Здавалка
Главная | Обратная связь

Фізичні властивостіЗа звичайних умов бензол – рідина зі специфічним запахом, tкип. 80°С, у воді практично нерозчинний, хоча є розчинником багатьох органічних речовин.

Через високий вміст вуглецю ароматичні вуглеводні горять сильно кіптявим полум’ям. Бензол дуже отруйний. Тривале вдихання його парів викликає лейкемію.

Хімічні властивості

Завдяки єдиній електронній хмарі, що стабілізує бензольне ядро, бензол виявляє стійкість проти дії окисників, не знебарвлює розчин перманганату калію. Цим бензол нагадує насичені вуглеводні, хоча формально є ненасиченою сполукою.

Як і насичені сполуки бензол вступає в реакції заміщення, внаслідок чого атоми водню можуть заміститися, наприклад на атоми хлору.

І. Реакції заміщення:

Галогенування

Заміщення атома водню в бензольному ядрі на атом хлору здійснюють дією вільного хлору або брому в присутності каталізатора AlCl3, FeBr3 та інш.

+ Cl2AlCl3® хлорбензен + H2O

 

2) нітрування –це процес заміщення атомів водню на нітрогрупуNO2 .Як нітруючі реагенти в реакції нітрування частіше використовують концентровану азотну кислоту або суміш концентрованих азотної та сірчаної кислот (нітруючи суміш). З концентрованою азотною кислотою бензол і його гомологи реагують повільно. Тому для нітрування аренів найширше застосовується нітруючи суміш:

+ HNO3H2SO4® нітробензен + H2O

 

3) сульфування –це процес заміщення атома водню в бензольному ядрі на сульфогрупу – SO3H.

Для сульфування бензолу та його гомологів частіше використовують концентровану сірчану кислоту або димлячу сірчану кислоту (олеум):

 

+ H2SO4SO3® сульфобензен + H2O

ІІ. Реакції приєднання. Порівняно з ненасиченими вуглеводнями, для яких характерні реакції приєднання, бензол вступає в ці реакції у значно жорсткіших умовах. За наявності каталізатора до молекули бензолу приєднюються шість атомів Гідрогену:

1) гідрування:

+ 3H2C,p,Ni® циклогексан

 

Галогенування

При інтенсивному сонячному освітленні або під дією ультрафіолетового випромінювання бензол приєднює хлор:

+ 3Cl2hn® гексахлорциклогексан сим-трихлорбензол


©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.