Здавалка
Главная | Обратная связь

Упорядкування данихТема: Підтримка баз даних в ЕТ. Робота зі списками.

Мета: вивчити:

- створення списків;

- процедури пошуку даних у ЕТ;

- правила упорядкування даних у ЕТ;
- сортування списків;

- засоби фільтрації даних.

 

І. Теоретичні відомості.

Компоненти списків

Часто інформацію про об'єкти зручно подавати списками. Список складається із записів, причому кожний з них відповідає певному об'єкту, а властивості об'єкта відображаються в полях запису. У цьому разі список аналогічний таблиці, що входить до складу бази даних (будемо вивчати пізніше).

У вигляді списку побудований, наприклад, телефонний довідник, у яком; записом є кожний окремий рядок, що відповідає конкретному об'єкту - абоненту, а полями є стовпці ПІБ, Адреса, Телефон.

В Excel записи формуються з рядків електронної таблиці, а поля - зі стовпців. Оскільки списки розміщаються на робочому аркуші Excel, структура аркуша накладає природні обмеження на майбутні списки: число полів не може перевищувати 256, а число записів - 65 536 мінус один. Остання цифра обумовлена тим, що повне число рядків на аркуші дорівнює 216 - 1 (=65535), і перший рядок звичайно використовується для введення імен полів.

До того як розпочати безпосередньо створення списку, потрібно добре уявити собі склад полів, з яких складатиметься список і формат даних. Припустимо, вас цікавить список комп'ютерних ігор, які є у продажу в електронному магазині (мал.1). Розглянемо, як створюється цей або подібний до нього список у ЕТ Excel.

Мал. 1. Список комп’ютерних ігор

 

Дані списку можна вводити безпосередньо в робочий аркуш, заповнюючи відповідні комірки.

Упорядкування і фільтрація даних.

Упорядкування даних

Дані можуть вводитися в список у довільному порядку, однак подальшу роботу зі списком зручніше виконувати, коли записи у ньому упорядковані. Дані в електронних таблицях упорядковуються шляхом операцій сортування.

Сортування- це зміна відносного положення даних у списку відповідно до значень або типу даних.

Дані звичайно сортуються за алфавітом, за числовим значенням або за да­тою. Опишемо порядок сортування, прийнятий у Excel. Числа сортуються у порядку зростання: від найменшого від'ємного до найбільшого додатного числа. При сортуванні тексту порівнюється зміст комірок за символами зліва направо. Наприклад, слово «зоологія» буде розташоване після слова «золото». Регістр символів при сортуванні не враховується.

У тексті, крім літер, можуть використовуватися цифри й інші символи. Упорядкована послідовність усіх можливих символів, що прийнята в Excel при сортуванні, така:©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.