Здавалка
Главная | Обратная связь

Структура доданої вартості окремих груп країн світу за галузями економіки, млн дол. США (у поточних цінах)   
Світ Загальна додана вартість
Сільське господарство
Промисловість, у т.ч.:
- добувні галузі та виробництво
- будівництво
  Послуги, у т.ч.:
- торгівля та туристичні послуги
- транспорт, послуги зв’язку
- інші
Країни, що розвиваються Загальна додана вартість
Сільське господарство
Промисловість, у т.ч.:
- добувні галузі та виробництво
- будівництво
Послуги, у т.ч.:
- торгівля та туристичні послуги
- транспорт, послуги зв’язку
- інші
Країни з перехідною економікою Загальна додана вартість
Сільське господарство
Промисловість, у т.ч.:
- добувні галузі та виробництво
- будівництво
Послуги, у т.ч.:
- торгівля та туристичні послуги
- транспорт, послуги зв’язку
- інші

 

Задача 6.

Економічний розвиток країн характеризується даними табл. 1.

Таблиця 1

Експортні та імпортні ціни країн А, Б та В у 2013–2014 рр.

Показник Країна А Країна Б Країна В
Середні експортні ціни, у.о.      
2013 р. 346,4 364,7 550,2
2014 р. 352,9 240,6 489,5
Середні імпортні ціни, у.о.      
2013 р. 254,7 114,7 710,5
2014 р. 486,5 153,9 790,9

 

Розрахуйте чисті умови торгівлі для країн А, Б та В. Визначте, добробут яких з наведених країн скоротився і чому.

 

 

Задача 7.

Обсяги взаємної торгівлі країн А та В характеризується умов­ними даними табл. 1 та 2.

Таблиця 1

Динаміка експорту країни А до країни В

Групи товарів 2013 р. 2014 р.
Кількість продукції, тис. тонн (q0) Сукупна вартість, млн дол. (p0q0) Кількість продукції, тис. тонн (q1) Сукупна вартість, млн дол. (p1q1)
Продовольчі товари
Непродовольчі товари

Динаміка експорту країни В до країни А

Групи товарів 2013 р. 2014 р.
Кількість продукції, тис. тонн (q0) Сукупна вартість, млн дол. (p0q0) Кількість продукції, тис. тонн (q1) Сукупна вартість, млн дол. (p1q1)
Продовольчі товари
Непродовольчі товари

Розрахуйте чисті умови торгівлі країни А з країною В. Визначте, добробут якої з країн змінився і чому.

 

Задача 8.

На підставі даних табл. 1 визначте, як зміниться ефективність митного захисту продукції харчової промисловості Угорщини при засто­суванні пільгової та повних ставок митного тарифу як на імпорт сиро­винних груп товарів, так і готових виробів у кожній з товарних груп.

Таблиця 1

Показник середньоарифметичної ставки ввізного мита за розділами митного тарифу Угорщини у 2014 році

Група товарів Пільгова ставка, % Повна ставка, % Ступінь переробки товару, %
Живі тварини, продукти тваринного походження 25,1 29,2 73,0
Продукти рослинного походження 12,5 21,8 49,0
Жири та олії тваринного і рослинного походження 16,2 25,8 32,0
Готові харчові продукти 36,3 49,4

Задача 9.

Використовуючи дані, представлені в табл. 1 щодо діяльності компаній на внутрішньому та міжнародних ринках, розрахувати:

1) індекс транснаціоналізації для кожної із компаній (ІТ);

2) індекс інтернаціоналізації для кожної із компаній (ІІ);

3) сформувати рейтинг компаній за критерієм рівня транснаціоналізації;

4) вказати на те, які компанії підпадають під класичні критерії іденти­фікації ТНК, а які характеризуються лише їх окремими ознаками.

Таблиця 1©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.