Здавалка
Главная | Обратная связь

Участь в науково-практичному гуртку.Питання винесені на самостійне опрацювання

(форма виконання: усно, під час індивідуальних консультацій – четвер (верх.тижд.) 14:40-16:40, вівторок (нижн.тижд.) 14:40 – 16:40, каф.531)

 1. Історія розвитку земельного права.
 2. Місце земельного права в системі права України.
 3. Земельні правовідносини.
 4. Земельна ділянка як об’єкт права власності.
 5. Право власності на землю іноземців, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій.
 6. Поняття та основні ознаки права власності на землю.

7. Поняття та основні ознаки права землекористування.

8. Постійне землекористування.

9. Право концесійного землекористування.

10. Права і обов’язки власників земельних ділянок та землекористувачів.

 1. Виникнення та посвідчення прав на земельну ділянку.
 2. Порядок вилучення і викупу земельних ділянок.
 3. Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.
 4. Порядок отримання земельної ділянки у приватну власність.
 5. Правові засади вирішення земельних спорів.

16. Порядок встановлення та зміни цільового призначення земель.

17. Поняття, види та порядок ведення землеустрою.

18. Поняття, завдання та складові частини державного земельного кадастру.

19. Особливості правового режиму прибережних захисних смуг, смуг відведення і берегових смуг водних шляхів.

 1. Пільги щодо сплати земельного податку.
 2. Особливості фіксованого сільськогосподарського податку.

22. Поняття, види і порядок консервації земель.

23. Правопорушення як підстава відповідальності за порушення земельного та аграрного законодавства.

 1. Розмежування понять "суб'єкт аграрного права", "суб'єкт господарювання на землі", "суб'єкт аграрного підприємництва" (суб'єкт аграрної підприємницької діяльності).
 2. Аграрна політика та аграрна реформа України, їх завдання та зміст в умовах ринкових відносин.
 3. Поняття та зміст внутрішніх та зовнішніх аграрних правовідносин.
 4. Правове регулювання розподілу прибутків між членами сільськогосподарського кооперативу.
 5. Державні аграрні підприємства як суб'єкти аграрного права.
 6. Об'єкти та зміст майнового права сільськогосподарського підприємства.
 7. Характеристика правового режиму майна державного сільськогосподарського підприємства.
 8. Зміст і особливості права повного господарського відання і права оперативного управління майном аграрного підприємства.
 9. Контрактація сільськогосподарської продукції.

 

Участь в науково-практичному гуртку.

Засідання проходять: вівторок (верхній тиждень), 14:40, ауд.531 (кафедра).

 

3. Вирішення практичної ситуації (задачі):

(форма виконання: письмова, при вирішенні обов'язкове посилання на статті нормативно-правових актів і їх перелік; номер задачі має співпадати з номером студента по списку групи). Перелік задач дивіться далі, після всіх завдань!

 

4. Підготовка доповіді на наукової студентську конференцію:

(форма виконання: письмова, вибір теми доповіді вільний, але обов'зково погодити з викладачем).

 

5. Аналітичний огляд наукових статей із проблем земельного та агарного права:

(форма виконання: на Ваш вибір 3 наукові статті, які підлягають аналізу (надруковані), і в письмовій або надрукованій формі по 1 А4 Ваших коментарів та пропозицій по кожній опрацьованій статті; усний захист обов'язковий під час індивідуальних консультацій). Індивідуальні консультації – четвер (верх.тижд.) 14:40-16:40, вівторок (нижн.тижд.) 14:40 – 16:40, каф.531).

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.