мови.

21. Скорочення в сучасній англійській (німецькій) мові.

22. Німецьке радіо періоду Другої світової війни.

23. Німецька духовна лексика.

24. Номінація осіб жіночої статі в англійській та українській мовах (гендерний аспект).

25. Запозичення у словниковому фонді сучасної англійської (або німецької) мови: структурно-семантичний та функціональний аспект.

26. Молодіжна лексика сучасної англійської (німецької) мови.

27. Прислів’я та приказки на позначення емоцій людини в сучасній англійській (німецькій) мові.

28. Особливості архаїзмів англійської (німецької) мови.

29. Власні назви в англійській (німецькій) пареміології: структурний та семантичний аспекти.

30. Компаративні ідіоми сучасної англійської (німецької) мови як засіб мовленнєвого впливу.

 

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА №5

РОБОТА НАД НАУКОВОЮ ТЕМОЮ

ЗАВДАННЯ

1. Оберіть тему з поданого в індивідуальній роботі №4 списку і визначте об’єкт і предмет дослідження, сформулюйте мету і завдання дослідження.

2. Подумайте, які одиниці досліджуваної теми будуть слугувати прикладами.

3. Методом наскрізної вибірки доберіть з літературного твору чи іншого джерела 10 прикладів, що є предметом дослідження обраної Вами теми.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.